Pingdom Check

Voorwaarden Class Up van Icelandair & Voorwaarden

 1. De volgende algemene voorwaarden ('voorwaarden') zijn van toepassing op een bod ('aanbieding') van u ('passagier', 'u') aan Icelandair ('Icelandair', 'we', 'ons') voor een kans om te upgraden van de serviceklasse die oorspronkelijk is aangeschaft voor reizen met Icelandair naar een of twee serviceklassen hoger ('upgrade').
 2. U moet de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben en in staat zijn om een bindend contract aan te gaan. U wordt geacht de bevoegdheid te hebben om op te treden namens de persoon of personen die in de aanbieding zijn genoemd of opgenomen en om diegene(n) te binden aan deze algemene voorwaarden.
 3. Passagiers kunnen slechts één aanbieding per vlucht indienen die overeenkomt met het gekochte ticket. Aanbiedingen moeten altijd worden gemaakt en betaald met een creditcard of Saga Points.
 4. Een aanbieding die u bij Icelandair indient voor een boeking bij Icelandair (die rechtstreeks via Icelandair of indirect via andere middelen is gemaakt), geeft de persoon of personen vermeld op de aanbieding het recht om, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, in aanmerking te komen voor een upgrade.
 5. Icelandair behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen uw aanbieding al dan niet te aanvaarden, en doet geen toezegging dat een passagier wordt geüpgraded, ongeacht of er zitplaatsen beschikbaar zijn in de serviceklasse waarvoor een aanbod wordt gedaan.
 6. U kunt uw aanbieding tot drie werkdagen voor de geplande vertrekdatum en -tijd wijzigen of annuleren, op voorwaarde dat uw aanbieding niet al door Icelandair is geaccepteerd en op voorwaarde dat uw creditcard niet is belast en geen Saga Points zijn verzilverd. Als uw aanbieding wordt geaccepteerd voordat u uw aanbieding annuleert of wijzigt, bent u wettelijk verplicht om de betaling te voltooien voor de prijs of Saga Points vermeld in uw oorspronkelijke aanbieding.
 7. Een aanbieding die voldoet aan deze algemene voorwaarden is geldig ('geldige aanbieding') vanaf het moment van indiening bij Icelandair. De geldigheid van de aanbieding vervalt op de geplande vertrekdatum en -tijd, of, in het geval dat de vlucht is vertraagd, de tijd waarop de vliegtuigdeuren gesloten worden voor vertrek. Mocht u uw aanbieding annuleren, dan is dit geen geldige aanbieding meer.
 8. In het geval Icelandair u om welke reden dan ook op een andere vlucht dan gepland onderbrengt, moet elke aanbieding die u heeft gedaan in verband met de oorspronkelijke boeking worden verplaatst naar de nieuwe vlucht(en), afhankelijk van de beschikbaarheid van de verbeterde klasse en op voorwaarde dat de nieuwe vlucht ook van Icelandair is.
 9. Icelandair kan uw aanbieding te allen tijde aanvaarden zolang het een geldige aanbieding is. In het geval Icelandair uw aanbieding aanvaardt, zal het volledige bedrag onmiddellijk van uw creditcard of Saga Club-account worden afgeschreven en geeft Icelandair een nieuw ticket uit met daarop de upgrade voor iedere passagier die deel uitmaakt van uw oorspronkelijke boeking. Het totale bedrag of aantal Saga Points dat in rekening wordt gebracht omvat alle eventueel van toepassing zijnde en vooraf te betalen toeslagen en kosten voor de upgrade. U krijgt voordat u uw bod uitbrengt het totale bedrag te zien dat u ons moet betalen. Een door Icelandair toegekende upgrade kan uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijn de tariefregels en vervoersvoorwaarden worden gewijzigd of overgedragen.
 10. Restitutie, krediet of ruil is niet mogelijk wanneer uw aanbieding is geaccepteerd door Icelandair en het bedrag of de punten zijn afgeschreven, behalve in de volgende gevallen:
  1. Wanneer de vlucht waarvoor de aanbieding werd geaccepteerd geannuleerd werd en Icelandair u op een andere vlucht heeft geplaatst, maar in de klasse van uw oorspronkelijke boeking. In dat geval wordt het voor de upgrade betaalde bedrag (in geld of Saga Points) teruggestort op het Saga Club-account of de kaart die voor de upgrade werd gebruikt. Icelandair draagt dan verder geen verantwoordelijkheid voor u.
  2. Wanneer uw aanbieding werd geaccepteerd en u een upgrade kreeg, maar u om redenen die toe te schrijven zijn aan Icelandair niet in de verbeterde klasse kon zitten. Deze redenen omvatten onder meer een verandering van uitrusting en vertraging van de aansluitende vlucht, waardoor u de vlucht waarop u de upgrade had miste. Hieronder vallen geen redenen die toe te schrijven zijn aan uzelf, waaronder de keuze om te veranderen van vlucht of het missen van een vlucht.
  3. U heeft recht op restitutie, krediet of ruil volgens de van toepassing zijnde tariefregels en/of onze vervoersvoorwaarden.
 11. Als restitutie wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt in de valuta van het betaalde upgradebedrag. Indien de upgrade werd betaald met Saga Points, worden deze teruggestort op het Saga Club-account dat werd gebruikt voor de boeking.
 12. Upgrades dienen altijd te worden betaald met creditcard of Saga Points. Een combinatie van twee of meer betalingsmethoden is niet toegestaan. Als een aanbieding is geaccepteerd, kan de betalingsmethode niet meer worden veranderd. Op het gebruik van Saga Points zijn de algemene Saga Club-voorwaarden van toepassing.
 13. Tariefvoorwaarden zoals annuleringsregelingen en wijzigingskosten veranderen niet wanneer de upgrade van een passagier geaccepteerd wordt. De passagier ontvangt geen extra Saga Points wanneer Class Up wordt geaccepteerd. Extra toegestane bagage geldt alleen voor het deel van de reis waar de upgrade betrekking op heeft.     
 14. Indien de passagier zijn/haar ticket verandert, is Icelandair niet verplicht om hem/haar in een hogere klasse te plaatsen, tenzij de passagier voor de upgrade betaalt volgens de vaste wijzigingsregelingen en de voorwaarden voor de oorspronkelijke reisklasse.
 15. Icelandair biedt geen garantie voor specifieke zitplaatsen voor passagiers van wie het bod voor een upgrade is geaccepteerd.
 16. Icelandair behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen of anderszins te wijzigen. Behoudens het bepaalde in de voorgaande zin, is geen enkele aanpassing, wijziging of opschorting van deze algemene voorwaarden zonder schriftelijke en ondertekende toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van Icelandair bindend voor Icelandair.
 17. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de vervoersvoorwaarden, de voorwaarden voor de website en het privacy- en veiligheidsbeleid van Icelandair, die u kunt vinden op www.icelandair.com.