Peruutusturva | Icelandair
Pingdom Check

Peruutusturvan käyttöehdot

Voit ostaa valinnaisen peruutusturvan, joka kattaa lippusi hinnan, jos et voi matkustaa sairauden, vamman, merkittävien aineellisten menetyksien tai perheenjäsenen kuoleman vuoksi. Peruutusturvan hinta 25 EUR per henkilö ja  se voidaan ostaa varauksen yhteydessä tai 36 tunnin sisällä ostosta linkin kautta, joka sisältyy e-lipun vahvistusviestiin. Sitä ei voida lisätä myöhemmin ja sillä ei ole takaisinmaksuarvoa.

Jos matkustaja matkustaa alle 2-vuotiaan sylilapsen kanssa, jolla ei ole omaa istuinta, ja ostaa peruutusturvan, sama turva lisätään automaattisesti sylilapsen lippuun ilmaiseksi.

Jos asiakas ei pääse matkalle ja hänellä on peruutusturva, hänelle maksetaan takaisin Icelandairille maksettu osuus lentolipusta, jota ei voida hyvittää muulla tavalla. Jos matkustaja ei tee matkaa, Icelandair hyvittää lipun hinnan. Jos matkustaja joutuu muuttamaan matkasuunnitelmiaan matkan alkamisen jälkeen, Icelandair hyvittää vastaavan matkalipun hinnan (käyttämättömän matkalipun osuuden) tai muutoskulut (mutta ei hintaeroa).

Lääkärintodistus vaaditaan. Lääkärintodistus ei oikeuta hyvitykseen, jos peruutusturvaa ei ole ostettu.

Peruutusturva voidaan ostaa vain:

  • kun matkan hinta tai vahvistusmaksu suoritetaan
  • 36 tunnin sisällä lennon ostamisen jälkeen.

1. Yleistä

Asiakas voi maksaa erityisen peruusturvamaksun, joka on voimassa Icelandair-lippuihin kyseisen matkan kohdalla. Peruutusturvamaksu voidaan maksaa varauksen yhteydessä tai 36 tunnin kuluessa lennon ostamisesta.

Jos matkustaja ei pääse matkalle, Icelandair maksaa lipun takaisin. Jos matkustajan täytyy muuttaa matkasuunnitelmia matkan alkamisen jälkeen, Icelandair maksaa takaisin kyseisen matkalipun (lipusta käyttämättä jääneen osan) tai muutosmaksut (mutta ei lippujen hinnan erotusta). Tähän sovelletaan jäljempänä esiteltyjä ehtoja.

Peruutusturva ei korvaa muita palvelumaksuja, kuten varausmaksuja, lainan järjestelykuluja ja takaisinmaksukuluja. Peruutusturva kattaa vain Icelandairille maksettujen lippujen peruutuksen. Se ei kata esimerkiksi www.icelandair.comin kautta varattujen hotellien ja vuokra-autojen kustannuksia.

Lääkärintodistus vaaditaan. Lääkärintodistus ei oikeuta takaisinmaksuun, jos peruutusturvaa ei ole ostettu.

2. Takaisinmaksu

2.1 Peruutusturvamaksun maksaminen varmistaa matkalipun sen osuuden takaisinmaksamisen, joka on maksettu ja jota ei voida maksaa takaisin muulla tavalla, kun asiakas ei pääse matkalle seuraavista syistä:

a) kuolema, äkillinen vakava sairaus tai onnettomuus, joka vaatii asiakkaan itsensä tai asiakkaan avio- tai avopuolison, lasten, lastenlasten, vanhempien, appivanhempien, isovanhempien tai sisarusten sairaalahoitoa

b) asiakkaan kotiin tai yksityiseen yritykseen kohdistuneet merkittävät aineelliset vahingot, joiden vuoksi asiakkaan läsnäoloa paikan päällä vaaditaan (poliisin esitutkintapöytäkirjan tulee olla saatavilla).

2.2 Edellä mainittujen olosuhteiden tulee olla luonteeltaan sellaisia, että aiemmin tehdyn tilauksen peruuttaminen on välttämätöntä.

