Voorwaarden voor Saga Club-lidmaatschap | Icelandair
Pingdom Check

Voorwaarden voor Saga Club-lidmaatschap

Personen van 12 jaar of ouder kunnen lid worden. Bedrijven, organisaties en/of andere entiteiten kunnen geen lid worden. Door zich aan te melden voor lidmaatschap, geeft de aanvrager Icelandair toestemming om alle opgeslagen informatie te gebruiken voor marketing en pr. 

Aanvragers dienen zijn/haar volledige naam op te geven om deel te nemen aan het Saga Club-programma. De volledige naam betekent de voornaam, middelste initialen of eventuele doopnamen en de familie- of achternaam. De volledige naam moet hetzelfde zijn als de naam in het paspoort of een ander geldig reisdocument (bijv. visum, verblijfsdocument van vreemdeling, enz.) van het lid. 

Een aanvraag wordt alleen geaccepteerd indien deze volledig is ingevuld. Alle aanvragen en meldingen van naams- of adreswijzigingen dienen ondertekend te worden door de aanvrager/het lid. Personen jonger dan 18 jaar dienen toestemming van een ouder of voogd te hebben om Saga Club-lid te worden en gebruik te maken van alle voordelen van het Saga Club-lidmaatschap. Leden jonger dan 18 jaar moeten bevestigen dat ze toestemming van een ouder of voogd hebben wanneer ze zich bij de Saga Club aansluiten.

Leden kunnen alleen beschikken over één account met punten. Een lid kan op elk gewenst moment uit het programma stappen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Icelandair Saga Club, samen met zijn of haar in tweeën geknipte kaart. Alle verzamelde punten worden dan geannuleerd.  

Houd er rekening mee dat elk e-mailadres maar aan één lid kan worden toegewezen. 

Het puntentoekenningssysteem

  • Er worden twee soorten punten toegekend: Saga Points en Card Points. 
  • Saga Points worden gebruikt voor het verkrijgen van reis-, verblijfs- of autoverhuurvoordelen.  
  • Card Points bepalen het recht op lidmaatschap van Saga Silver of Saga Gold. 
  • U krijgt geen korting bij het upgraden van een kinderticket met behulp van punten. 

De Saga Cards

Alle Saga Club-leden ontvangen een Saga Club-nummer als ze zich registreren voor Saga Club. Het Saga Club-nummer bestaat uit 10 cijfers en wordt weergegeven op de Saga Club-kaart, samen met de naam van de kaarthouder. De kaarthouder is de enige die deze kaart mag gebruiken. De kaart is geen creditcard. De kaart is en blijft eigendom van Icelandair. 

Saga Blue-leden kunnen online, tegen een kleine vergoeding, een Saga Blue-kaart kopen via hun Saga Club-account. U kunt tevens contact opnemen met Icelandair om een nieuwe Saga Blue-kaart te bestellen. 

Saga Silver-leden moeten binnen 12 maanden 30.000 Tier Credits verdienen om hun lidmaatschap te verlengen. Saga Silver-leden die binnen 12 maanden 80.000 Tier Credits verdienen, worden au​tomatisch geüpgraded naar Saga Gold. 

Saga Gold-leden moeten binnen 12 maanden 70.000 Tier Credits verdienen om hun lidmaatschap te verlengen. 

Verzoeken voor naamswijziging kunnen niet telefonisch worden verwerkt. Er moet een kopie van de ondersteunende wettelijke documenten (bijv. rechterlijk bevel) per e-mail worden ingediend. Dit word​t vereist voor een eventueel verzoek voor naamswijziging.

Punten verdienen

Met alle lijnvluchten van Icelandair, Alaska Airlines en JetBlue kunt u Saga Points en Card Points verdienen. Het lid dat met Icelandair vliegt, verdient de punten, ongeacht wie er betaalt heeft voor het ticket. Alleen tickets met een gepubliceerd tarief leveren punten op. Bij een upgrade worden punten gegeven op basis van de geboekte en betaalde klasse, niet de geüpgrade klasse. 

Punten worden verkregen voor voltooide reizen. Er worden geen punten gegeven voor tickets die zijn gekocht, maar niet zijn gebruikt. 

Icelandair kan servicepartners toevoegen aan het programma. Diensten van partners die aangegeven zijn in de huidige puntentabel leveren Saga Points op, maar geen Card Points. 

Meer informatie over het verdienen van punten

Overdracht

Saga Points zijn niet-overdraagbaar in het geval van het overlijden van een lid. Het is echter wel mogelijk dat een juridische erfgenaam de Saga Points naar zijn/haar account laten overdragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er moet per post een exemplaar van de ondersteunende juridische documentatie worden opgestuurd om door Icelandair te laten beoordelen. Dit is verplicht voor een dergelijke transactie.  
 
De documenten moeten het volgende bevatten: 

  • Het Saga Card-nummer van beide leden (het overleden en het ontvangende lid) 
  • Bevestiging van de relevante overheidsinstantie die alle juridische erfgenamen vermeldt 
  • Ondertekende goedkeuring van andere juridische erfgenamen 

Puntenoverzicht

Leden kunnen hun puntenoverzicht bekijken op onze website door hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 

Als er iets onjuist geregistreerd of weggelaten is in uw overzicht, kunt u ons binnen 12 maanden een kopie van uw vliegticket of kopieën van het ontvangstbewijs van onze servicepartners sturen. Het is raadzaam om alle vliegtickets en boarding passes te bewaren om een correctie te kunnen vorderen. 

