Pingdom Check
Du kan søke etter
Søk i Kundestøtte

Velg en høyere klasse

Tjenesten gjør at du kan by på en oppgradering til Economy Comfort- eller Saga-klasse.

Hvordan kan jeg by på en klasseforhøyning?

Hvis du er kvalifisert for en høyere klasse, vil du motta en e-post 10 dager før reisen starter, som inneholder en link til KLASSEFORHØYNINGS-anbudsnettstedet.

Du kan også sjekke om du er kvalifisert for KLASSEFORHØYNINGS-anbud ved å skrive inn ditt etternavn og bestillingsnummer nedenfor.

-->

For mer informasjon om klasseforhøyningsproduktet, les hele forhøyningsklassevilkår & ene.