Privacybeleid | Icelandair
Pingdom Check

Privacybeleid van Icelandair

Icelandair neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en respecteert uw privacy.

Hier volgt een overzicht van de manier waarop Icelandair uw privacyrechten, de verzameling, het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens benadert:

  • Icelandair geeft u details over de gegevens die we verzamelen en wat we ermee doen.
  • Icelandair neemt maatregelen en gebruikt methoden om uw gegevens beveiligd en beschermd te houden.
  • Icelandair zorgt dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming worden gerespecteerd en geeft u meer zeggenschap over uw eigen gegevens.
  • Icelandair gebruikt de gegevens die u ons verstrekt voor de doeleinden die in ons privacybeleid worden beschreven. Deze doeleinden bestaan onder meer uit het
  • verlenen van diensten die u hebt aangevraagd en het verbeteren van uw ervaring met Icelandair.
  • Icelandair gebruikt de gegevens ook om ons te helpen u beter te begrijpen en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen.
  • Icelandair stuurt u geen marketingmateriaal als u aangeeft dat u dat niet wilt ontvangen. We blijven u echter wel belangrijke updates en informatie sturen over een service of product die/dat u hebt gekocht, om u op de hoogte te houden van uw boeking, service of reisschema.
  • Door op de gedeeltes hieronder te klikken, kunt u ons privacybeleid nader bekijken. Door het privacybeleid te lezen, krijgt u beter inzicht in hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, welke gegevens we verzamelen, hoe ze worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en met wie ze mogelijk worden gedeeld.

We zullen u specifieke voorbeelden geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@icelandair.is.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande samenvatting, en het onderstaande privacybeleid, niet contractueel zijn en dus geen onderdeel van uw contract met ons vormen, zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder toepasselijke wetgeving.

Wanneer sturen we u marketingmateriaal?

Wanneer u uw gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt, wordt u mogelijk gevraagd of u ons marketingmateriaal wel of niet wilt ontvangen. Icelandair promoot soms producten en diensten van derden en andere dochterondernemingen van de Icelandair Group.

Icelandair vraagt u mogelijk toestemming om marketingmateriaal van andere derden buiten de Icelandair Group te ontvangen.

Wat uw keuze over het ontvangen van marketingmateriaal van ons ook is of via welke methoden dit ook mag worden geleverd, we zullen het respecteren.

Welke opties hebt u bij het ontvangen van marketingmateriaal van ons?

U kunt te allen tijd van gedachten veranderen over of er al dan niet marketingmateriaal naar u mag worden verzonden. Als u geen marketingmateriaal meer van ons wilt ontvangen, kunt u de volgende methoden gebruiken:

  • Als u lid van de Icelandair Saga Club bent, kunt u uw voorkeuren online aanpassen door u via onze website bij uw profiel aan te melden. U kunt bovendien ons servicecentrum op +31 (0) 20 521 3955 bellen of schrijven naar Icelandair Saga Club met behulp van het formulier Contact met ons opnemen op de website van Icelandair .
  • In elke marketingcommunicatie die via e-mail naar u wordt verzonden, vindt u bovendien de optie om uw abonnement op het ontvangen van verder marketingmateriaal van ons op te zeggen.
  • U kunt in plaats daarvan ook ons servicecentrum op +31 (0) 20 521 3955 bellen en vragen om uw abonnement op marketingmateriaal in de toekomst op te zeggen.

Zelfs als u ervoor kiest geen marketingmateriaal meer te ontvangen, communiceren we nog wel met u in verband met diensten of producten die u hebt gekocht. We sturen u bijvoorbeeld nog steeds berichten waarin u eraan wordt herinnerd dat u bij op uw vlucht kunt inchecken, om u een elektronisch ticket te sturen of om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen of onderbrekingen in de diensten. Als u bovendien lid van de Icelandair Saga Club bent, sturen we u informatie over uw lidmaatschap of belangrijke informatie over diensten, zoals of en wanneer uw voordelen verlopen.

Als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, dan bewaren we uw persoonlijke gegevens om aan uw wensen te voldoen en niet om dergelijk materiaal te ontvangen.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. We moeten informatie in verband met uw reis bijvoorbeeld zolang bewaren als nodig om uw reisarrangementen uit te voeren en daarna, zodat we kunnen reageren op vorderingen, geschillen of vragen over de boeking. Uw informatie wordt mogelijk ook bewaard, zodat we u verbeterde en gepersonaliseerde diensten kunnen bieden, en zodat u kunt profiteren van eventuele loyaliteitsvoordelen die u hebt verzameld.

Icelandair bekijkt persoonlijke gegevens actief, zodat ze niet langer worden bewaard dan er juridische grondslag is voor de verwerking ervan. In sommige gevallen worden ze geanonimiseerd en in andere gevallen verwijderd.

