Atferdskodeks for Icelandair Stopover buddies og kunder | Icelandair
Pingdom Check

Atferdskodeks for Icelandair Stopover buddies og kunder

En tur til Island skal være en morsom, pedagogisk og uforglemmelig opplevelse. Island er et kulturelt og miljømessig mangfoldig land, med en enorm mengde ting å gjøre og en fascinerende historie. Vi håper du ser frem til tiden din i landet eller flyforbindelsen din i Keflavik, samt arrangementet du deltar på, og vi ønsker å be deg om å lese gjennom vår atferdskodeks, og vurdere innvirkningen ditt besøk kan ha på lokalsamfunnet og de naturlige omgivelsene før ankomst.


1. Omfang

i) Disse etiske retningslinjene (“kodeksen”) gjelder for alle ansatte i Icelandair Group og selskapets datterselskaper som har samtykket i å være Stoppested Buddies i Icelandair Stopover Pass Program i ulike former: Enten en personlig valgt aktivitet eller et forhåndsvalgt arrangement med kunden under en mellomlanding – “Stopover”, eller hjelp med forbindelse/transitthendelse på en flyplass – “transitt”. Heretter i denne kodeksen vil disse kundene være omtalt som Stopover eller Transittkunder.
ii) Vær oppmerksom på at enkelte av klausulene i denne kodeksen ikke blir relevante for noen av passene som er inkludert som en del av Stopover Pass Program, men det er viktig at denne kodeksen generelt er forstått.

2. Mål

Icelandair Stopover Pass Programmet vil forhåpentligvis åpne en ny og spennende måte for Icelandairs Stopover eller Transittkunder i større grad å nyte synet og lyden av Island og hva landet har å by på. Formålet med denne kodeksen er:

i) Sikre at Stopover Buddies har riktige serviceprinsipper, og gode profesjonelle egenskaper og etikk for høyest mulige standard av service for Icelandair Stopover- eller Transittkunder;
ii) Å fremme etter- og egenutvikling av Stopover Buddies der det er relevant for å forbedre opplevelsen for Stopover- eller Transittkunder;
iii) Å forvalte en ærlig, ansvarlig arbeidsholdning som Stopover Buddies;
iv) Opprettholde omdømmet til Islands turisme, samt Icelandair;
v) Å sikre at tjenesten overholder kravene som fastsatt i Vilkår og betingelser, er kontinuerlig gjennomgått og forbedret, eller endringer som er gjort for å sikre krav til beste praksis er tilgjengelige for alle eksisterende eller fremtidige Stopover- eller Transittkunder.

3. Veiledende prinsipp

I. Stopover Buddies ta sikte på å levere det høyeste standardnivå av service, på forhånd og på selve dagen, på en ærlig og rettferdig måte.

II. Stopover Buddies skal gjøre seg kjent med og handle på bakgrunn av, i henhold til bestemmelsene og grunntanken i denne kodeksen, alle gjeldende regulatoriske krav, Icelandairs interne regler, som for eksempel Ansattveiledninger, og opprettholde prinsippet å representere Island og dets turistnæring.
III. Stopover Buddies skal forstå sine plikter, vil få tilbakemelding fra kunder og være forberedt og klare til å bidra med utviklingen av Icelandairs Stopover eller Via Service.

