Voorwaarden voor Saga Club lidmaatschap | Icelandair
Pingdom Check

Voorwaarden voor Saga Club lidmaatschap

Personen van 12 jaar of ouder kunnen lid worden. Bedrijven, organisaties en/of andere entiteiten kunnen geen lid worden. Als iemand lid wil worden, geeft hij/zij Icelandair toestemming om alle opgeslagen informatie te gebruiken voor marketing- en PR-doeleinden.

Aanvragers moeten hun volledige naam opgeven om deel te nemen aan het Saga Club-programma. De volledige naam betekent de voornaam, initiaal of middelste naam (indien van toepassing), mits van toepassing, en familie- of achternaam. De volledige naam moet hetzelfde zijn als de naam op het paspoort of een ander geldig reisdocument (bijv. visum, verblijfsdocument van vreemdeling, enz.) van het lid.

Een aanvraag wordt alleen geaccepteerd indien deze volledig is ingevuld. Alle aanvragen en meldingen betreffende adres- of naamswijziging moeten zijn ondertekend door de aanvrager/het lid.Personen jonger dan 18 jaar moeten toestemming van een ouder of voogd hebben om Saga Club-lid te worden en te genieten van de voordelen die aan het Saga Club-lidmaatschap zijn gekoppeld. Leden jonger dan 18 jaar moeten bevestigen dat ze toestemming van een ouder of voogd hebben wanneer ze zich bij Saga Club aansluiten.

Leden mogen maar één account met punten hebben. Een lid kan op elk gewenst moment uit het programma stappen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Icelandair Saga Club, samen met zijn of haar in tweeën geknipte kaart. Alle verzamelde punten worden dan geannuleerd.

Houd er rekening mee dat een e-mailadres maar aan één lid kan worden toegewezen.

Het systeem voor puntentoekenning

  • Er worden twee soorten punten toegekend: Saga-punten en kaartpunten.
  • Saga-punten worden gebruikt voor het verkrijgen van reis-, verblijfs- of autoverhuurvoordelen.
  • Kaartpunten bepalen het recht op lidmaatschap van Saga Silver of Saga Gold.
  • U krijgt geen korting op het upgraden van een kinderticket met behulp van punten.

De Saga Cards

De Saga Blue-kaart wordt aan leden verzonden wanneer hun eerste Icelandair-vluchtactiviteit bij hun Saga Club-account is geregistreerd. Saga Club-leden die in 12 maanden 40.000 kaartpunten verdienen, worden automatisch geüpgraded naar Saga Silver.

Saga Silver-leden moeten in 12 maanden 30.000 kaartpunten verdienen opdat hun lidmaatschap vernieuwd wordt. Saga Silver-leden die in 12 maanden 80.000 kaartpunten verdienen, worden automatisch geüpgraded naar Saga Gold.

Saga Gold-leden moeten in 12 maanden 70.000 kaartpunten verdienen opdat hun lidmaatschap vernieuwd wordt.

Verzoeken om naamswijziging kunnen niet telefonisch worden verwerkt. Een kopie van de ondersteunende wettelijke documenten (bijv. rechterlijk bevel) moet per fax/post worden ingediend en wordt vereist voor een eventueel verzoek om naamswijziging.

Punten verdienen

Met alle lijnvluchten van Icelandair, Alaska Airlines en JetBlue kunt u Saga-punten en kaartpunten verdienen. Het lid dat vliegt met Icelandair verdient de punten ongeacht wie betaald heeft voor het ticket. Alleen tickets met een gepubliceerd tarief leveren punten op. Bij een upgrade worden punten gegeven op basis van de geboekte en betaalde klasse, niet de geüpgrade klasse.

Punten worden gegeven voor voltooide reizen. Er worden geen punten gegeven voor tickets die zijn gekocht, maar niet gebruikt zijn.

Icelandair kan servicepartners toevoegen aan het programma. Diensten van partners die aangegeven zijn in de huidige puntentabel leveren Saga-punten op, maar geen kaartpunten.

Meer informatie over punten verdienen.

Overdracht

Saga-punten zijn niet-overdraagbaar in het geval van het overlijden van een lid. Eén juridische erfgenaam kan de Saga-punten echter naar zijn/haar account laten overdragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er moet per post een exemplaar van de ondersteunende juridische documentatie worden opgestuurd om door Icelandair te laten beoordelen. Dit is verplicht voor een dergelijke transactie.  

