Pingdom Check

Bagagerestriktioner

Föremål som inte är tillåtna i incheckat bagage

Av säkerhetsskäl får artiklar av de slag som anges nedan inte transporteras i passagerares handbagage eller incheckade bagage utan medgivande från Icelandair och överenskommelse i förväg. Obs: Föremålen måste i allmänhet skickas som frakt.

Observera: Om du försöker flyga till eller från USA/Kanada med något av de förbjudna föremålen, riskerar du att nekas ombordstigning.

ObjektBeskrivning
Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet.
Frätande ämnen Kvicksilver, syror, alkalier och våtcellsbatterier.
Komprimerade gaser

Butan, syre, propan och dykflaskor.
(djupt kylda, brännbara, icke-brännbara och giftiga)

Smittoämnen Bakterier och virus.
Gifter Insekticider, herbicider, arsenik och cyanider.
Radioaktivt material
Alla typer av sprängämnen Fyrverkerier, facklor, ammunition och skjutvapen.
Oxiderande material < organiska peroxider Blekmedel och reparationssatser för glasfiber.
Brandfarliga vätskor och fasta ämnen Tänd- eller värmebränslen, rengöringssprit, färg och alla TÄNDSTICKOR.
Läkemedel och hygienartiklar får transporteras i små mängder.
Säkerhetständstickor får bäras på personen.
Portföljer och attachéväskor med installerade larmanordningar som innehåller litiumbatterier och/eller pyrotekniska enheter.

Vissa föremål av farligt gods är tillåtna som bagage och kan kräva förhandsgodkännande från Icelandair.

Vad du inte ska packa ner i ditt incheckade bagage

I bagage som du checkar in rekommenderar vi att inte packa ner ömtåliga eller lättförstörbara varor, pengar, nycklar, smycken, elektronikutrustning, ädelmetaller eller silversaker, överlåtbara finansiella instrument eller värdepapper, affärsdokument, värdefulla föremål, mediciner eller medicinska journaler, pass, andra ID-handlingar eller prover.

Passagerare som reser till/från USA uppmanas att ta del av TSA:s (US Transportation Security Administration) restriktioner för låsning av incheckat bagage. Numera är även tändare och tändstickor absolut förbjudna på flyg till och från USA, både i incheckat bagage och handbagage.

Vad du inte ska packa ner i ditt handbagage

Följande objekt är inte tillåtna i handbagage:

 • Bedövande anordningar som konstruerats särskilt för att bedöva eller immobilisera.
 • Objekt med en vass spets eller skarpa kanter som kan användas för att orsaka allvarlig skada är inte tillåtna ombord.

I vissa fall kan föremål som används för att sticka, sy eller virka också omfattas av denna begränsning. Många stickor och virknålar är dock trubbiga nog för att falla utanför denna särskilda bestämmelse. Tänk på att flygplatsens tjänstemän har rätt att beslagta stickor och andra hantverksartiklar om de anser att produkterna i fråga potentiellt kan omfattas av bestämmelsen för vassa föremål.

 • Arbetsverktyg som kan användas antingen för att orsaka allvarlig skada eller hota flygplanets säkerhet.
 • Trubbiga instrument som kan användas för att orsaka allvarlig skada om de används för att slå med.
 • Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet.

Information gällande säkerhetsrestriktioner för bagage på resor från Island, inom eller från Europa kan hittas på Europeiska kommissionens (European Commission, EC) webbplats. Information om säkerhetsrestriktioner för resor från USA kan hittas på US Transportation Securitys webbplats (TSA).

Vi måste ta hänsyn till alla våra passagerares utrymme och säkerhet och ber dig därför observera att personalen inte behöver ta hand om skrymmande handbagage som t.ex. tavlor med ram.

Överdimensionerat bagage stuvas in i flygplanets lastrum med en adresslapp enligt dess destination.

När det gäller bagaget som du tar med ombord på ett flygplan från Icelandair, är det du själv som har ansvaret och ska förvara det under stolen framför dig eller i bagageutrymmet ovanför sittplatserna.

Begränsningar för vätskor

Vätskor, aerosoler eller geler (liquids, aerosols, gels – LAGs)

LAGs är alla geler, krämer, lotioner, flytande/fasta blandningar eller innehållet i tryckbehållare. Exempel på LAGs inkluderar, men är inte begränsat till, alkoholhaltiga drycker, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Varje enskild behållare får inte ha en volym som överstiger 100 milliliter.