4. Stopover Buddies’ Profesjonell etikk

i. Levering av de høyeste servicestandarder.
Stopover Buddies skal etterstrebe for å levere en høy standard på service til Stopover- eller Transittkunder i henhold til bestemmelsene i vilkår og betingelsene i Stopover Buddy-tjenesten, og de avtalte og delte reiseruter eller alternativer. Avtalt reiserute eller delt reiserute eller alternativer skal ikke endres uten Stopover- eller Transittkunder kjennskap, eller kun når omstendigheter/situasjoner, eller avtale endringer oppstår i siste liten. Der det er mulig vil Stopover Buddies forklare årsakene til en slik endring til Stopover- eller Transittkunder, og foreslå flere alternativer.
ii. En samarbeidsvillig holdning.
Stopover Buddies skal ha et godt og uforgjengelig arbeidsforhold med viktige interessenter og partnere, som spesialist turguider og sjåfører, og de ansatte hos alle tjenesteleverandørene, som for eksempel attraksjoner, arrangementpersonell, hoteller, restauranter, omvisning- og turselskaper, skal sikre at tjenestene som er spesifisert i vilkår og betingelser ligger på det høyeste nivået.
iii. Sikre at Stopover eller Transittkunder viser respekt for miljøet og innbyggere; kommunikasjonen må være hyggelig og tydelig på individuelle behov; fremme, lytte og lære om geografisk infrastruktur, og sikre at Stopover eller Transittkunder kun legger igjen ‘fotavtrykk’ og kun tar med seg bilder og minner.
iv. Overholde loven. Stopover Buddies skal overholde, og hjelpe Stopover- og Transittkunder å forstå og følge, lover og etisk sedvane og praksis på Island.
v. Stopover Buddies skal ha rett til å trekke seg fra Stopover Buddy-tjenesten eller aktiviteter i tilknytning til Stopover Pass Programmet, hvis de mener det er en potensiell risiko med hensyn til integritet, omdømme eller sikkerheten til seg selv, Stopover- eller Transittkunden, en tredjepart eller Icelandair.

5. Samsvar med profesjonell etikk

Stopover Buddies skal vise profesjonell etikk. Når du arbeider med Stopover- eller Transittkunder skal de:

i. Være pliktoppfyllende, oppriktige, høflige og oppmerksomme;
ii. Snakke og opptre forsiktig, diskret, og være nøytrale i holdningen sin;
iii. Ha kjennskap til Island eller deres ønskede del av Island eller aktivitetene;
iv. Gi Stopover- eller Transittkunder nøyaktig informasjon;
v. Respektere religiøs tro, skikker og vaner til Stopover- eller Transittkunder;
vi. Være punktlige i utførelsen av sine plikter;
vii. Ikke røyke, drikke alkohol eller spille i nærheten av Stopover- eller Transittkunder dersom man finner det uhensiktsmessig å gjøre det eller uten deres samtykke;
viii. Ikke selge ulovlige ting til Stopover- eller Transittkunder, eller anbefale dem å kjøpe slike elementer;
ix. Og ikke beslaglegge eller trekke tilbake, eller forsøke å bruke eller trekke tilbake, reisedokumentene for Stopover- eller Transittkunder med mindre en slik handling er gjort på riktig grunnlag og varer i en rimelig periode og det gis en indikasjon på når de vil bli returnert;
x. Opprettholde tilstrekkelige faglig grenser og unngå feil kontakt eller forhold, samt ikke forsøke å etablere et upassende forhold til Stopover- eller Transittkunder ved hjelp blant annet

i. Kommunikasjon av personlig karakter;
ii. Iinnblanding i upassende kommunikasjon via Internett eller på andre måter
iii. Sende e-post eller tekstmeldinger av en upassende natur;

xi. Ikke diskutere sine egne intime og personlige forhold, og være oppmerksom på å opprettholde en passende balanse mellom formaliteter og en uformell atmosfære når du arbeider med Stopover- eller Transittkunder;
xii. Være klar over de potensielle farene med å være alene med en Stopover- eller Transittkunde;
xiii. Ikke delta i atferd av en kriminell natur, spesielt i forbindelse med kjønn, uærlighet, skytevåpen, misbruk av legemidler og vold mot en person eller eiendom, eller alvorlige offentlige lovbrudd;
xiv. Ikke delta i forhold av seksuell karakter med Stopover- eller Transittkunder
xv. Hindre urettferdighet, som mobbing, seksuell trakassering eller diskriminering basert på aspekter som ikke er rimelig å implementere, for eksempel kjønn, alder, religion, nasjonalitet, funksjonshemming eller seksuell legning.

6. Kleskode

Stopover Buddies skal kle seg passende for å forbedre profesjonelt bilde av Icelandair Stopover Buddy-tjenesten i Stopover Pass Programmet. Stopover Buddies skal alltid ha legitimasjon når man utfører oppgavene sine for å bekrefte engasjementet med Icelandair Stopover Buddy-tjenesten. Identifikasjon påvirker ikke skyld, og Stopover- eller Transittkunden er tydelig ansvarlig for sine egne handlinger og har nødvendig sikkerhet og forsikringsdekning.

