Pingdom Check

Maahanmuutto- ja maahantulosäännöt

Emme halua sinun viettävän loma-aikaasi lentoasemalla vieraassa maassa selvittäen matka-asiakirjaongelmia. Tarkistathan siis huolella nämä tulli- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät kysymykset.

Vaatimukset Yhdysvaltain ja Kanadan kansalaisille, jotka matkustavat johonkin Euroopan maahan Schengen-alueella - Loma- tai liikematka

 • Yhdysvaltain tai Kanadan passi - voimassa vähintään 3 kuukautta aiotun oleskelun jälkeen
 • Liput ja dokumentaatio paluu- tai jatkomatkalle
 • Viisumia ei tarvita enintään kolme kuukautta kestävälle oleskelulle (enintään yhteensä kolmen kuukauden oleskelu kuuden kuukauden aikana kaikissa Schengen-maissa)
 • Rokotus: Ei vaadita

Schengeninyhteistyössä on tällä hetkellä mukana 26 jäsentä. Kaikki EU:n jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia, Romaniaa, Kroatiaa ja Bulgariaa lukuun ottamatta. ETA-maat Islanti, Sveitsi ja Norja ovat myös Schengen-jäseniä.

Vaatimukset Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalaisille, jotka matkustavat sellaiseen Euroopan maahan, joka ei ole osa Schengen-sopimusta - Loma- tai liikematka

 • Yhdysvaltain tai Kanadan passi - voimassa vähintään 3 kuukautta aiotun oleskelun jälkeen
 • Liput ja dokumentaatio paluu- tai jatkomatkalle
 • Viisumia ei vaadita enintään kuusi kuukautta kestävälle oleskelulle
 • Rokotus: Ei vaadita

Niiden, jotka hakevat työtä tai suunnittelevat opiskelua Euroopassa, tulisi ottaa yhteyttä lähimpään suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Yhdysvaltoihin matkustavien ei-maahanmuuttajien vaatimukset - Loma- tai liikematka

 • Passi – oleskelun aikana voimassa oleva suomalainen passi. Tarkistakaa muiden maiden passien voimassaolovaatimukset.
 • Passin täytyy olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen – paitsi matkustajilla jotka ovat kansalaisia maista, jotka kuuluvat ns. Six Month Clubiin. Nämä matkustajat tarvitsevat passin, joka on voimassa matkan ajan.
 • Rokotus: Ei vaadita

Viisumiaeivaadita, jos matkustat Yhdysvaltain Visa Waiver Program -viisumivapausohjelman kautta ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Voimassa 26. lokakuuta 2004 lähtien, omistaa koneellisesti luettavan passin (MRP)
 • Matkustaa vain lomaa tai liiketoimintaa varten
 • Ei-maahanmuuttaja
 • Vierailee 90 päivää tai vähemmän
 • Täyttää kaikki Yhdysvaltain Visa Waiver Program -ohjelman ehdot
 • Omistaa jatko-/paluulipun

Lisätietoja saat vierailemalla Yhdysvaltain tullilaitoksen sivustolla.

Yhteenveto maahanpääsyvaatimuksista Visa Waiver Program (VWP) -viisumivapausohjelmassa

Saapuakseen Yhdysvaltoihin VWP-ohjelmalla matkustajan tulee:

 • Olla jonkin ohjelmaan kuuluvan maan kansalainen
 • Omistaa voimassa oleva koneellisesti luettava passi (e-passi), jonka myöntää ohjelmaan kuuluva maa
 • Pyytää rajoitettua oleskelua enintään 90 päiväksi liike- tai matkailutarkoituksessa.

VWP-matkustajien oleskelua ei voi pidentää 90 päivän yli, eikä sitä voi lisätä toiseen oleskeluun.

Lisätietoja löytyy Yhdysvaltain ulkoministeriön sivustolta.

Kaikki matkustajat, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, tarvitsevat ei-maahanmuuttajaviisumin saapuakseen Yhdysvaltoihin. Muuten heiltä saatetaan kieltää pääsy maahan, heitä saatetaan pitää vastuussa kielletystä maahantulosta ja he voivat saada merkittävän rahallisen rangaistuksen.