Pingdom Check

Regler om Avbeställningsskydd

Icelandairs kunder erbjuds möjlighet att lägga till Avbeställningsskydd.


Avbeställningsskyddet garanterar återbetalning av den del av resan som betalats till Icelandair och inte är återbetalningsbar på annat sätt om passageraren inte kan genomföra resan.

Om passageraren inte kan resa återbetalar Icelandair biljetten. Om passageraren behöver ändra sin resplan efter påbörjad resa, återbetalar Icelandair del av biljett som inte använts eller ändringsavgift (dock ej prisskillnad för annan biljettyp).

Läkarintyg krävs för att Avbeställningsskydd skall gälla.

Avbeställningsskydd  kan endast köpas vid samma tillfälle som när resan betalas.

Biljettavbokning / ändring av flygbiljett

1. Allmänt

När resa eller bekräftelseavgift betalas erbjuds kund att betala en särskild avbokningsavgift som gäller biljetter för resor som betalats till Icelandair på aktuell räkning.
Om passageraren inte kan genomföra sin resa så återbetalar Icelandair biljetten, om passageraren behöver ändra sin resplan efter påbörjad resa, så återbetalar Icelandair relevant biljett (den del av biljetten som inte har använts) eller ändringsavgifter (men inte prisskillnaden) i enlighet med följande regler och villkor.
Avbokningsavgiften inkluderar inte ersättning för andra typer av serviceavgifter, bokningsavgifter, finansieringskostnader och återbetalningsavgifter. Avgiften för avbeställningsskyddet täcker endast annullering av biljetter köpta direkt av Icelandair. Det täcker inte kostnad för ex. hotell och hyrbilar som bokats på www.icelandair.se etc.
Dokumentation i form av ett medicinskt intyg undertecknat av en läkare kommer att krävas. Läkarintyg som presenteras utan avbeställningsskydd, berättigar ej återbetalning.

2. Återbetalning

2.1 Att betala en avbokningsavgift säkerställer att återbetalning av den del av resan som inte kan genomföras, samt att detta baserats med grund av följande orsaker:
a) dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom eller olycka som kräver sjukhusvistelse för sig själv, sin partner, om det i fallet är en partner genom äktenskap eller genom etablerat samlevnad, barn eller barnbarn av kund, föräldrar eller svärföräldrar, mor/farföräldrar, samt/eller syskon;
b) Signifikanta materiella skador av sitt hem eller privat företag, vilket gör kundens närvaro nödvändig (en polisrapport bör finnas tillgänglig).
2.2 Omständigheterna bör vara sådana att det är oundvikligt att avboka tidigare gjord beställning.
2.3 En avbokningsavgift är under inga omständigheter återbetalningsbar.
2.4 Avbokningsavgiften täcker inte eventuell prisskillnad vid ändring av flygdatum efter inledande av resa.

3. Giltighet och förutsättningar

3.1 Följande är en förutsättning för rätt till återbetalning:
a) En avbokningsavgift är betalad
b) Kund är inte medveten om skada eller förlust, har ej kompetens eller misstanke om förestående skada, eller förlust, vilket berättigar rätt till återbetalning under den tid då avbokningsavgiften betalas.
3.2 Rätten till återbetalning gäller från den tid som anges på kvittot vid betalning, upp till en timme före avgång.

4. Uteslutna risker

4.1 Rätt till återbetalning är inte befogat i följande fall av skada, förlust eller dödsfall.
a) Oförmåga att resa som följd av avsiktliga och självtillfogade skador;
b) Oförmåga som resultat av sjukdom relaterade till konsumtion av alkoholhaltiga drycker eller droger, förutom droger som intas under medicinsk rådgivning, dock ej droger som överutnyttjas inom ramen av medicinsk behandling samt i samband med användningen av beroendeframkallande och illegala droger;
c) Oförmåga eller skada som ett direkt eller indirekt resultat av kärnreaktioner, joniserande strålning, förorening med radioaktiva ämnen, kärnbränsle och kärnavfall, eller som en följd av krig, militära invasions operationer, oroligheter, uppror, upplopp, eller liknande åtgärder. Samma tillämpas oförmåga, dödsfall eller skada som uppkommer direkt eller indirekt till följd av jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar, laviner och andra naturkatastrofer;
d) Skada eller dödsfall som uppkommer vid inställda eller försenade former av transport;
e) Oförmåga, dödsfall eller skada som direkt följd av sjukdom som kund led av vid tidpunkten när avbokningsavgiften betalades eller hens behandling för den: se 3.1.b ovan;
4.2 Avbokningsavgift omfattar inte återbetalning av serviceavgifter, bokningsavgifter, lån etc".

5. Rutiner när det gäller fordringar - återbetalning

5.1 Under de former då dödsfall uppstått skall detta anmälas direkt och ett officiellt sjukhuscertifikat eller polisanmälan skall levereras tillsammans med kvitto av biljett.
5.2 Återbetalning sker inom 45 dagar efter mottagandet av fullständiga och tillfredsställande bevis för Icelandairs skyldighet till återbetalning i enlighet med dessa villkor och regler och från den tidpunkt då det är möjligt fastställa summan för återbetalning. Personen i fråga måste på egen bekostnad presentera intyg och annan dokumentation som Icelandair kan kräva som underlag för att genomföra sin skyldighet till återbetalning.
5.3 Om kund även har rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag för samma händelse, kommer Icelandair endast att betala en proportionerlig ersättning.

6. Bedrägeri - felaktiga uppgifter

Om en kund presenterar otillförlitlig beskrivning, information, döljer händelser eller omständigheter som är relevanta gällande Icelandairs skyldighet till återbetalning, avstår han sin rätt med respekt för bolaget.

7. Adress och säte

Adressen och registrerat huvudkontor av Icelandair är i Reykjavik. Eventuella fall, som uppstått genom återbetalningsdispyt i enlighet av dessa villkor och regler, skall tas till tingsrätt i Reykjavik.