Details over de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens

Indien Icelandair uw persoonlijke gegevens onder dit privacybeleid verwerkt, wordt zij beschouwd als de “gegevensbeheerder” van uw persoonlijke gegevens onder de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en IJsland. Ons adres is:

Icelandair ehf.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
IJsland

Icelandair heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd, die u kunt bereiken door een e-mail te sturen naar privacy@icelandair.is of door naar het bovenstaande adres te schrijven.

 

Wanneer u een vlucht bij Icelandair boekt, waarbij bepaalde delen van uw reis door andere luchtvaartmaatschappijen worden geleverd, dan zijn die luchtvaartmaatschappijen afzonderlijke “gegevensbeheerders” onder de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie. In dat geval zijn Icelandair en eventuele andere luchtvaartmaatschappijen gezamenlijke beheerders van uw persoonlijke gegevens.

Eventuele aanvullende serviceproviders, zoals een reisbureau, hotel of autoverhuurbedrijf, die een deel van uw diensten verlenen, zijn ook afzonderlijke “gegevensbeheerders”. Hun privacybeleid is rechtstreeks via hen toegankelijk.

Wees u ervan bewust dat, afhankelijk van de diensten die u hebt aangevraagd, andere overeenkomsten uw contractuele relatie met Icelandair vormen. Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn de vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage en de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Saga Club van Icelandair.

Als u aanvullende diensten die geen betrekking op een vlucht hebben, hebt aangevraagd of een pakket met inbegrip van dergelijke diensten hebt geboekt, dan worden de leveranciers van dergelijke diensten in het boekings- of bestelproces gespecificeerd. De leveranciers van dergelijke diensten zijn ook afzonderlijke “gegevensbeheerders”.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Het privacybeleid van Icelandair is van toepassing wanneer we uw persoonlijke gegevens in verband met uw relatie met ons als klant of mogelijke klant verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken. Het gaat hierbij onder meer om wanneer u vluchten of reizen bij ons boekt, of onze aanvullende diensten, websites of mobiele toepassingen gebruikt. Het privacybeleid is bovendien van toepassing wanneer u contact opneemt met onze servicevertegenwoordigers of onze diensten via derden boekt. Een voorbeeld van een dergelijke partij is een reisbureau of een andere luchtvaartmaatschappij.

Als we aangeven dat anderen gegevensbeheerders zijn in de delen ’Beheerder van persoonlijke gegevens’ en ’Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?’ moet u het desbetreffende privacybeleid doornemen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de toepasselijkheid van privacybeleid, zoals wanneer er sprake is van aanvullende “gegevensbeheerders” zoals beschreven in het gedeelte “Details over de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens” of wanneer we uw persoonlijke gegevens delen, zoals beschreven in het gedeelte ”In welke gevallen en met wie delen we uw persoonlijke gegevens?“ adviseren we u om het desbetreffende privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Aanvullende Algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen zijn mogelijk van toepassing als u aanvullende diensten bij ons aanvraagt, bijv. als u aan boord wifi gebruikt, deelneemt aan een wedstrijd die aan Icelandair en derden is gekoppeld of als u zich registreert bij de Icelandair Saga Club.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Wanneer gegevens details bevatten die u identificeren of die voor dezelfde doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, wordt dit beschouwd als persoonlijke gegevens. Een voorbeeld is uw naam, contactgegevens, het lidmaatschaps-ID van de Icelandair Saga Club of uw aankoopgeschiedenis. Details over hoe u onze websites en mobiele toepassingen gebruikt, zijn mogelijk ook persoonlijke gegevens.

Wanneer verwerken we en van wie ontvangen we mogelijk persoonlijke gegevens?

Iedere keer wanneer u onze diensten, website of mobiele toepassingen gebruikt, contact met ons opneemt via e-mail, sociale media of onze servicevertegenwoordigers, verzamelen we uw persoonlijke gegevens. Hetzelfde is van toepassing wanneer de diensten worden verleend door derden of vertegenwoordigers die namens Icelandair handelen. Wees u ervan bewust dat als u geen persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract of die we wettelijk moeten verwerken, aan ons wilt verstrekken, we u mogelijk de gevraagde diensten niet gedeeltelijk of volledig kunnen leveren.

We ontvangen uw persoonlijke gegevens mogelijk ook van derden, zoals:

  • Wanneer een bedrijf dat door Icelandair is gecontracteerd, diensten aan u verleent.
  • Wanneer een bedrijf of derde die is betrokken bij uw reis, u diensten verleent, zoals douane- of immigratie-autoriteiten, luchthavenoperators, luchtvaartmaatschappijen die zijn betrokken bij een eerdere of de rest van uw reis.
  • Wanneer een bedrijf is betrokken bij onze loyaliteitsprogramma’s, wedstrijden of andere klantenprogramma’s, zoals een hotel, andere luchtvaartmaatschappijen, een reisaanbieder of autoverhuurbedrijf.
  • Wanneer een bedrijf uw informatie aan Icelandair verstrekt, zoals vermeld in hun privacybeleid.