De documenten moeten het volgende bevatten:  

  • Het Saga Card-nummer van beide leden (de overledene en het ontvangende lid)
  • Bevestiging van de relevante overheidsinstantie die alle juridische erfgenamen vermeldt  
  • Ondertekende goedkeuring van andere juridische erfgenamen  

Puntenoverzicht

Leden kunnen hun puntenoverzicht bekijken op onze website door hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Als er iets onjuist geregistreerd of weggelaten is in uw overzicht, kunt u ons binnen 12 maanden een kopie van uw vliegticket of kopieën van de ontvangst van onze servicepartners sturen. Het is raadzaam om alle vliegtickets en boarding passes te bewaren om een correctie te kunnen vorderen.

Saga-punten inwisselen

Met ingang van 27 februari 2018 heeft Points and payment het overgenomen als ons enige platform voor het inwisselen van punten. Award-boeking is alleen beschikbaar voor leden die een American Express- of Arion Banki-partnerticket gebruiken. Voor het boeken van dergelijke tickets belt u ons Service Center op +354 5050-100. 

Upgrades voor Saga Points

Als gevlogen wordt met Icelandair, hebben leden van Icelandair Saga Club de mogelijkheid om hun zitplaats en service in bepaalde reisklassen te upgraden met behulp van hun Saga-punten. Passagiers die Economy Flex vliegen, kunnen upgraden naar Saga Premium.

Als leden upgraden met Saga-punten, upgraden ze de service en zitplaats en ontvangen ze alle servicevoordelen die beschikbaar zijn in hun geüpgrade reisklasse. Leden verdienen echter Saga-punten volgens het betaalde tarief. Het is mogelijk om een upgrade aan te vragen voor delen van vluchten, bijvoorbeeld alleen voor een enkele reis.

Lees meer over het upgraden voor Saga Points.

Saga-punten kopen en delen

Leden kunnen Saga-punten voor zichzelf kopen, ze aan iemand cadeau geven en Saga-punten tussen Saga Club-accounts delen.Aan elke transactie zijn transactiekosten verbonden.

Afschrijvingen van punten

Saga-punten zijn maximaal vier jaar geldig, d.w.z. het kalenderjaar waarin de desbetreffende vlucht is gemaakt en de drie daaropvolgende jaren. Indien een lid zijn/haar punten tegen die tijd niet heeft gebruikt voor een Award-vlucht of andere service, vervallen alle verzamelde punten van het eerste jaar automatisch op 31 december. Ongebruikte punten verdiend in het tweede jaar vervallen automatisch aan het einde van het volgende jaar. Alle kaartpunten worden na één jaar ongeldig.

Saga Club Partners

Alle informatie over punten sparen en Points inwisseling bij de Icelandair Saga Club partners 

Diversen

Icelandair behoudt zich het recht voor om haar Frequent Flyer-programma, Icelandair Saga Club, op elk gewenst moment te beëindigen of te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Dit omvat het recht deze algemene voorwaarden, de lidmaatschapshandleiding, puntenstructuur, afschrijvingstermijnen en de procedure voor de uitgifte van kaarten te wijzigen of te beëindigen. Als het programma wordt beëindigd, kunnen alle verzamelde punten worden geannuleerd. Icelandair zal een redelijke inspanning doen om de leden op de hoogte te brengen wanneer wordt besloten om het programma te beëindigen.

Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van deze wijzigingen in de regels of beëindiging van het programma. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden is 30 dagen na kennisgeving van de verandering bindend voor de leden. Een lid dat de verandering niet kan accepteren, moet de in tweeën geknipte kaart binnen 30 dagen na de kennisgeving van de verandering retourneren naar Icelandair. Het lid wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als hij de kaart gebruikt of een award of aangeboden voordeel bestelt of gebruikt.  

Award-vluchten kunnen in geen geval worden verkocht. Icelandair behoudt zich het recht voor om ten onrechte verkregen Award-vluchten te annuleren.  

Onwil om te voldoen aan deze voorwaarden, evenals andere Icelandair Saga Club-bepalingen, kan leiden tot inbeslagname van de kaart van een lid en de annulering van de punten.  

Alle vlucht- en service-awards worden aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. In sommige gevallen heeft Icelandair een overeenkomst met andere partijen gesloten om bepaalde diensten te verlenen aan de leden, zoals luchtvaartmaatschappijpartners, autoverhuurbedrijven en hotels. Icelandair kan bepaalde partners aan het programma toevoegen en/of een huidige samenwerking annuleren.

Icelandair zal een redelijke inspanning doen om ervoor te zorgen dat deze diensten beschikbaar zijn voor de leden, maar garandeert hun beschikbaarheid niet.

Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de levering of niet-levering van diensten van haar partners. Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door terugtrekking van een van deze partijen uit het programma.

Algemene Voorwaarden Award Vluchten