Saga Points inwisselen

Met ingang van 27 februari  2018, is Points and payment (betalen met punten) het enige overgebleven platform voor het inwisselen van punten. Award-boeking is alleen beschikbaar voor leden die een American Express- of Arion Banki- partnerticket gebruiken. Voor het boeken van dergelijke tickets belt u ons Service Center op +354 5050-100. 

Upgrades met Saga Points

Als gevlogen wordt met Icelandair, hebben leden van Icelandair Saga Club de mogelijkheid om hun zitplaats en service in bepaalde reisklassen te upgraden met behulp van hun Saga Points. Passagiers die Economy Flex vliegen, kunnen upgraden naar Saga Premium. 

Als leden upgraden met Saga Points, upgraden ze de service en zitplaats en ontvangen ze alle servicevoordelen die beschikbaar zijn in hun geüpgrade reisklasse. Leden verdienen echter Saga Points volgens het betaalde tarief. Het is mogelijk om een upgrade aan te vragen voor delen van vluchten, bijvoorbeeld alleen voor een enkele reis. 

Meer informatie over het upgraden met Saga Points 

Saga Points kopen en uitwisselen

Leden kopen Saga Points voor zichzelf of om aan iemand cadeau te geven, en ze kunnen Saga Points uitwisselen tussen Saga Club-accounts. Aan elke transactie zijn transactiekosten verbonden.

Hoewel Saga Club-leden punten kunnen uitwisselen tussen Saga Points-accounts, mogen leden Saga Points niet voor commerciële doeleinden kopen of verkopen, of Saga Points openbaar kopen of verkopen zonder voorafgaande toestemming van Icelandair. Verder zijn alle marketingactiviteiten met betrekking tot Saga Points voorbehouden aan voorafgaande toestemming van Icelandair. Icelandair behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, iedere overdracht van Saga Points als gevolg van de eerder genoemde activiteiten te annuleren en kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de accounts verwijderen van Saga Club-leden die zich met dergelijke praktijken bezighouden.

Puntenafschrijving

Saga Points zijn maximaal vier jaar geldig, d.w.z. het kalenderjaar waarin de desbetreffende vlucht is gemaakt en de drie daaropvolgende jaren. Indien een lid zijn/haar punten tegen die tijd niet heeft gebruikt voor een Award-vlucht of andere dienst, vervallen alle verzamelde punten van het eerste jaar automatisch op 31 december. Ongebruikte punten verdiend in het tweede jaar vervallen automatisch aan het einde van het volgende jaar. Alle Card Points worden na één jaar ongeldig.

Saga Club-partners

Alle informatie over het verzamelen en inwisselen van punten bij Icelandair Saga Club-partners is te vinden op onze Saga Club-informatiepagina's.

Diversen

Icelandair behoudt zich het recht voor om haar frequentflyerprogramma, de Icelandair Saga Club, op elk gewenst moment te beëindigen of te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Dit omvat het recht deze algemene voorwaarden, de lidmaatschapshandleiding, puntenstructuur, afschrijvingstermijnen en de procedure voor de uitgifte van kaarten te wijzigen of te beëindigen. Als het programma wordt beëindigd, kunnen alle verzamelde punten worden geannuleerd. Icelandair zal een redelijke inspanning doen om de leden op de hoogte te brengen wanneer wordt besloten om het programma te beëindigen.  
 
Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van deze wijzigingen in de regels of beëindiging van het programma. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden is 30 dagen na kennisgeving van de verandering bindend voor de leden. Een lid dat de verandering niet kan accepteren, moet de in tweeën geknipte kaart binnen 30 dagen na de kennisgeving van de verandering retourneren naar Icelandair. Het lid wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als hij de kaart gebruikt of een Award of aangeboden voordeel bestelt of gebruikt. 
 
Award-vluchten mogen in geen geval worden verkocht. Icelandair behoudt zich het recht voor om ten onrechte verkregen Award-vluchten te annuleren.  
 
Onwil om te voldoen aan deze voorwaarden, evenals overige Icelandair Saga Club-bepalingen, kan leiden tot inbeslagname van de ledenkaart en annulering van de punten.  
 
Alle vlucht- en service-awards worden aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. In sommige gevallen heeft Icelandair een overeenkomst met andere partijen gesloten om bepaalde diensten te verlenen aan de leden, zoals luchtvaartmaatschappijpartners, autoverhuurbedrijven en hotels. Huidige partijen (partners) zijn: Alaska Airlines, Finnair en Air Iceland Connect. De Icelandair Saga Shop en Saga-keuken, Hertz Autoverhuur en Sixt Autoverhuur. Radisson BLU- en Park Inn-hotels. Radisson® en Park Plaza®, Icelandair Hotels, HiltonHonors en Points.com. Icelandair kan bepaalde partners aan het programma toevoegen en/of de huidige samenwerking stopzetten. 

Icelandair zal een redelijke inspanning doen om ervoor te zorgen dat deze diensten beschikbaar zijn voor de leden, maar garandeert hun beschikbaarheid niet. 

Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de levering of niet-levering van diensten van haar partners. Icelandair is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door terugtrekking van een van deze partijen uit het programma. 

Algemene voorwaarden voor Award-vluchten