Pingdom Check

Icelandair Class Up Algemene Voorwaarden

 1. De volgende algemene voorwaarden (" Voorwaarden") zijn van toepassing op een aanbod (“Aanbieding”) die u doet (“passagier”, “u”) aan Icelandair (“Icelandair”, “we”, “ons”) voor een kans om te upgraden van de serviceklasse die oorspronkelijk is aangeschaft voor reizen met Icelandair naar een of twee serviceklassen hoger (“Upgrade”).
 2. U moet de wettelijke leeftijd bereikt hebben en in staat zijn om een bindend contract aan te gaan. U wordt geacht de bevoegdheid te hebben om op te treden namens en de persoon of personen te binden die genoemd of opgenomen zijn in het aanbod van deze algemene voorwaarden.
 3. Passagiers kunt slecht één aanbieding per vlucht indienen die overeenkomt met het gekochte ticket, en aanbiedingen moeten altijd worden gemaakt en betaald met een creditcard.
 4. Een aanbieding, ingediend door u in combinatie met een boeking gemaakt bij Icelandair, of rechtstreeks via Icelandair of indirect via andere middelen, en dat aan Icelandair wordt aangeboden, geeft de persoon of personen vermeld op de aanbieding, het recht om, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, om in aanmerking te komen voor een upgrade.
 5. Icelandair behoudt zich het recht, naar eigen goeddunken, te beslissen om uw aanbod al dan niet te aanvaarden, en het doet geen toezegging dat elke passagier wordt geüpgraded, ongeacht of zitplaatsen beschikbaar zijn in de serviceklasse waarvoor een aanbod wordt gedaan.
 6. U kunt uw aanbieding wijzigen of annuleren op elk moment voorafgaand aan de drie werkdagen voor de geplande vertrekdatum en -tijd, op voorwaarde dat uw aanbieding niet al door Icelandair is geaccepteerd en op voorwaarde dat uw creditcard niet is belast. Echter, als uw aanbieding is geaccepteerd voordat u uw aanbieding annuleert of wijzigt, bent u wettelijk verplicht om de betaling te voltooien voor de prijs vermeld in uw oorspronkelijke aanbieding.
 7. Een aanbieding die voldoet aan deze algemene voorwaarden is geldig (“Geldig Aanbieding”) vanaf het moment van indiening bij Icelandair, waarbij de geldigheid van het aanbod vervalt op de geplande vertrekdatum en -tijd, of, in het geval dat de vlucht is vertraagd, de tijd waarop de vliegtuigdeuren gesloten zijn voor vertrek. Verder, indien u uw aanbod annuleert is het aanbod niet langer een geldige aanbieding.
 8. In het geval Icelandair u voor welke reden dan ook op een andere vlucht dan uw standaard onderbrengt, moet elke aanbieding die u heeft gedaan in verband met de oorspronkelijke boeking, worden verplaatst naar de nieuwe vlucht(en), afhankelijk van de beschikbaarheid van de verbeterde klasse.
 9. Icelandair kan uw aanbieding ten alle tijde aanvaarden gedurende de periode dat het een geldige aanbieding blijft. In het geval Icelandair uw aanbod aanvaardt, zal uw creditcard onmiddellijk na aanvaarding het volledige bedrag in rekening worden gebracht, en Icelandair zal een nieuwe ticket uitgeven dat uw upgrade weergeeft aan elke passagier die deel uitmaken van uw oorspronkelijke boeking. Het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht omvat alle toepasselijke vooraf te betalen belastingen en toeslagen (indien van toepassing) voor de upgrade. Het totale bedrag dat u aan ons moet betalen zal aan u worden doorgegeven voordat u aanbod indient. Een upgrade dat is afgegeven door Icelandair kan alleen worden gewijzigd of overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke tariefvoorwaarden en onze bepaling van vervoer.
 10. Er zal geen restitutie, crediteringen, of inwisseling zijn zodra uw aanbond door Icelandair is geaccepteerd en uw creditcard in rekening is gebracht, behalve onder de volgende voorwaarden:
 11. De vlucht waarvoor uw aanbieding is geaccepteerd en u werd geüpgraded, werd geannuleerd, en Icelandair heeft u opnieuw ondergebracht op een andere vlucht maar in de serviceklasse van uw oorspronkelijke boeking, in welk geval het bedrag betaald voor de upgrade zal worden teruggestort op de creditcard die is gebruikt om te betalen voor de upgrade en Icelandair zal geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.
 12. Uw aanbieding is geaccepteerd en u had een upgrade, maar u kon geen plaats nemen in de opgewaardeerde klasse van service om redenen toe te schrijven aan Icelandair, waaronder, maar niet beperkt tot, een verandering in apparatuur, een vertraging in de aansluitende vlucht die resulteerde in het missen van de aansluiting waarop u werd geüpgraded, maar met uitzondering van redenen toe te schrijven aan uw acties, waaronder, maar niet beperkt tot, op uw eigen initiatief opteren voor vluchtwijziging, het missen van uw vlucht.
 13. U hebt recht op restitutie, creditering, of inwisseling onder de van toepassing zijnde tariefregels en/of onze algemene vervoersvoorwaarden.
 14. Bij goedkeuring van de restitutie, wordt deze verwerkt in de valuta waarin het bedrag van de upgrade in rekening is gebracht.
 15. Tariefvoorwaarden zoals annuleringsregelingen en wijzigingskosten veranderen niet wanneer de upgrade van een passagier geaccepteerd wordt.  Passagier ontvangt geen extra Saga Points wanneer Class Up wordt geaccepteerd.  Extra toegestane bagage geldt alleen voor het deel van de reis waar de upgrade betrekking op heeft.
 16. Als de passagier zijn ticket wijzigt, heeft Icelandair geen enkele verplichting om hen in de opgewaardeerde serviceklasse te plaatsen, tenzij ze betalen voor de upgrade volgens het beleid van de luchtvaartmaatschappijen’ inzake standaardwijzigingen en het beleid en de voorwaarden verbonden aan de tariefklasse van de oorspronkelijke ticket.
 17. Icelandair garandeert geen specifieke zitplaatstoewijzingen aan passagiers wiens aanbiedingen worden geaccepteerd en die worden geüpgraded.
 18. Icelandair behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of anderszins te wijzigen. Behalve zoals opgenomen in de voorafgaande zin, is geen amendement, wijziging of verklaring van afstand van deze algemene voorwaarden bindend voor Icelandair, tenzij schriftelijk opgesteld en ondertekend door een bevoegde functionaris van Icelandair.
 19. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in samenhang met Icelandair’s bepaling van vervoer, gebruiksvoorwaarden van de website, en gegevensbescherming en veiligheid die u kunt lezen op icelandair.com.