Om te bekijken welke persoonlijke gegevens Icelandair over u verwerkt, leest u het gedeelte “Welke persoonlijke gegevens verwerken we?”

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Om onze diensten aan u te verlenen, of de diensten van andere gegevensbeheerders die een deel van de door u aangevraagde diensten verlenen, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken. Verdere verwerking vindt mogelijk plaats om u van relevante marketingmaterialen te voorzien en om uw ervaring met Icelandair te verbeteren.

Icelandair verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

  • Informatie die u verstrekt die wordt gebruikt voor het beheren en uitvoeren van een boeking of de diensten levert die u hebt aangevraagd.
    • Uw naam, adres, e-mailadres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, paspoortnummer, uw accountgegevens en betalingsgegevens.
    • Als u voor iemand anders boekt, verzamelen we mogelijk uw factureringsgegevens, maar communiceren we mogelijk rechtstreeks met de passagier over zijn/haar vlucht.
    • We weten of u uw vlucht hebt geboekt op onze website of een ander verkoopkanaal hebt gebruikt, zoals een reisbureau, ons servicecentrum of onze sociale media-accounts.
  • Informatie die tijdens uw reis met ons wordt verzameld.
    • We verzamelen mogelijk informatie zoals uw interacties met personeel en cabinepersoneel voor en tijdens de vlucht.
  • Informatie over uw reisarrangementen.
    • Details van uw boeking en reisschema.
    • Details van specifieke voorkeuren, zoals maaltijdverzoeken, stoelverzoeken, benodigde aanvullende assistentie of diensten en andere relevante informatie.
  • Informatie over diensten die u eerder hebt gebruikt.
    • Informatie over uw vorige reizen, reisarrangementen, aan reizen verwante problemen en onderbrekingen, gewijzigde diensten zoals upgrades, bagagevereisten, zoekgeraakte bagage en feedback van klanten.
  • Informatie over online interacties en registraties.
    • We bewaren uw informatie om te zorgen dat we op gepaste wijze met u communiceren als u zich bij ons hebt geregistreerd, via Icelandair Saga Club, andere loyaliteitsprogramma’s of klantenprogramma’s.
    • We bewaren uw informatie als u aan een wedstrijd hebt deelgenomen, u hebt geregistreerd voor een actie of met ons hebt gecommuniceerd via sociale media, zoals Facebook of Twitter.
  • Informatie over hoe u onze websites, servicevertegenwoordigers en mobiele applicaties gebruikt en ermee communiceert.
    • Om ons te helpen uw informatie te personaliseren, onze website te verbeteren en problemen met het boekingsproces op te lossen, verzamelen we informatie over uw zoekopdrachten en de content die u hebt bekeken en waarop u hebt gereageerd op onze website met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, zoals de website waar u vandaan kwam, internetbanneradvertenties en links die op de websites van onze marketingpartners worden weergegeven.
    • We gebruiken gegevens over eerder internetgebruik opgeslagen in cookies, om te personaliseren en u als klant te begrijpen. Bijvoorbeeld als u boekingsgegevens of de naam van passagiers op onze website hebt ingevoerd of als u uw Icelandair Saga Club-lidmaatschapsnummer hebt gebruikt.
    • We kunnen uit uw gegevensgebruik opmaken dat u onze website hebt bezocht, naar een vlucht heeft gezocht, maar uw boeking niet heeft afgerond. We gebruiken deze informatie mogelijk om contact met u op te nemen om meer informatie te verstrekken over de boeking en bestemmingen waarin u interesse heeft getoond.
  • Informatie over uw locatie vanaf uw apparaat als u onze website hebt bezocht of onze mobiele applicatie hebt gebruikt. (Dit is uw IP-adres. Een IP-adres (oftewel internetprotocoladres) is een numerieke code die kan fungeren als unieke identificatie voor uw computer of een ander apparaat – dit kan vanaf uw apparaat worden uitgeschakeld.)
    • Het identificeren van het land waar vandaan u de relevante website of applicatie heeft bezocht. Hierdoor kunnen we meer relevante content bieden en de juiste taal gebruiken.
    • Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken we mogelijk de functionaliteit op uw apparaat (zoals Bluetooth, wifi en GPS) om uw locatie te bepalen om ons te assisteren bij vluchtverbindingen, het boarden van onze vliegtuigen en het bieden van een gepersonaliseerde service (u kunt deze optie openen of wijzigen door de locatie-instellingen op uw apparaat aan te passen).

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Wanneer en waarom verzamelen we ‘gevoelige persoonlijke gegevens’?

