Betingelser for Saga Club-medlemskap | Icelandair
Pingdom Check

Betingelser for Saga Club-medlemskap

Personer som er 12 år eller eldre, er kvalifisert til å bli medlemmer. Bedrifter, organisasjoner og/eller andre enheter kvalifiserer ikke for å bli medlemmer. Når man søker om medlemskap, gir søkeren Icelandair tillatelse til å bruke all lagret informasjon til markedsførings- og PR-formål. 

Søkere må oppgi sitt fulle navn for å delta i Saga Club-programmet. Fullt navn vil si fornavn, initialen til mellomnavnet eller mellomnavnet (hvis aktuelt) samt familienavn eller etternavn. Fullt navn må være det samme som navnet i medlemmets pass eller annet gyldig reisedokument (dvs. visum, utlendingsbevis osv.). 

Søknaden vil bare bli akseptert dersom den er fullstendig utfylt. Alle søknader og meldinger om endring av adresse eller navn må være underskrevet av søkeren/medlemmet. Personer under 18 år må ha samtykke fra en forelder eller verge for å bli Saga Club-medlem og for å nyte godt av fordelene knyttet til Saga Club-medlemskapet. Medlemmer under 18 bekrefter at de har samtykke fra en forelder eller en verge når de blir Saga Club-medlem.

Medlemmer kan bare ha én poeng-konto. Medlemmet kan tre ut av programmet når som helst ved å sende en skriftlig melding til Icelandair Saga Club sammen med hans eller hennes kort, klippet i to. Alle oppsamlede poeng vil da bli kansellert.  

Legg merke til at hver e-postadresse bare kan tildeles ett medlem. 

Bonuspoengsystemet

  • Det gis to typer poeng: Saga Points og kortpoeng. 
  • Saga Points blir brukt til å bestille reiser, innkvartering og leiebiltjenester. 
  • Kortpoeng bestemmer retten til medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold. 
  • Det er ingen rabatt for å oppgradere en barnebillett med poeng. 

​Saga-kortene

Alle Saga Club-medlemmer mottar et Saga Club-nummer når de melder seg inn i Saga Club​. Saga Club-nummeret har ti sifre og vises på forsiden av Saga Club-kortet sammen med navnet på kortholderen. Kortholderen er den eneste som får lov til å bruke kortet. Kortet er ikke et kredittkort. Kortet er og vil være Icelandairs eiendom. 

Saga Blue-medlemmer kan kjøpe et Saga Blue-kort på nettet gjennom Saga Club-kontoen mot et lite gebyr. Det er også mulig å kontakte Icelandair for å bestille et nytt Saga Blue-kort. 

Saga Silver-medlemmer må samle opp 30 000 hederspoeng i løpet av en 12-m​åneders periode for at medlemskapet skal fornyes. ​Saga Silver-medlemmer som samler opp 80 000 hederspoeng i løpet av en 12-månedersperiode, blir automatisk oppgradert til Saga Gold. 

Saga Gold-medlemmer må samle opp 70 000 hederspoeng innenfor en 12-måneders periode for at medlemskapet skal fornyes. 

​Søknader om navneendring kan ikke behandles over telefonen. ​En kopi av underbyggende juridisk dokumentasjon (f.eks. en rettskjennelse) må sendes via e-post og vil være nødvendig for alle søknader om navneendring.

Slik tjener du opp poeng

Alle Icelandair-, Alaska Airlines- og JetBlue-flyvninger gir både Saga Points og kortpoeng. Medlemmet som flyr med Icelandair tjener poeng uansett hvem som betaler for billetten. Bare billetter som angir en publisert billettpris, gir poeng. I tilfelle oppgradering blir det gitt poeng basert på den bestilte og betalt klassen, ikke den oppgraderte klassen. 

Det gis poeng for fullført reise. Det gis ingen poeng for billetter som er kjøpt, men ikke brukt. 

Icelandair kan legge servicepartnere til programmet. Tjenester hos partnere som er angitt i den gjeldende poengtabellen, gir Saga Points, men ikke kortpoeng. 

Få vite mer om opptjening av poeng 

Arv

Saga Points kan ikke arves og kan ikke overføres hvis et medlem dør. Men en rettmessig arving kan få Saga Points overført til sin konto dersom visse betingelser er oppfylt. En kopi av underbyggende juridisk dokumentasjon må sendes med post slik at Icelandair kan gå gjennom den. Dette vil være nødvendig for alle slike transaksjoner. 
 
Dokumentene må inneholde det følgende: 

  • Det bonusprogramnummeret til begge medlemmene (den avdøde og mottakeren) 
  • Bekreftelse fra en korrekt myndighet som viser alle rettmessige arvinger 
  • Signert godkjenning fra andre rettmessige arvinger 

Poengstatus

Medlemmer kan se poengstatusen sin på nettstedet vårt ved å logge på med brukernavn og passord. 

Hvis noe har blitt feilaktig registrert eller er utelatt i kontoutskriften, kan du sende oss en kopi av flybilletten eller kopier av kvitteringene fra våre servicepartnere i løpet av de neste 12 månedene. Det er også lurt å spare på alle flybilletter og ombordstigningskort for å kunne kreve korreksjoner. 