7. Tilgjengelighet

Sikre at Stopover Buddies vurderer rimelige justeringer i måten de leverer tjenestene og alternativene på slik at funksjonshemmede kan bruke dem, og ta rimelige forholdsregler for å takle hvilken som helst fysiske utfordringer for organisering som hindrer, eller gjør det urimelig vanskelig for funksjonshemmede for å få tilgang til tjenestene. Samt tilby et egnet alternativ som kan oppfylle deres respektive behov.

8. Av

Stopover Buddies skal sørge for vedvarende utvikling av tjenesten ved å:

i. Alltid ta hensyn til interessene av Stopover- eller Transittkunder og omdømmet til Icelandair, samt sine mål og målsetninger på Island; og
ii. Oppmuntre Stopover- eller Transittkunder til å bidra til å beskytte slike turistressurser på Island som kulturelle og kulturminner, det naturlige miljøet, og turistattraksjoner, og vedlikeholde offentlig hygiene og landets offentlige orden; og
iii. Opptre som Islands ambassadører hvor man aktivt fremmer turisme i tillegg til andre lokale bransjer til fordel for Islands økonomi.

9. Prinsippene om tips

i. For å opprettholde et profesjonelt omdømme, skal Stopover Buddies ikke ta imot bonuser på oppfordrende vis, eller vise misnøye, gi dårlig service eller nekte å levere tjenester fordi man får lite eller ingen tips.
ii. Stopover Buddies skal følge Icelandairs retningslinjer for tips og skal ikke benytte falske handlinger for å motta tips.

10. Prinsipper for potensielle turistaktiviteter

Jeg. Stopover Buddies, skal kun utheve mulige turistaktiviteter for Stopover- eller Transittkunder som er godkjent av Icelandair eller lokale turistforeninger, og møte de potensielle kravene til Stopover- eller Transittkunden.
II. Stopover Buddies skal ikke tvinge Stopover- eller Transittkunder til å bli med på potensielle turistaktiviteter (som å vise gruppepress eller ikke gi Stopover- eller Transittkunder noe annet valg) og skal gi Stopover- eller Transittkunder rom til å velge fritt om en vil delta på slike aktiviteter eller ikke.
III. Før du arrangerer noen potensielle turistaktiviteter, skal Stopover Buddies forklare tydelig til Stopover- eller Transittkunder at Icelandair Stopover Buddies-tjenesten kun er en måte å gi flere alternativer. Innholdet, sikkerheten og ansvarsproblemer må være behørig vurdert før for hans/hennes deltakelse.
IV. Stopover Buddies skal opplyse om passende alternativer og bistå om mulig for de Stopover- eller Transittkunder som velger å la være å delta på potensielle Stopover Pass Programaktiviteter.
V. Når man utfører pliktene sine skal ikke Stopover Buddies delta på andre aktiviteter enn de som er godkjent av Icelandair, og som er beskrevet i avtalte og planlagte programmet.

11. Eventuelle andre ekstrakostnader

I. Stopover Buddies skal ikke på noen måte samle inn eller innhente for andre, eller forsøke å hente eller innhente for andre, eventuelle gebyrer fra Stopover- eller Transittkunden.
II. Stopover Buddies skal ikke på noen måte samle inn eller forsøke å innhente eventuelle tilleggsgebyrer hvis gjester forlater en tur før den er ferdig, med mindre disse kostnadene er avtalt på forhånd og tydelig forklart.

12. Sikkerhet for Stopover- og Transittkunder

i. Stopover Buddies skal, som en hovedprioritet, alltid informere Stopover- eller Transittkunder om sikkerhetskrav, og minne dem på å ta ansvar for sin personlige sikkerhet.
ii. Ved eventuelle ulykker eller Stopover- eller Transittkunder uvelhet, skal Stopover Buddies gjøre det enklere å organisere behandling for Stopover- eller Transittkunder, og kunne be om hjelp fra Icelandair uten forsinkelse. En Stopover Buddy skal rapportere merkelige eller spesielle hendelser til rette myndigheter om nødvendig.
iii. Hvis Stopover- eller Transittkunder føler seg uvel, skal Stopover Buddies umiddelbart sørge for at Stopover- eller Transittkunder, i henhold til deres ønsker, trer ut av Stopover Pass-programmet eller tar en pause på andre passende steder. Ved hastverk, skal Stopover Buddies sørge for at Stopover- eller Transittkunder kommer seg til lege eller ringer ambulansetjenesten så snart som mulig.