In sommige gevallen verwerkt Icelandair mogelijk uw persoonlijke gegevens, die als gevoelig worden beschouwd. Specifieke categorieën persoonlijke gegevens, zoals religie, gezondheid of etniciteit vereisen extra beschermende maatregelen onder de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en IJsland. Deze categorieën worden als “gevoelige persoonlijke gegevens” aangemerkt. Icelandair verwerkt deze gegevenscategorieën alleen onder specifieke omstandigheden.

Hierna volgen voorbeelden waarbij we mogelijk “gevoelige persoonlijke gegevens” verwerken:

  • Als u specifieke medische hulp hebt aangevraagd, zoals assistentie met een rolstoel of zuurstof.
  • Sommige aangevraagde diensten, zoals bepaalde maaltijden, kunnen aanwijzingen bevatten over uw religie, gezondheid of andere voorkeuren. Dergelijke informatie kan wel of niet beschouwd worden als “gevoelige persoonlijke gegevens”.
  • Als u toestemming hebt gevraagd om te vliegen met een medische aandoening of omdat u meer dan 28 weken zwanger bent.
  • Als u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie aan ons door te geven of als het aan ons is doorgegeven door een derde, zoals het reisbureau waarbij u heeft geboekt.

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke gegevens?

De belangrijkste doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken zijn:

  • Voor het verlenen van de diensten die u hebt aangevraagd en om te zorgen dat uw reisarrangementen worden uitgevoerd.
    • We moeten informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, paspoortnummer, uw rekeninggegevens en betalingsinformatie gebruiken, zodat we boekingen kunnen verwerken, uw reisarrangementen kunnen uitvoeren, betalingen kunnen verwerken, informatie aan relevante autoriteiten kunnen verstrekken (zoals belasting-, douane- en immigratie-autoriteiten) en zodat Icelandair-vertegenwoordigers weten wie er op een vlucht is geboekt.
  • Voor het beheren van het boardingproces en om vluchtverbindingen op de luchthaven mogelijk te maken.
    • Als uw vlucht bijna vertrekt en u nog niet aan boord van het vliegtuig bent, moeten we mogelijk controleren of u door de luchthavenbeveiliging bent gekomen of dat u zich mogelijk op een aansluitende vlucht bevindt om te begrijpen hoe we contact met u op kunnen nemen over het boarden van uw vlucht.
    • Als u een aansluitende vlucht hebt, moeten we mogelijk weten waar uw ingecheckte bagage naartoe moet worden gebracht, zodat de bagage op uw eindbestemming aankomt.
  • Voor het verzenden van updates over uw vlucht of andere diensten.
    • We sturen u mogelijk informatie wanneer u op uw vlucht kunt inchecken en of er onderbrekingen of wijzigingen optreden.
  • Om bij te houden waar u bent voordat uw vlucht vertrekt en op de luchthaven.
    • Wanneer u met ons vliegt en een luchthaven gebruikt waar wij werken, kunnen we mogelijk bijhouden waar u op de luchthaven bent om u te helpen met vluchtverbindingen, het boarden van uw vliegtuig en het leveren van persoonlijke service.
    • Als u uw boarding pass hebt vertoond om toegang tot een van onze lounges te krijgen.
  • Om te helpen bij het handhaven van de veiligheid en om te voldoen aan bepaalde juridische en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op Icelandair als luchtvaartmaatschappij.
    • Als luchtvaartmaatschappij heeft Icelandair regelgevende verplichtingen om de passagiersgegevens op onze vliegtuigen administratief bij te houden.
    • De wetgeving van bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, vereisen dat luchtvaartmaatschappijen bepaalde passagiersgegevens doorgeven aan de grens- en immigratie-autoriteiten.
    • Icelandair bewaart gegevens die mogelijk worden gebruikt voor het weigeren van diensten aan bepaalde individuen vanwege eerdere incidenten, zoals het in gevaar brengen van de veiligheid, intimidatie van andere passagiers of personeel.

