APIS, ESTA ja eTA | Icelandair
Pingdom Check

APIS, ESTA ja eTA

Tältä sivulta saat lisätietoja API/APIS-tiedoista sekä ESTA- ja eTA-hakemuksista. Linkkien avulla voit lähettää APIS-tietosi ja hakea ESTA- tai eTA-matkavaltuutusta hallitusten virallisten hakujärjestelmien kautta.

Huomio:

Uusien sääntöjen mukaan Yhdysvaltoihin matkustavien henkilöiden tulee jättää ESTA-hakemus vähintään 72 tuntia ennen lähtöä.

Kaikkien Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien on toimitettava matkustajia koskevat ennakkotiedot (Advanced Passenger Information, API). Useimmilta Yhdysvaltoihin matkustavilta matkustajilta vaaditaan ESTA. Jos matkustat Kanadaan, eTA saattaa olla pakollinen.

ESTA- hakemus  eTA-hakemus

ESTA-lupaa hakevien matkustajien tulee jättää hakemus verkossa viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä. Myös eTA-lupaa hakevien matkustajien tulee jättää hakemuksensa 72 tuntia ennen lähtöä. Useimmissa tapauksissa hakemus käsitellään välittömästi, ja saat vastauksen verkossa välittömästi.

Kaikkien matkustajien, jotka matkustavat Visa Waiver -ohjelmamaista Yhdysvaltoihin, on maksettava maksu, kun he lähettävät ESTA-hakemuksensa ESTA-verkkosivustolla. Maksu tulee suorittaa luotto- tai maksukortilla.

Huomaa, että henkilöiden, jotka ovat saaneet oikaisunumeron, on annettava kyseinen numero kohdassa Oma matkani vähintään 72 tuntia ennen lennon lähtöä. Lisätietoa löytyy Homeland Security -viraston verkkosivustolta .

​API ja APIS

Kolme Icelandairin reittiverkoston maata edellyttävät tiettyjen matkustajatietojen välittämistä ennen lennon lähtöä ko. maahan tai ko. maasta.Nämä ovat Yhdysvallat, Kanada, ja Iso-Britannia (Yhdistynyt kuningaskunta).

​Näihin tietoihin viitataan yleisesti nimellä Advance Passenger Information (API) (Etukäteistiedot matkustajasta) tai Travel Document Information (TDI) (Matkustusasiakirjatiedot). Nämä tiedot ovat passin biodatasivulla​. API on kerättävä viimeistään lähtöselvityksessä Kanadaan ja Iso-Britanniaan (Yhdistyneeseen kuningaskuntaan).​

Yhdysvallat edellyttää tiettyjen tietojen saamista aiemmin. Etukäteistiedot matkustajasta -järjestelmä (Advance Passenger Information System, APIS)  on Yhdysvaltojen viranomaisten vaatima API kaikille maahan tai maasta matkustaville henkilöille. ​Kaikkien lentoyhtiöiden, mukaan lukien Icelandair, on lakisääteisesti toimitettava API/APIS-tiedot ennen lennon lähtöä. ​Matkustajien on annettava nämä tiedot matkan eväämisen uhalla.

​Huomio:

Pyydämme, että kaikki matkustajat, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista, käyttävät sähköistä APIS-lomaketta API-/APIS-tietojensa päivittämiseen, jos he eivät ole tehneet sitä jo varauksen aikana. Voit antaa APIS-tiedot ja muokata niitä kohdassa Oma matka.

Kanadaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaessa tai näistä maista matkustaessa API-tiedot täytetään lähtöselvityksessä.

Sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ESTA)

Kaikkien Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustavien on hankittava sähköinen matkustuslupa (ESTA) ennen lähtöä. Matkustajien on jätettävä hakemus verkossa viimeistään 72 tuntia ennen lähtöä.

Jätä ESTA- hakemus 

Yhdysvaltain viranomaisten antaman ohjeen mukaan Visa Waiver -ohjelmamaista saapuvien matkustajien pääsy maahan evätään, jos heillä ei ole voimassa olevaa ESTA-lupaa tai jos he eivät ole esittäneet viisumia ennen lähtöä. Rikkomukset voivat johtaa rangaistuksiin ja muiden määräysten mukaisiin toimenpiteisiin.

ESTA-valtuutuksen hankkiminen ennen matkalle lähtöä on matkustajan vastuulla.

Kun ESTA on hyväksytty, se on yleensä voimassa kaksi vuotta.  

Tarkempia tietoja on saatavilla paikallisen Yhdysvaltojen suurlähetystön verkkosivustolta tai Yhdysvaltojen Department of Homeland Security  -sivustolta. Lisätietoja on myös saatavilla (englanniksi) sivulta Welcome to ESTA.

Sähköinen matkustuslupa (eTA)

Tiettyjen maiden ja alueiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen Kanadaan tai Kanadan kautta. Lisätietoja viisumivaatimuksista ja -poikkeuksista löytyy Kanadan hallituksen maahantulovaatimusten sivulta.

Muille matkustajille Kanada on ottanut käyttöön pakollisen maahantulovaatimuksen, joka tunnetaan nimellä  sähköinen matkustuslupa (eTA). Se koskee viisumivapaiden maiden kansalaisia, jotka lentävät Kanadaan tai jotka siirtyvät jatkolennolle Kanadassa. Poikkeuksiin lukeutuvat Yhdysvaltain kansalaiset ja matkustajat, joilla on voimassa oleva viisumi.

Matkustajilla on oltava eTA ennen kuin he voivat nousta Kanadaan lentävään koneeseen. Soveltuvat matkustajat voivat hakea lupaa verkossa. Lisätietoja saat osoitteesta (englanniksi)  Canada.ca/eTA.

eTA-hakemus