13. Aksept av fordeler

i. Icelandair har nulltoleranse for å gi eller motta noen form for bestikkelser eller korrupte utbetalinger. Denne typen oppførsel er strengt forbudt enten de utføres av Stopover Buddies eller andre som opptrer på selskapets vegne.
ii. Stopover Buddies skal ikke involvere seg i noen forretningstransaksjoner som kan føre til personlige fordeler. Stopover Buddies bør ikke bruke sin posisjon som Icelandair-ansatte for å få rabatter fra entreprenører/leverandører/interessenter med mindre de er avtale rabatter og gjort tilgjengelig for alt Stopover Buddies.

14. Interessekonflikter

i. Stopover Buddies skal unngå situasjoner som kan føre til en faktisk eller oppfattet interessekonflikt og rapportere eventuelle uunngåelig interessekonflikter til Icelandair.
ii. Stopover Buddies skal utføre sine plikter og ansvar på en ordentlig måte, samt ta tilstrekkelig hensyn til Stopover- eller Transittkunder.

15. Konfidensiell informasjon

i. Stopover Buddies skal følge relevante datavernlover og skal ikke oppgi personlige opplysninger om Stopover- eller Transittkunder uten deres samtykke, og da kun med autorisasjon og avtale som er godkjent som gitt i programmet med Icelandair.
ii. Stopover Buddies som har tilgang til eller kontroll over informasjonen ovenfor skal til enhver tid sikre denne, og hindre misbruk eller feilbruk av informasjon.

16. Tolkning, håndhevelse og straff

Denne kodeksen overvåkes sammen med vilkårene og betingelsene for Stopover Buddy-tjenesten og Stopover Pass-programmet, og skal overholdes av alle Stopover Buddies. Håndhevelse og beslutninger om brudd på denne kodeksen gjøres i henhold til tolkninger av styret i Icelandair. Styret har myndighet til å straffe personer som har brutt denne kodeksen gjennom Icelandairs standard disiplinærtiltak og forbeholder seg retten til å endre bestemmelser i denne kodeksen hvis det er nødvendig.

17. Markedsføring

Icelandair har rett til å bruke materiale som kan anskaffes under Stopover Pass-programmet, som videoer, blogginformasjon og bilder. Ved å delta i Stopover Pass-programmet og Stopover Buddy-tjenesten, skal alle Stopover Buddies gi Icelandair eksklusive rettigheter til å bruke materialet for markedsføringsformål etter Icelandairs, eller dets datterselskapers, eget skjønn. Stopover Buddies kan trekke seg fra denne bestemmelsen ved å sende en e-postforespørsel til stopoverpass@icelandair.is.

Stopover- eller Transittkunder

Icelandair Stopover- eller Transittkunder kan delta i Icelandair Stopover Pass-programmet. Stopover Kunder er de kundene som har bestilt en transatlantisk flyvning fra Europa til Nord-Amerika, eller Nord-Amerika som involverer et opphold på Island (med enten en personlig valg av aktivitet eller et forhåndsvalgt arrangement). Transittkunder er de kundene som har bestilt en transatlantisk flyvning fra Europa til Nord-Amerika eller Nord-Amerika som involverer en mellomlanding/transitt til en flyplass på Island.

1. Ved å delta i Stopover Pass-programmet, er Stopover- eller Transittkunder klar over våre vilkår og betingelser, samt atferdskodeks, og vil overholde alle kravene i disse.

2. Stopover- eller Transittkunder vil respektere prinsippene, tjenesten, profesjonelle egenskaper og etikken knyttet til sin Buddy.

3. Stopover- eller Transittkunder vil lytte til alle råd og respektere Stopover Buddies og viktige interessenter involvert i Stopover Pass-programmet som forsøker å levere den tjenesten de trenger.

4. Stopover- eller Transittkundene vil opptre på en måte som gjør det mulig for Stopover Buddies å opprettholde omdømmet til Stopover Buddy-tjenesten og Stopover Pass-programmet, seg selv, tredjeparts interessenter og Icelandair.

5. Stopover- eller Transittkundene vil vise respekt for miljøet og innbyggere på Island.

6. Stopover- eller Transittkunder skal sikre at sin deltakelse i Stopover Pass-programmet ikke forårsaker skade på miljøet, innbyggere, tredjeparts interessenter, sin Stopover Buddy eller omdømmet til Icelandair, og at de kun legger igjen ‘fotavtrykk’, og tar med seg fotografier og minner fra besøket.

