Icelandair introducerar biologiskt nedbrytbara bestick ombord | Icelandair
Pingdom Check
06/25/2019 | 4:36 PM

Icelandair introducerar biologiskt nedbrytbara bestick ombord

I vår strävan att använda miljövänliga produkter ombord har Icelandair i samarbet med  Kaelis utvecklat den perfekta uppsättningen bestick för måltider ombord - bestick så väl som förpackning är biologiskt nedbrytbara!

Vi blir ett av de första flygbolagen att införa miljövänliga bestick innan det europeiska förbudet mot engångsplaster träder i kraft 2021. De nya besticken kommer att introduceras på Icelandairs flygningar inom de närmaste månaderna.

Besticken är slitstarka och lämpliga för varma och kalla rätter. Besticken, tandpetaren och förpackningen är gjorda av majsstärkelse.

Produkter av majsstärkelse  ger betydligt mindre utsläpp av växthusgaser under sin livstid än traditionell plast. Det blir ingen nettoökning av koldioxid när de bryts ner, eftersom de växter de är gjorda av absorberar samma mängd koldioxid när de växer.  Produkter av majsstärkelse producerar inte heller giftig rök om de förbränns.

Utvecklingen är ett led i Icelandairs miljöpolicy som genomsyrar företagets verksamhet, arbetsplatser och ombord på våra flyg.