Pingdom Check
Routemap_2024_summer

Ruttkarta för Icelandairs nätverk

Genom att föra samman passagerare som reser till och från Island med passagerare som korsar Atlanten via Island, har Icelandair utökat och förstärkt sitt nätverk kontinuerligt under de senaste decennierna. Icelandairs nätverk är kärnan i verksamheten där navet, med sitt unika geografiska läge i Nordatlanten, spelar en nyckelroll. 

Icelandair verkar på fyra viktiga marknader: till Island, från Island, via Island och inom Island. Genom att ansluta rutter i Europa med rutter i Nordamerika, med Island som nav, erbjuder vårt ruttnät effektiva förbindelser över Nordatlanten och i den västnordiska regionen. 

I mars 2021 har vårt linjenät - i och med integrationen av Icelandair och Air Iceland Connects verksamhet - utvidgats till att omfatta Islands inrikesdestinationer samt destinationer på Grönland. 

Nätverket är baserat på 24-timmarsrotation, med anslutningsflyg som lämnar Island på morgnar och eftermiddagar.