7. Stopover- eller Transittkunden skal følge denne atferdskodeksen, lover og etisk sedvane og praksis på Island.

8. Stopover- eller Transittkunden har rett til å trekke seg fra Stopover Pass-programmet, Stopover Buddy-tjenesten eller en aktivitet hvis de mener det er en potensiell fare for seg selv og gir gyldige årsaker for dette.

9. Stopover- eller Transittkunden skal ikke kjøpe eller selge ulovlige elementer når de deltar i Stopover Pass-programmet.

10. Stopover- eller Transittkunden skal oppgi all relevant dokumentasjon, ved anmodning.

11. Stopover- eller Transittkunder skal ikke delta i urettmessig kontakt eller forhold, og ikke forsøke å etablere et upassende forhold til en Stopover Buddy inkludert, men ikke begrenset til, gjennom e-post, SMS eller kommunikasjon via Internett av upassende natur.

12. Stopover- eller Transittkundene skal ikke utvise atferd av kriminell natur, spesielt i forbindelse med kjønn, uærlighet, skytevåpen, misbruk av legemidler og vold mot en person eller eiendom eller alvorlige lovbrudd.

13. Stopover- eller Transittkunder skal ikke delta i forhold av seksuell karakter.

14. Stopover- eller Transittkunder skal ikke delta i noen urettferdighet, som mobbing, seksuell trakassering, eller diskriminering basert på aspekter som ikke er rimelig å implementere, for eksempel kjønn, alder, religion, nasjonalitet, funksjonshemming eller seksuell legning.

15. Stopover- eller Transittkunden skal kle seg passende under hele Stopover Pass-programmet.

16. Stopover- eller Transittkunden er ansvarlig for sine egne handlinger.

17. Stopover- eller Transittkunder skal ha passende nivå av forsikringsdekning til enhver tid og fremlegge dokumentasjon til Stopover Buddy og Icelandair når man blir bedt om det.

18. Stopover- eller Transittkunden skal bidra til å beskytte turistressurser på Island, som kulturelle- og kulturminner, det naturlige miljøet, turistattraksjoner, og vise offentlig hygiene og opptre ordentlig.

19. Stopover- eller Transittkunden skal, når man kjøper noe av varer og tjenester for sin egen kostnad, forstå sine forbrukerrettigheter som omfatter:

  • retten til å foreta eller ikke foreta kjøp,
  • rett til å få informasjon om produkter og tjenester,
  • rett til å velge produkter og tjenester, og
  • rett til å klage, og/eller be om kjøpet byttes eller refunderes i henhold til gjeldende lov

20. Stopover- eller Transittkunden skal sikre at de er medisinsk i stand til å delta på planlagte aktiviteter, og varsle Stopover Buddy om eventuelle medisinske tilstander som kan påvirke på evnen til å delta.

21. Stopover- eller Transittkunder skal informere den nærmeste Stopover Buddy hvis de føler seg uvel under programmet slik at Stopover Buddy kan hjelpe deg med nødvendig legehjelp eller behandling.

22. Stopover- eller Transittkunden skal følge relevante datavernlovgivning, og skal ikke oppgi personlige data om Stopover Buddy uten deres samtykke og da kun etter avtale og samtykke som angitt i programmet med Icelandair.

Stopover- eller Transittkunder som har tilgang til eller kontroll over informasjonen ovenfor skal til enhver tid sikre den, og hindre misbruk eller feilbruk av informasjon.

23. Stopover- eller Transittkunder anerkjenner at Icelandair har rett til å bruke materiale som kan anskaffes i Stopover Pass-programmet, som videoer, blogginformasjon og bilder. Ved å delta i Stopover Pass-programmet, gir alle Stopover- eller Transittkunder Icelandair eksklusive rettigheter til å bruke materiale for markedsføringsformål etter Icelandairs, eller dets datterselskapers, eget skjønn. Stopover- eller Transittkunder kan velge bort denne bestemmelsen ved å sende en e-postforespørsel til stopoverpass@icelandair.is.

24. Denne atferdskodeksen sammen med vilkårene og betingelsene for Stopover Buddies-tjenesten og Stopover Pass-programmet skal overholdes av alle Stopover- eller Transittkunder.