Bagageregler, förbjudna artiklar | Icelandair
Pingdom Check

Bagage

Har du bagagefrågor? Vi har bagagesvar.

Begränsat bagage på Icelandair-flygningar

Av säkerhetsskäl får artiklar av de slag som anges nedan inte transporteras i passagerarkabinen/incheckat bagage utan medgivande från Icelandair och överenskommelse.

Föremålen måste i allmänhet skickas som frakt. Vissa objekt av farligt gods är tillåtet som bagage och kan kräva förhandsgodkännande från Icelandair.  Visa en fullständig lista över objekt som kräver godkännande.

Regler för incheckat bagage

ObjektBeskrivning
Explosiva och brandfarliga ämnen och föremål Explosiva och brandfarliga ämnen och föremål som kan vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet innefattar:
- Ammunition
- Tändhattar
- Detonatorer och tändrör
- Minor, granater och andra militära spränganordningar
- Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar
- Rökbomber och rökpatroner
- Dynamit, krut och plastiska sprängämnen.
Frätande ämnen Kvicksilver, syror, alkalier, kvicksilver och våtcellsbatterier.
Komprimerade gaser Butan, syre, propan och tryckluftsapparater.
(Låg temperatur, brandfarliga, icke-brandfarliga och giftiga)
Smittoämnen Bakterier och virus.
Gifter Insekticider, herbicider, arsenik och cyanid.
Radioaktivt material
Alla typer av sprängämnen Fyrverkerier, facklor, ammunition och skjutvapen.
Oxidationsmedel < Organiska peroxider Blekmedel och glasfiberreparationssatser.
Brandfarliga vätskor och fasta ämnen Tänd- eller värmebränslen, rengöringssprit, färg.
Läkemedel och hygienartiklar Får transporteras i små mängder.
Säkerhetständstickor Kan bäras på personen.
Portföljer och attachéväskor Med installerade larmanordningar som innehåller litiumbatterier och/eller pyrotekniska enheter.
Personliga transportenheter Inklusive hoverboards, balanshjul, skotrar och andra enheter som drivs av litiumbatterier.

Obs:

Om du försöker resa till eller från USA och Kanada med någon av de förbjudna enheterna riskerar du att bli nekad ombordstigning.

Vad som inte ska inkluderas i ditt incheckade bagage

Bagage som du checkar in rekommenderar vi att inte packa ner ömtåliga eller lättförstörbara varor, pengar, nycklar, smycken, elektronik, ädelmetaller eller silversaker, säljbara aktier eller värdepapper, affärsdokument, värdefulla föremål, pass eller andra ID-handlingar.

Passagerare som reser till/från USA rekommenderas att del av TSAs (US Transportation Security Administration) begränsningar för låsning av incheckat bagage.

E-cigaretter

Batteridrivna e-cigaretter, vaporizers, vapepennor, atomiserare och elektroniska nikotintillförselsystem får bara medföras i flygplanskabinen (i handbagaget eller på en själv). 

Det är förbjudet att använda dessa anordningar under flygningen. Uppladdning av dessa anordningar och/eller batterier ombord på flygplanet är inte tillåtet och passageraren måste vidta åtgärder för att förhindra att de råkar aktiveras. Reservbatterier måste skyddas individuellt för att förhindra kortslutningar.

Bagageregler för handbagage


ObjektBeskrivning
Pistoler, skjutvapen och andra föremål som avlossar projektiler Anordningar som kan, eller verkar kunna, användas för att vålla allvarliga skador genom att avlossa en projektil.
Bedövnings-/immobiliseringsanordningar Apparater som är speciellt konstruerade eller avsedda att bedöva eller immobilisera.
Industriella verktyg eller elverktyg Arbetsverktyg som kan användas antingen för att orsaka allvarlig skada eller hota flygplanets säkerhet.
Vassa objekt Objekt med en vass spets eller skarpa kanter som kan användas för att orsaka allvarlig skada är inte tillåtna ombord.
I vissa fall kan föremål som används för att sticka, sy eller virka också omfattas av denna begränsning. Många stickor och virknålar är dock trubbiga nog att falla utanför denna särskilda bestämmelse.
Flygplatsens tjänstemän har rätt att beslagta stickor och andra hantverksartiklar om de anser att produkterna i fråga potentiellt kan omfattas av bestämmelsen för vassa föremål.
Trubbiga föremål Trubbiga objekt som kan användas för att orsaka allvarlig skada om de används för att slå.
Explosiva och brandfarliga ämnen Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet.

Vad som inte ska inkluderas i ditt handbagage

Information om säkerhetsrestriktioner för bagage vid resor från Island, inom eller från Europa, finns på Europeiska kommissionens (EC) webbplats. Information om säkerhetsrestriktioner för bagage när du reser från USA kan hittas på webbplatsen för US Transportation Security.

Vi måste ta hänsyn till alla våra passagerares utrymme och säkerhet, så därför ber vi dig observera att vår personal inte behöver ta ombord skrymmande handbagage som t.ex. tavlor med ram.

Överdimensionerat bagage

Allt överdimensionerat bagage kommer att stuvas i bagageutrymmet på flygplanet med en bagagemärkning enligt destinationen.  

Du, som passagerare, är ensam ansvarig för eventuellt bagage som du tar med dig in i kabinen på ett Icelandair-flygplan. Det ska placeras i bagageutrymmet ovanför stolen eller under framförvarande stol.