2.3 Peruutusturvamaksua ei missään olosuhteissa makseta takaisin.

2.4 Peruutusturva ei kata mahdollista lentolippujen hintojen erotusta, jos lennon päivämäärä muuttuu matkan alkamisen jälkeen.

3. Voimassaoloehdot

3.1 Oikeus takaisinmaksun saamiseen edellyttää seuraavaa:

a) Peruutusturvamaksu on maksettu.

b) Asiakas ei ole peruutusturvan maksamishetkellä tietoinen takaisinmaksuun oikeuttavasta vahingosta, menetyksestä tai kyvyttömyydestä eikä hänellä ole epäilystä sellaisesta.

3.2 Oikeus takaisinmaksuun on voimassa peruutusturvamaksun kuitissa mainitusta hetkestä lähtöön asti.

4. Pois suljetut riskit

4.1 Oikeutta takaisinmaksun saamiseen ei synny seuraavanlaisten vahinkojen, menetysten tai kyvyttömyyksien tapauksessa:

a) kyvyttömyys, joka aiheutuu tahallisista itse aiheutetuista vammoista

b) kyvyttömyys, joka aiheutuu sairaudesta, joka saattaa liittyä alkoholin tai huumausaineiden käyttöön, pois lukien lääkärin ohjeistuksesta otetut lääkkeet (paitsi lääkkeet, joita käytetään riippuvuutta aiheuttavien ja laittomien huumausaineiden käytöstä johtuvassa lääkinnällisessä hoidossa)

c) kyvyttömyys, menetys tai vahinko, joka johtuu välittömästi tai välillisesti ydinreaktioista, ionisoivasta säteilystä, radioaktiivisten aineiden, ydinpolttoaineen tai ydinjätteen aiheuttamasta kontaminaatiosta tai sodasta, sotilaallisesta hyökkäyksestä, levottomuuksista, kapinasta, mellakasta tai vastaavista toimista. Sama koskee kyvyttömyyttä, menetystä tai vahinkoa, joka johtuu välittömästi tai välillisesti maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta, tulvasta, lumivyörystä tai muista luonnonkatastrofeista.

d) vahinko tai menetys, joka johtuu suunnitellun kuljetuksen peruutuksesta tai viivästymisestä

e) kyvyttömyys, menetys tai vahinko, joka aiheutuu peruutusturvan maksuhetkellä asiakkaalla olleista sairauksista tai niiden hoidosta: katso kohta 3.1.b yllä.

4.2 Peruutusturva ei korvaa palvelumaksujen takaisinmaksua, kuten varausmaksuja, lainaa jne.

5. Menettelytapa vaatimusten tapauksessa – takaisinmaksu

5.1 Menetyksen sattuessa tulee esittää vaatimus välittömästi, ja virallinen todistus sairaalahoidosta tai poliisin esitutkintapöytäkirja sekä kuitti lentolipusta tulee toimittaa.

5.2 Takaisinmaksu suoritetaan 45 päivän kuluessa siitä, kun Icelandair on vastaanottanut täydelliset ja tyydyttävät todisteet näiden ehtojen mukaisesta takaisunmaksuvelvoitteesta ja siitä kun takaisinmaksusumma on mahdollista määrittää. Matkustajan tulee omalla kustannuksellaan hankkia todistukset ja muut asiakirjat, joita Icelandair saattaa vaatia takaisinmaksuvelvoitteen arvioimista varten.

5.3 Jos asiakkaalla on myös oikeus vakuutuskorvaukseen samasta menetyksestä, Icelandair maksaa vain siihen suhteutetun korvauksen.

6. Petos – virheelliset tiedot

Jos asiakas antaa virheellsiä kuvauksia tai tietoja tai salaa Icelandairin takaisinmaksuvelvoitteen kannalta olennaisia tapahtumia tai olosuhteita, hän menettää oikeutensa yhtiöön nähden.

7. Osoite ja kotipaikka

Icelandairin osoite ja kotipaikka ovat Reykjavikissa. Näiden ehtojen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät mahdolliset kanteet käsitellään Reykjavikin tuomioistuimessa.