Innløsing av Saga Points

Fra og med 27. februar 2018, har Poeng og betaling tatt over som våre eneste plattform for innløsing av flyvning. Bonusbestilling vil bare være tilgjengelig for medlemmer som bruker American Express eller Arion Banki- følgesvennbillett. For å bestille slike billetter, ring vårt servicesenter på + 354 5050 100. 

Oppgraderinger ved å bruke Saga Points

Når du flyr med Icelandair, kan du som medlem av Icelandair Saga Club få muligheten til å oppgradere sete og service på enkelte reiseklasser ved hjelp av Saga Points. Passasjerer som reiser på Economy Flex-billetter, kan oppgradere til Saga Premium. 

Når medlemmer oppgraderer ved å bruke Saga Points, oppgraderes tjenesten og setet, og de mottar alle servicefordelene som er tilgjengelige i den oppgraderte reiseklassen. Men medlemmer tjener Saga Points i henhold til betalt billettpris. Det er mulig å søke om en oppgradering av deler av flyreisen, for eksempel bare én vei. 

Få vite mer om oppgradering ved å bruke Saga Points 

Kjøp og del Saga Points

Medlemmer kan kjøpe Saga Points til seg selv, eller gi dem som en gave, og de kan dele Saga Points mellom Saga Club-kontoer. Et transaksjonsgebyr blir lagt til hver transaksjon.

Selv om Saga Club-medlemmer kan dele Saga Points mellom kontoer, kan ikke medlemmene kjøpe eller selge Saga Points for kommersielle formål eller annonsere offentlig kjøp eller salg av Saga Points uten forutgående samtykke fra Icelandair. Videre er all markedsføringsaktivitet relatert til Saga Points forbudt uten forutgående samtykke fra Icelandair. Icelandair forbeholder seg retten til etter eget skjønn å kansellere eventuell overføring av Saga Points foretatt som følge av noen av de nevnte aktiviteter, og kan stenge kontoene til Saga Club-medlemmer som er engasjert i slik oppførsel uten varsel.

Poengavskrivning

Saga Points er gyldige i inntil fire år, dvs. kalenderåret de respektive flyvningene blir gjennomført, og de tre påfølgende årene. Dersom et medlem ikke har brukt poengene sine på en bonusreise eller andre tjenester innen dette tidspunktet, vil alle poengene som ble samlet opp for det første året, bli annullert den 31. desember. Ubrukte poeng som ble opptjent i løpet av det andre året, blir annullert på slutten av året etter. Alle kortpoeng blir ugyldige etter ett år.

Saga Club-partnere

All informasjon om poengopptjening og poenginnløsning hos Icelandair Saga Club-partnere finnes på informasjonssidene våre om Saga Club. 

Andre bestemmelser

Icelandair forbeholder seg retten til å avslutte eller endre sitt bonusprogram, Icelandair Saga Club, til enhver tid, med eller uten forvarsel. Dette inkluderer retten til å endre eller avslutte disse vilkårene, medlemsguiden, poengstrukturen, innløsningsvilkårene og prosedyrene for kortutstedelse. Hvis programmet avsluttes, kan alle oppsamlede poeng bli kansellert. Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å varsle medlemmer hvis det blir besluttet å avslutte programmet. 
 
Icelandair kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følger av slike endringer i reglene eller avslutningen av programmet. Enhver endring i disse vilkårene skal være bindende for medlemmer 30 dager etter kunngjøringen om endringen. Et medlem som ikke godtar endringen må returnere kortet, klippet i to, til Icelandair innen 30 dager etter kunngjøringen om endringen. Medlemmet vil bli ansett som å ha akseptert endringene ved bruk av kortet, eller ved bestilling eller bruk av bonuser eller fordeler som tilbys. 
 
Bonusreiser kan ikke under noen omstendigheter selges. Icelandair forbeholder seg retten til å kansellere bonusreiser som har blitt oppnådd på feilaktig grunnlag. 
 
Manglende vilje til å overholde disse betingelsene, samt andre Icelandair Saga Club-vilkår, vil kunne føre til inndragning av medlemmets kort og kansellering av poeng. 
 
Alle fly- og servicebonuser tilbys med forbehold om endringer og tilgjengelighet. I visse tilfeller har Icelandair inngått avtale med andre parter om å yte visse tjenester til medlemmer, slik som flyselskapspartnere, bilutleiepartnere og hoteller. Nåværende parter (partnere) er: Alaska Airlines, Finnair og Air Iceland Connect. Icelandair Saga Shop og Saga Kitchen, Hertz Bilutleie og Sixt Bilutleie. Radisson BLU og Park Inn-hotellene. Radisson® og Park Plaza®, Icelandair Hotels, HiltonHonors og Points.com. Icelandair kan legge partnere til programmet og/eller avbryte nåværende partnerskap. 

Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at disse tjenestene vil være tilgjengelige for medlemmene, men garanterer ikke slik tilgjengelighet. 

Icelandair skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av levering eller manglende levering av partnernes tjenester. Icelandair skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av at enhver av disse partnerne ikke lenger er med i programmet. 

Vilkår og betingelser for bonusreiser