Pingdom Check

Bagage

Har du bagagefrågor? Vi har bagagesvar.

Bagageregler

Ta reda på mer om vad du kan packa i ditt bagage och kolla vilka begränsningar som finns för transport av vissa varor.

Föremålen måste i allmänhet skickas som frakt. Vissa objekt av farligt gods är tillåtet som bagage och kan kräva förhandsgodkännande från Icelandair.  Visa en fullständig lista över objekt som kräver godkännande.