Pingdom Check
Icelandair_RouteMap-Online_September2019(Compressed)

Icelandairs linjekarta

Genom att förena passagerare som reser till och från Island med passagerare som korsar Atlanten via Island, har Icelandair expanderat och förstärkt sitt nätverk kontinuerligt under de senaste decennierna. Icelandair ansluter :=numDestinationsEurope gateways i Europa med :=numDestinationsUSCan gateways i Nordamerika, genom Island som nav.

Nätverket är baserat på 24-timmars rotation med anslutande flyg som lämnar Island på morgon och eftermiddag.