Vätskor i handbagaget

Vätskor kan transporteras i ditt handbagage om de uppfyller följande villkor (gäller endast internationella flygningar):

ObjektBeskrivning
Behållarens maximala volym* Ingen förpackning får innehålla mer än 100 milliliter vätska.
Ytterbehållare*/Plastpåse Alla vätskeförpackningar måste rymmas i en genomskinlig, förslutningsbar plastpåse, där vätskan inte överstiger 1 liter.
Kvantitet per person Varje person får endast medföra en sådan plastpåse.

*Behållare avser varje flaska, fickflaska, tub, behållare eller annan typ av föremål som kan innehålla vätska.

Begränsningar för vätskor, aerosoler eller geler (LAG:er)

LAG:er omfattar alla geler, pastor, lotioner, vätskor/fasta blandningar eller innehållet i alla tryckbehållare. Exempel på LAG:s inkluderar, men är inte begränsat till, alkoholhaltiga drycker, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Den sammanlagda volymen av LAG:s får inte överstiga en (1) liter. LAG:s skall presenteras i en genomskinlig återförslutningsbar plastpåse med en volym på högst 1 liter.

Observera

De flesta burkar och flaskor rymmer mer än 100 ml (1dl) och de är därför inte tillåtna efter passage av säkerhetsröntgen.

Följande undantag kan göras för 100 ml/1 L-regeln:

Objekt Beskrivning
Föräldrar som reser med spädbarn Föräldrar som reser med spädbarn kan ta med så mycket vätska som behövs för att mata spädbarnet när de reser.
Regelbunden medicinering Den som kräver regelbunden medicinering kan ta med sin nödvändig dos ombord. Detta gäller även för flytande läkemedel och injicerbara preparat.
All medicinering All medicinering bör åtföljas av ett recept eller läkarintyg på engelska, ifall att flygplatsansvariga kräver bevis på behovet av det läkemedel du tänker ta med i ditt handbagage.
Begränsningar för vätskor Alla läkemedel som inte behövs under flygningen bör transporteras som incheckat bagage.

Volymkapaciteten hos enskilda behållare får inte överstiga 100 milliliter.

Regler för pulver i handbagage på flyg till USA

Från och med den 30 juni 2018 kommer USA:s transportsäkerhetsförvaltning (Transportation Security Administration, TSA) att införa nya krav avseende pulver i handbagaget vid internationella flygningar till USA.

Pulverliknande ämnen i volymer om 12 oz/350 ml eller större är förbjudna i flygplanets kabindel med följande undantag:

  • pulverliknande ämnen enligt läkemedelsrecept
  • mjölkersättning
  • mänskliga kvarlevor
  • tullfria inköp om de placeras i en säkerhetspåse (STEB, security tamper-evident bag).

Pulverliknande ämnen definieras som torra partiklar som framställs genom slipning, krossning eller sönderdelning av en fast substans, såsom mjöl, socker, malet kaffe, kryddor och kosmetika.

Observera att pulverliknande ämnen av vilken mängd som helst kan placeras i incheckat bagage och transporteras i flygplanets bagageutrymme.

Nödvändiga tillhörigheter ombord

Du får ta ombord andra nödvändiga personliga tillhörigheter under resan, förutsatt att säkerhetspersonalen på flygplatsen inte bedömer dem som en säkerhetsrisk.  I allmänhet omfattar nödvändiga förnödenheter bl.a.:

Receptbelagda mediciner i tillräcklig mängd för resans längd
Mat/näring Nödvändig barnmat och specialdieter.

Begränsningar för litiumbatterier

När du bär reservlitiumbatterier för bärbara datorer och/eller några extra bränsleceller och patroner för drift av elektroniska apparater för kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och videokameror, måste objekten transporteras i handbagaget. Om ditt handbagage avlägsnas från kabinen och stuvas i lastrummet måste du deklarera sådana artiklar före borttagning.

Det är förbjudet att ta med sig ett skadat, defekt eller återkallat litiumbatteri eller enhet ombord på flygplanet. Om ett skadat, defekt eller återkallat batteri eller enhet upptäcks ha tagits med ombord på ett flygplan av misstag, måste den berörda passageraren hålla batteriet eller enheten avstängd, skydda den mot oavsiktlig aktivering (även inaktivera eventuella funktioner som kan slå på den), behålla den på sig och inte ladda den vid något tillfälle. Informera omedelbart kabinpersonalen om en enhet är skadad, varm, skapar rök, har tappats bort eller ramlat bakom sätet.

Sportvapen

Du kan endast transportera sportvapen som last eller incheckat bagage, och endast om:

Beskrivning
Jaktvapen Jaktvapen som används för att jaga vilt, fåglar och andra djur.
Vapen för tävlingsskytte Vapen som används för tävlingsskytte, lerduveskytte och konkurrensskytte, förutsatt att vapnen inte utgör någon standard för militära styrkor.
Andra fritids- eller sportrelaterade skjutvapen Luftpistol, pilgevär, startpistoler etc.

Antika vapen kan accepteras även om de inte uppfyller något av ovanstående.

Transport av ammunition för sportvapen är endast tillåten om det är för personligt bruk av ledsagaren, det är ordentligt förpackat och i mängder som inte överstiger 11 lbs (5 kg). Ammunitionen måste förpackas separat från sportvapnet.