  • Om diensten te verlenen die zijn afgestemd op uw vereisten of voorkeuren, en om u persoonlijker te kunnen behandelen.
    • Als u lid van een Icelandair Saga Club bent, personaliseren we uw ervaring met ons mogelijk als u Saga Class vliegt. Een lid van ons cabinepersoneel verwelkomt u bijvoorbeeld mogelijk aan boord van een Icelandair-vlucht.
    • We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijwerken en delen met onze mediabureaus om op maat gemaakte en relevante advertenties van onze partners en derden op onze websites, in onze applicaties en elektronische communicaties aan te bieden.
  • Om analyses en marktonderzoek uit te voeren.
    • We analyseren de manier waarop onze verkoopkanalen, producten en diensten door klanten worden gebruikt, zodat we kunnen begrijpen hoe we de dienst die we aanbieden, kunnen verbeteren en klanten kunnen stimuleren gebruik te maken van ons volledige aanbod van producten en diensten.
  • Voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van Icelandair-producten en -diensten.
    • We sturen u mogelijk per e-mail of via sms informatie over onze producten en diensten, en de producten en diensten van andere bedrijven binnen de Icelandair Group.
    • We passen de content van onze websites, applicaties, e-mails en andere communicaties mogelijk op maat aan om ervoor te zorgen dat ze zo relevant mogelijk voor u zijn – met inbegrip van vorige bestemmingen, waaronder aanbiedingen en/of diensten in verband met die of een vergelijkbare bestemming.
    • Om uw vliegvoorkeuren te begrijpen en informatie te bieden over aanbiedingen, zoals upgrades.
    • Als u naar vluchten hebt gezocht, maar niet hebt geboekt, herinneren we u mogelijk aan onze services via sociale media, zoals Facebook of Twitter, gebaseerd op de vluchten waar u eerder naar heeft gezocht.
    • We combineren geanonimiseerde marketinggegevens voor klantrelaties mogelijk met derden (zoals Google, Facebook), zodat beide bedrijven inzicht krijgen in gedrag, zoals weten welke andere sites worden bezocht.
  • Voor het naar u verzenden van statusupdates en serviceberichten.
    • Zelfs als u ervoor gekozen heeft om u af te melden voor ons marketingmateriaal, sturen we u mogelijk nog wel berichten over de diensten die u hebt geboekt, zoals uw reisschema. Deze berichten helpen u optimaal te genieten van de diensten die wij verlenen en bevatten mogelijk ook opties en andere gegevens over de diensten waar u gebruik van zult maken (zoals eerdere stoelaanvragen, aanvullende bagage en vooraf geboekte maaltijden).
    • We sturen u mogelijk ook berichten over de diensten die u eerder hebt gebruikt, bijvoorbeeld als u een probleem hebt ervaren en we er proactief contact met u over willen opnemen om het probleem op te lossen.
  • Ter verbetering van onze websites, producten en diensten.
    • We kunnen de manier waarop u en andere klanten onze website gebruiken monitoren, zodat we manieren kunnen identificeren om de website-ervaring te verbeteren en de beveiliging van onze website te vergroten.
  • Voor doeleinden in verband met rechtsvorderingen of geschillen.
    • We gebruiken uw persoonlijke gegevens mogelijk om onze juridische rechten als bedrijf of de rechten van onze medewerkers te beschermen, bijvoorbeeld als er sprake is van illegale activiteiten, vorderingen, fraude of intimidatie.
  • Voor beheer- en administratieve doeleinden.
    • We gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens, inclusief uw aankoopgeschiedenis, mogelijk voor administratieve doeleinden, inclusief bijvoorbeeld boekhouding en facturering, audits, verificatie van creditcards en betaalpassen, screening voor fraudebestrijding (inclusief het gebruik van BKR-registraties en controles voor de validatie van betaalpassen) en systeemtests, onderhoud en ontwikkeling.
    • We verwerken uw persoonlijke gegevens mogelijk bij het uitvoeren van zoekopdrachten in verband met aanvragen om persoonlijke gegevens te kopiëren of verwijderen.

Wat is onze juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Icelandair verwerkt als er een juridische grondslag voor de verwerking is. De juridische grondslag kan verschillen, afhankelijk van het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In bijna alle gevallen is de juridische grondslag als volgt:

  • Omdat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek vóór het aangaan van een overeenkomst actie te ondernemen, zodat we bijvoorbeeld uw reisarrangementen kunnen uitvoeren, uw boeking kunnen verwerken of de door u aangevraagde diensten kunnen verlenen.
  • Omdat Icelandair als luchtvaartmaatschappij een rechtmatig belang heeft bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en te verbeteren.
  • Omdat Icelandair uw persoonlijke gegevens moet verwerken om te voldoen aan juridische of regelgevende vereisten.
  • Omdat Icelandair uw persoonlijke gegevens mogelijk moet verwerken om de belangen van u of iemand anders te beschermen.
  • Omdat u Icelandair toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie voor een specifiek doeleinde.

Hieronder is meer informatie beschikbaar over de verwerking in verband met elke juridische grondslag.

Als de verwerking van uw gegevens onderhevig is aan andere wetgeving, is de juridische grondslag voor de verwerking mogelijk anders dan hierboven vermeld. In dergelijke omstandigheden wordt de verwerking mogelijk in alle gevallen gebaseerd op uw toestemming.

Verwerking gebaseerd op een contractuele verplichting

Om diensten te kunnen verlenen, zoals het uitvoeren van uw reisarrangementen, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verwerken. We moeten informatie verwerken zoals uw naam, contactgegevens en betalingsinformatie, zodat u onze producten kunt boeken, een vlucht kunt boarden of kunt inchecken bij een hotel als u een pakket heeft geboekt.

