Pingdom Check

Betingelser for Saga Club-medlemskap

Personer som er 12 år eller eldre, er kvalifisert til å bli medlemmer. Bedrifter, organisasjoner og/eller andre enheter kvalifiserer ikke for å bli medlemmer. Når man søker om medlemskap, gir søkeren Icelandair tillatelse til å bruke all lagret informasjon til markedsførings- og PR-formål. 

Søkere må oppgi sitt fulle navn for å delta i Saga Club-programmet. Fullt navn vil si fornavn, initialen til mellomnavnet eller mellomnavnet (hvis aktuelt) samt familienavn eller etternavn. Fullt navn må være det samme som navnet i medlemmets pass eller annet gyldig reisedokument (dvs. visum, utlendingsbevis osv.). 

Søknaden vil bare bli akseptert dersom den er fullstendig utfylt. Alle søknader og meldinger om endring av adresse eller navn må være underskrevet av søkeren/medlemmet. Personer under 18 år må ha samtykke fra en forelder eller verge for å bli Saga Club-medlem og for å nyte godt av fordelene knyttet til Saga Club-medlemskapet. Medlemmer under 18 bekrefter at de har samtykke fra en forelder eller en verge når de blir Saga Club-medlem.

Medlemmer kan bare ha én poeng-konto. Medlemmet kan tre ut av programmet når som helst ved å sende en skriftlig melding til Icelandair Saga Club sammen med hans eller hennes kort, klippet i to. Alle oppsamlede poeng vil da bli kansellert.  

Legg merke til at hver e-postadresse bare kan tildeles ett medlem.