Pingdom Check
routemap_march_2018

Icelandairs linjekarta

Genom att förena passagerare som reser till och från Island med passagerare som korsar Atlanten via Island, har Icelandair expanderat och förstärkt sitt nätverk kontinuerligt under de senaste decennierna. Icelandair ansluter 24 gateways i Europa med 23 gateways i Nordamerika, genom Island som nav.

Nätverket är baserat på 24-timmars rotation med anslutande flyg som lämnar Island på morgon och eftermiddag.