Verwerking op basis van rechtmatige belangen

Icelandair is een commerciële luchtvaartmaatschappij en reisaanbieder. Als zodanig hebben we een rechtmatig belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen, verbeteren en vermarkten.

  • We sturen u mogelijk marketingmaterialen om diensten te promoten en u op de hoogte te brengen van onze producten of de producten van andere bedrijven binnen de Icelandair Group.
  • We voeren mogelijk analyses uit en gebruiken gegevens om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.
  • Wanneer we rechtsvorderingen moeten uitvoeren.

Verwerking om te voldoen aan juridische verplichtingen

Als luchtvaartmaatschappij en bedrijf moet Icelandair voldoen aan juridische en regelgevende vereisten en moet uw persoonlijke gegevens mogelijk verwerken om aan die vereisten te voldoen.

  • Als onze diensten worden verstoord of uw bagage zoek is, moeten we u mogelijk relevante informatie verstrekken.
  • Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, vereisen mogelijk van ons dat we uw informatie doorgeven aan douane- of immigratie-autoriteiten.

Om de belangen van u of iemand anders te beschermen

Soms is het noodzakelijk dat we uw persoonlijke gegevens verwerken om uw belangen of de belangen van iemand anders te beschermen.

  • Als er sprake is van een medisch noodgeval, moeten we uw persoonlijke gegevens mogelijk verwerken, zodat noodzakelijke medische hulp kan worden verleend.

Verwerking op basis van toestemming

In sommige gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens mogelijk wanneer u uw toestemming aan ons hebt gegeven om dit te doen.

In alle gevallen waarin we persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met Icelandair door een e-mail te sturen naar privacy@icelandair.is, ons servicecentrum te bellen op +31 (0) 20 521 3955 of te schrijven naar:

Icelandair ehf.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
IJsland

Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde of alle diensten die u van ons hebt gevraagd, niet verlenen. Het kan dan bovendien mogelijk zijn dat u uw boeking bij ons niet kunt annuleren of dat wij uw betalingen niet kunnen retourneren.

Wanneer en met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Icelandair deelt uw persoonlijke gegevens mogelijk met haar zustermaatschappijen binnen de Icelandair Group, waaronder Air Iceland Connect, Icelandair Hotels, Iceland Travel, Fjárvakur-Shared Services, Feria en Icelandair Cargo. Icelandair deelt details binnen de Icelandair Group, zodat onze zustermaatschappijen ons kunnen helpen onze diensten te verlenen, verbeteren en vermarkten. Als u bijvoorbeeld gebruik heeft gemaakt van de diensten van onze zustermaatschappijen, gebruiken we deze informatie mogelijk om meer te weten te komen over de diensten of producten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. Voor meer informatie over de bedrijven binnen de Icelandair Group, gaat u naar de website van onze moedermaatschappij.

Icelandair deelt uw persoonlijke gegevens mogelijk met andere luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan de uitvoering van uw reisarrangementen. Icelandair deelt uw informatie uitsluitend als onderdeel van haar zakelijke activiteiten als commerciële luchtvaartmaatschappij en reisaanbieder, of als we een juridische of wettelijke verplichting hebben om dit te doen.

Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk ook gedeeld met de volgende derden:

  • Autoriteiten, douane- en immigratiebureaus van landen in uw reisschema. Hierbij zijn landen waar u mogelijk overheen vliegt, inbegrepen. Icelandair is wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen met immigratie-, douane- of grensbewakingsbureaus van landen zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
    • Alle passagiers die bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, Canada of het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten hun op voorhand af te geven passagiersgegevens (API) indienen. Zie de APIS-pagina op onze website voor meer informatie.
  • Andere luchtvaartmaatschappijen en dienstverleners die deelnemen aan het verlenen van de diensten die u hebt aangevraagd. Als u bijvoorbeeld vluchtverbindingen hebt of als onderdeel van uw reis in een hotel verblijft dat u via Icelandair hebt geboekt, moeten uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met eventuele aanvullende luchtvaartmaatschappijen of dienstverleners die u deze diensten verlenen. Deze aanvullende dienstverleners worden tijdens het boekingsproces geïdentificeerd.
  • Als u lid van de Icelandair Saga Club of een hieraan verbonden loyaliteitsprogramma wordt en voordelen verzamelt, worden uw persoonlijke gegevens mogelijk gedeeld met die loyaliteitsprogramma’s om u voordelen te kunnen bieden.
    • Als u lid van de Icelandair Saga Club bent en met Finnair (of een ander loyaliteitsprogramma) vliegt, komt u mogelijk in aanmerking voor voordelen binnen de Saga Club. Om u deze voordelen te kunnen bieden, moeten we details van uw Saga Club-lidmaatschap met Finnair delen.
  • Betalings- en creditcardbedrijven, het BKR en bedrijven die zijn betrokken bij screening t.b.v. fraudebestrijding om betalingen van u te verwerken en ontvangen en onszelf te beschermen tegen mogelijke fraude.
  • Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw informatie te delen met overheids- en wethandhavingsinstanties.
  • Derden die we gebruiken om gegevens te verwerken om producten, diensten en marketingmateriaal aan u te kunnen leveren. Bijvoorbeeld derden die zijn betrokken bij de opslag van gegevens, gronddiensten op luchthavens of marketingdiensten.
  • Derden die zijn betrokken bij de uitoefening van rechtsvorderingen, zoals advocatenbureaus of rechtbanken.
  • Derden, zoals beveiligingsbedrijven, de politie en regelgevende instanties wanneer we onze bezittingen en activa mogelijk moeten beveiligen, onze klanten, ons personeel en onze activa moeten beschermen of onze rechten moeten uitoefenen.
  • Icelandair verstrekt mogelijk niet-gepersonaliseerde gegevens over gebruik aan andere websites, zodat zij weten of u onze websites hebt bezocht. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
  • Icelandair moet mogelijk persoonlijke gegevens doorgeven als dit wettelijk van ons wordt vereist, inclusief als Icelandair besluit te gaan werken vanaf een nieuwe bestemming waar we volgens de plaatselijke wetgeving persoonlijke gegevens moeten verstrekken.