Den sammanlagda volymen av LAGs får inte överstiga 1 liter. LAGs ska visas upp i en genomskinlig återförslutningsbar plastpåse med en volym på högst 1 liter.

Följande undantag kan göras för 100 ml/1 l-regeln:

 • Föräldrar som reser med spädbarn kan ta med så mycket vätska som behövs för att mata spädbarnet under resan.
 • Den som kräver regelbunden medicinering kan ta med sin nödvändiga dos ombord. Detta gäller även för flytande läkemedel och injicerbara preparat.
 • All medicinering bör åtföljas av ett recept eller läkarintyg på engelska, ifall flygplatspersonalen kräver bevis på behovet av det läkemedel du tänker ta med i ditt handbagage.
 • Flytande läkemedel som inte behövs under flygningen bör transporteras som incheckat bagage.

Vätskor i handbagaget

Vätskor får medföras i kabinen som handbagage förutsatt att de uppfyller följande villkor:

 • Ingen förpackning får innehålla mer än 100 milliliter vätska.
 • Alla vätskeförpackningar måste rymmas i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse, där vätskan inte överstiger 1 liter.
 • Varje person får endast medföra en sådan plastpåse.


Med förpackningavses varje flaska, fickflaska, tub, behållare eller annan typ av föremål som kan innehålla vätska.

Eftersom de flesta burkar och flaskor rymmer mer än 100 ml (1 dl), är de inte tillåtna efter att säkerhetskontrollen passerats.

Du får ta ombord andra nödvändiga personliga tillhörigheter under resan, förutsatt att säkerhetspersonalen på flygplatsen inte bedömer dem som en säkerhetsrisk.

I allmänhet omfattar nödvändiga tillhörigheter bl.a.:

 • Receptbelagda mediciner i tillräcklig mängd för resans längd
 • Barnmat
 • Mat för speciella dieter

Nya regler för pulver i handbagage på flyg till USA

Från och med den 30 juni 2018 kommer USA:s transportsäkerhetsförvaltning (Transportation Security Administration, TSA) att införa nya krav avseende pulver i handbagaget vid internationella flygningar till USA.

Pulverliknande ämnen i volymer om 12 oz/350 ml eller större är förbjudna i flygplanets kabindel med följande undantag:

 • pulverliknande ämnen enligt läkemedelsrecept
 • mjölkersättning
 • mänskliga kvarlevor
 • tullfria inköp om de placeras i en säkerhetspåse (STEB, security tamper-evident bag). 

Pulverliknande ämnen definieras som torra partiklar som framställs genom slipning, krossning eller sönderdelning av en fast substans, såsom mjöl, socker, malet kaffe, kryddor och kosmetika.

Observera att pulverliknande ämnen av vilken mängd som helst kan placeras i incheckat bagage och transporteras i flygplanets bagageutrymme.

Restriktioner för litiumbatterier

Om du medför extra litiumbatterier för bärbara datorer och/eller extra bränsleceller och patroner för drift av elektroniska apparater, för kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och videokameror, måste objekten transporteras i handbagaget. Om ditt handbagage avlägsnas från kabinen och stuvas i lastrummet, måste du deklarera sådana artiklar före borttagning.

Det är förbjudet att ta med skadade, defekta eller återkallade litiumbatterier eller objekt ombord på ett flygplan. Om det upptäcks att ett skadat, defekt eller återkallat batteri eller objekt av misstag har tagits med ombord på ett flygplan, måste den berörda passageraren hålla batteriet eller objektet avstängt, skydda det mot oavsiktlig aktivering (även inaktivera eventuella funktioner som kan slå på det), behålla det på sin person och inte ladda det vid något tillfälle. Informera omedelbart kabinpersonalen när en enhet är skadad, varm, producerar rök eller faller ner i sitsstrukturen.

Sportvapen

Du får endast transportera sportvapen som frakt eller incheckat bagage, och endast om det rör sig om:

 • Jaktvapen, som används för att jaga vilt, fåglar och andra djur.
 • Skjutvapen för målskytte, lerduveskytte och tävlingsskytte, förutsatt att vapnen inte utgör någon standard för militära styrkor.
 • Luftpistol, pilgevär, startpistoler etc.

Observeraatt antika vapen kan accepteras även om de inte uppfyller något av det ovanstående.

Transport av ammunition för sportvapen är endast tillåten om den är för personligt bruk av ledsagaren, den är ordentligt förpackad och i mängder som inte överstiger 5 kg. Ammunition måste förpackas separat från sportvapnet.