Pingdom Check

Bagage

Har du bagagefrågor? Vi har bagagesvar.

Besök vår sida Förlorad egendom för egendom som lämnats kvar ombord eller vid ankomst/avgångshallen på en flygplats.

Du kan också försöka hitta ditt bagage via World Tracer

Hitta min bagage

Om ditt bagage har skadats, försenats eller om du söker återbetalning för ytterligare tjänster,  vänligen skicka detaljerad information genom att fylla i nedanstående formulär. Vi kommer att ta hand om ärendet direkt. 

För mer information kan du besöka vår sida om bagageproblem