Als de diensten die u hebt aangevraagd ook door andere bedrijven binnen de Icelandair Group worden geleverd, bijvoorbeeld een verblijf in een hotel of dagtochten, worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan Icelandair en andere desbetreffende bedrijven binnen de Icelandair Group.

Icelandair verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We geven derden buiten de Icelandair Group geen toestemming om u marketingmateriaal te sturen, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens overgedragen?

Als commerciële luchtvaartmaatschappij heeft Icelandair zakenpartners in landen over de hele wereld. Icelandair kan uw persoonlijke gegevens daarom overdragen naar en bewaren in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Icelandair deelt uw gegevens mogelijk met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte om u diensten te kunnen leveren of om andere rechtmatige redenen. Icelandair wordt bijvoorbeeld door de wetgeving van sommige landen verplicht uw persoonlijke gegevens te delen met douane- en immigratie-autoriteiten. Als u meer wilt weten over met wie uw persoonlijke gegevens mogelijk worden gedeeld, raadpleegt u het gedeelte “+ Wanneer en met wie delen we uw persoonlijke gegevens?”

Wees u ervan bewust dat dit betekent dat uw persoonlijke gegevens mogelijk worden overgedragen aan derden die zich bevinden in landen met minder juridisch afdwingbare rechten dan uw plaatselijke wetgeving.

Hoe beschermt Icelandair persoonlijke gegevens die naar andere landen worden overgedragen?

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en IJsland, moet aan bepaalde vereisten worden voldaan wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte. Het doel van deze vereisten is om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd, zelfs als ze worden overgedragen naar buiten de Europese Economische Ruimte.

Wanneer Icelandair uw persoonlijke gegevens overdraagt naar een ander land, is één van de volgende situaties van toepassing:

  • De overdracht vindt plaats naar een land dat wordt geacht voldoende bescherming van persoonlijke gegevens te bieden in overeenstemming met een beslissing door de Europese Commissie. Wanneer gegevens worden overgedragen naar de VS, worden overdrachten mogelijk gebaseerd op het Europees-Amerikaanse Privacy Shield.
  • De ontvanger van de persoonlijke gegevens heeft bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd, die uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen.
  • Icelandair en de ontvanger van uw persoonlijke gegevens zijn overeenkomsten aangegaan met betrekking tot de overdracht van gegevens met behulp van standaard contractuele clausules waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat ze uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen.
  • De gegevens in kwestie zijn PNR-gegevens en de overdracht vindt plaats op basis van een bilaterale overeenkomst tussen de EU en een derde land dat een hoge mate van bescherming van persoonlijke gegevens biedt.
  • De ontvanger van de persoonlijke gegevens heeft Gedragscodes goedgekeurd, die voldoen aan de vereisten van de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en IJsland.
  • De ontvanger van de persoonlijke gegevens heeft certificering verkregen, uitgegeven door een geaccrediteerde certificeringsinstantie in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en IJsland.

Wat kunt u doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

Icelandair doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We stimuleren u maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Hier volgen enkele maatregelen die u kunt nemen om uw informatie veilig te houden:

Deel uw reserveringsnummer niet met anderen

Telkens wanneer u een vlucht boekt, ontvangt u een reserveringsnummer, ook wel PNR genoemd (Passenger Name Record). Een reserveringsnummer verschijnt op het ticket of in de e-mailbevestiging van elke passagier in een boeking. U mag uw reserveringsnummer niet met anderen delen, aangezien dit andere mensen in staat stelt uw boekingsgegevens te bekijken.

