Pingdom Check

Socialt ansvar

Icelandair Group har satt hållbarhet högst upp på agendan. Ett av de fem strategiska initiativen som presenteras som en del av den nya företagsstrategin är "att bli branschledande inom ansvar". Företaget har åtagit sig att göra vad som krävs för att lyckas inom detta område och har tagit fram tydliga mål och handlingsplaner baserade på FN:s hållbara utvecklingsmål.

Vår ansvarsmodell

Icelandair lanserade sin nya företagsstrategi 2019. Att bli ledande inom ansvar senast 2025 är ett av fem strategiska initiativ i den nya strategin, och därför är ansvar en integrerad del av den strategi som för närvarande implementeras.
Mer information

Miljö

Icelandair är ett miljömedvetet företag som har åtagit sig att ta itu med sitt miljöansvar. Företaget erkänner det inflytande som flygresor har på miljön genom att ta itu med sitt ansvar för att minska utsläpp, bevara naturresurser samt optimera användningen av hållbar energi och återvinningsbara material.
Mer information

Ansvarsfullt företagande

Icelandair har en speciell betoning på att samarbeta med isländska leverantörer för att marknadsföra lokala produkter och hantverk som en del av vårt löfte att föra Island ut i världen. Vi har gjort det till en prioritet att servera lokala produkter på våra flygningar och ha isländska produkter i vårt försäljningsutbud på flyg så att vår internationella kundbas kan prova på det bästa av Island. När vi väljer leverantörer till vårt Islandurval övervakar vi noga kvalitets- och hållbarhetsfunktioner.
Mer information

Icelandairsponsring

Icelandair är stolta över att stödja många värdiga evenemang och projekt, men eftersom vi får många förfrågningar är det omöjligt för oss att stödja varje förfrågan. Alla sponsringsförslag måste skickas in online.
Mer information