Vilkår og betingelser for kampanjekoder | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår og betingelser for kampanjekoder

Ved å bruke en kampanjekode aksepterer du følgende vilkår og betingelser.

 • Kampanjekoden kan bare benyttes for billetter kjøpt online via nettsiden til Icelandair www.icelandair.com og for en kvalifisert bestilling. En kampanjekode løses inn ved å taste inn koden på egnet sted i nettkjøpsprosessen for en kvalifisert bestilling.
 • Kampanjekoden gjelder bare for billettens grunnpris, uten drivstoffavgifter, flyplassavgifter eller tilleggsavgifter. Drivstoffavgifter, flyplassavgifter og tilleggsavgifter må betales av passasjeren.
 • Kampanjekoder er underlagt tilgjengelighet og er ikke en indikasjon på tilgjengelighet.
 • Kampanjekoden kan ikke byttes i kontanter eller andre fordeler som (men ikke begrenset til) gavekort.
 • En kampanjekode kan ikke brukes sammen med andre kampan-jekoder.
 • En kampanjekode kan bare løses inn for en ny kvalifisert bestilling og kan ikke brukes på en bestilling som allerede er gjort.
 • Hvis du avbestiller eller velger å ikke benytte bestillingen din, kan du ikke motta refusjon på rabattverdien eller gjeninnføring av kam-panjekoden.
 • Hvis du har krav på kompensasjon (i disse tilfeller inkluderer kompensasjon en fullstendig eller delvis refusjon, kreditt eller en annen form for kompensasjon) for din bestilling, skal ikke en slik kompensasjon inkludere beløpet på kampanjekodens rabattverdi.
 • Hvis du endrer bestillingen din vil du ikke ha krav på refusjon av kampanjekodens rabattverdi.
 • Kampanjekoden er bare gyldig i en begrenset periode.Utløpsdatoen er spesifisert enkeltvis for hver kampanjekode.
 • Icelandair forbeholder seg retten til å endre eller kansellere kampan-jekoden til enhver tid. Icelandair forbeholder seg retten til å kan-sellere og/eller avvise innløsing av en kampanjekode når total-verdien til kampanjekodene som allerede er innløst overstiger en spesifikk sum eller et begrenset antall.