Als u een vlucht voor uzelf en anderen boekt en u niet wilt dat ze uw boekingsgegevens bekijken, raden we aan dat iedere passagier afzonderlijk boekt.

Houd uw aanmeldingsgegevens vertrouwelijk

Als u lid van de Icelandair Saga Club bent, worden er unieke gebruiksrechten aan u verstrekt, zodat u uw online profiel op onze websites of in onze mobiele applicaties kunt openen. Om te zorgen dat deze bevoegdheden worden beschermd, mag u ze nooit met iemand anders delen. Icelandair raadt aan dat u telkens als u klaar bent met uw online services, uitlogt, zodat anderen geen toegang tot uw online profiel kunnen krijgen.

Let goed op wanneer u online bent en voorkom internetfraude

Kwaadwillende mensen proberen mogelijk uw persoonlijke gegevens te verzamelen door u online te misleiden. Deze illegale activiteit wordt “phishing” genoemd. Bij phishing wordt er vaak een e-mail gestuurd die is ontworpen om u te laten denken dat deze door een legitiem bedrijf is verzonden. Dergelijke e-mails maken echter vaak onderdeel uit van bedrog om u zover te krijgen dat u gegevens openbaar maakt, zoals uw persoonlijke gegevens, aanmeldingsgegevens of bankgegevens. Phishing-mails bevatten vaak links naar frauduleuze websites die eruit zien en aandoen als legitieme websites.

Wijzigingen en verbeteringen in dit beleid

Icelandair wijzigt dit Privacybeleid van tijd tot tijd, zodat het weerspiegelt hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Icelandair plaatst mogelijk een kennisgeving op haar website of communiceert op andere manieren wanneer het Privacybeleid wordt gewijzigd. U kunt de meest recente versie van ons Privacybeleid op deze site bekijken.

Als u niet wilt dat we uw informatie onder ons Privacybeleid verwerken, moet u onze diensten niet meer gebruiken en uw account verwijderen, indien van toepassing. U kunt bovendien een verzoek indienen voor toegang, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie gaat u naar het gedeelte “Wat zijn uw rechten als klant?” en “Hoe kan ik een verzoek indienen voor een exemplaar of verwijdering van mijn persoonlijke gegevens en hoe dien ik een klacht in?”

Wat zijn uw rechten als onze klant?

Als onze klant hebt u het recht om een verzoek in te dienen voor toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van uw door ons bewaarde persoonlijke gegevens. U kunt bovendien een exemplaar van uw persoonlijke gegevens ontvangen. Voor meer informatie over dergelijke verzoeken, gaat u naar het onderstaande gedeelte “Hoe kan ik een verzoek indienen voor een exemplaar of verwijdering van mijn persoonlijke gegevens en hoe dien ik een klacht in?”

Als onze klant hebt u ook het recht om bezwaar tegen bepaalde verwerking te maken. In gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming, raadpleegt u het gedeelte “Verwerking gebaseerd op toestemming” hierboven. Wees u ervan bewust dat uw rechten zoals hierboven vermeld, mogelijk beperkt zijn. Als we bijvoorbeeld kunnen aantonen dat er een juridische vereiste is om uw gegevens te verwerken, kunnen we ze mogelijk niet verwijderen.

Wees u ervan bewust dat als u vraagt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, dergelijke aanvragen mogelijk invloed uitoefenen op uw relatie met ons als klant. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uw verzamelde Icelandair Saga Club-voordelen komen te vervallen.

Hoe kan ik een verzoek indienen voor een exemplaar of verwijdering van mijn persoonlijke gegevens en hoe dien ik een klacht in?

Onder de privacywetgeving van de Europese Unie en IJsland kunt u om een exemplaar van uw persoonlijke gegevens verzoeken als die door Icelandair worden verwerkt. U hoeft geen kosten voor dit verzoek te betalen, tenzij het overduidelijk ongegrond of buitensporig is. Icelandair zal haar uiterste best doen om binnen 30 dagen na ontvangst op uw verzoek te reageren.

Uw verzoek moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, e-mailadres en postadres.
  • Details van uw verzoek.
  • Details die ons kunnen helpen bij het vinden van de informatie waar u naar vraagt, bijvoorbeeld:
    • Reserveringsnummer of vluchtnummers en datums.
    • Icelandair Saga Club-lidmaatschapsnummer.
    • Uw e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.

 We vragen u bovendien om het volgende aan te leveren:

  • Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs. Dit is noodzakelijk, zodat we kunnen verifiëren wie het verzoek doet.
  • Uw handtekening en de datum van het verzoek.
  • Als u het verzoek doet in opdracht van iemand anders, dan is de ondertekende toestemming van deze persoon nodig.

Stuur uw verzoek naar:

Data Protection Officer
Icelandair ehf.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
Iceland

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de IJslandse autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt een klacht schriftelijk indienen bij:

De Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10
105 Reykjavík
IJsland