Icelandair med mycket luft under vingarna | Icelandair
Pingdom Check
06/09/2015 | 12:00 AM

Icelandair med mycket luft under vingarna

Icelandair transporterade närmare en miljon passagerare under de första fem månaderna i år. En ökning av passagerare med 18% jämfört med samma period förra året.

Maj månad 2015 visar en ökning av passagerare på hela 22% jämfört med maj 2014, i antal är siffran 266.782 passagerare i maj 2015 mot 218.670 samma månad förra året.

Antal passagerare från januari till maj 2015 är 933.635 mot 794.528 under samma period 2014, en ökning med 18%.

Antal passagerare i maj 2015 var 266.782 mot 218.670 maj 2014, en ökning med 22%

Kabinfaktor på 79,9% i januari-maj 2015 mot 76,2% samma period 2014.

Kabinfaktor på 79,7% i maj 2015 mot 77,5% i maj 2014.

Icelandair öppnade nyligen sin 10:e amerikanska destination, Portland, Oregon och annonserade samtidigt nästa amerikanska destination och helrårsrutt, Chicago, Illinois som öppnar i mars 2016.

Icelandair erbjuder alltid möjligheten att göra ett Stopover i Island på vägen till eller från Nordamerika.

För alla 15 olika destinationerna kan man göra ett kort eller upp till sju dagar långt, Stopover utan extra kostnad på biljetten.

Icelandairs flotta består 2015 av 24 plan och 2016 utökas den med två Boeing 767-300 med plats för 260 passagerare.

Det ökar flexibiliteten och tilllgängligheten för de destinationer med begränsningar i slottider.