Ökning första kvartalet | Icelandair
Pingdom Check
04/10/2014 | 12:00 AM

Ökning första kvartalet

Icelandair visar på det hela taget en god utveckling under 2014 och det första kvartalet visade en ökning av passagerarvolym med 11% jämfört med samma period 2013: Nästan 400.000 valde att resa med Icelandair från januari till mars 2014 jämfört med 358.000 samma period året tidigare. Beräknat antal passagerare under 2014 är 2,6 miljoner jämfört med 2,3 miljoner 2013.

Icelandair har vuxit kraftigt under de senaste åren och som jämförelse är trafikschemat under 2014 dubbelt så hög som under 2009 och 18% högre än 2013. Icelandairs flotta består av 21 st. flyg av modell Boeing 757.