Villkor och bestämmelser för förköpt extra väska | Icelandair
Pingdom Check

Villkor och bestämmelser för förköpt extra väska

Om du vill ta med dig mer än det tillåtna incheckade bagaget på ditt Icelandair-flyg kan du köpa till extra väskor.

1. Förköpt extra väska/väskor

1.1. Om du vill ta med dig mer än det tillåtna incheckade bagaget kan du köpa till extra väskor utöver det tillåtna bagaget på din biljett.

1.2. Extra väskor kan köpas före den planerade avgången av Icelandairs flygning. Extra väskor kan köpas i förväg på Icelandairs servicecenter och på Icelandairs försäljningskontor.

1.3. Förköp av extra väska/väskor är endast möjligt om du flyger med Icelandair och har ett Icelandair-flygnummer (FI). För codeshare- och interline-flyg du kan endast köpa din extra väska/väskor på flygplatsen.

Läs mer om tillåtet bagage och överviktsbagage

2. Villkor gällande förköpt extra väska/väskor

2.1. Förköpt extra väska/väskor är alltid kopplade till din flygbiljett och kan inte överföras till en annan passagerare. Ändring av namn är inte tillåtet.

2.2. Förköpta extra väskor får ej överskrida en maximal vikt av 23 kg per väska. Tyngre väskor (24 – 32 kg) kommer att debiteras på flygplatsen. Väskor över 32 kg accepteras ej.

2.3. Maximalt tre extra väskor får köpas i förväg.

2.4. Väskor kan förköpas mellan varje avgång och destination under din resväg på Icelandair-flyg med Icelandair-flygnummer (FI).

2.5. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att all information som lämnas vid förköp av extra väska/väskor är korrekt och speglar resplanen som visas på din biljett. Vi ber vi dig notera att fel information, till följd av incheckningsprocessen, kan resultera i att ditt köp av extra bagage inte godkänns på din flygning.

2.6. Vid incheckningen på flygplatsen kommer du behöva visa antingen en kopia av inköpskvittot som du fick via e-post eller en e-postbekräftelse på din mobiltelefon, som ett inköpsbevis för ditt extra bagage.

2.7. Om du bestämmer dig för att checka in med fler väskor än de som ingår i din biljett, plus förköpta väskor, så betalar du flygplatsens vanliga avgifter för överviktsbagage. Det totala antalet väskor får inte överstiga tre extra väskor per passagerare.

2.8. I händelse av frivillig ändring av datum till samma plats och/eller destination (det vill säga en ändring som görs av dig) kommer ditt förköp av bagage att flyttas till det nya flyget utan extra kostnad, förutsatt att flygrutten inte har förändrats. Om flygrutten har förändrats så är överviktsbagaget ej överförbart eller återbetalningsbart.

3. Återbetalningar

3.1. Förköpta extra väskor återbetalas inte. Ingen återbetalning är tillgänglig för oanvänd del av förköpt extra bagage.

Undantag:

(I) Vid händelse av en ofrivillig schemaändring kommer den förköpta extra väskan att flyttas till det nya flyget automatiskt, förutsatt att detta är ett Icelandair-flyg. Om det nya flyget inte är ett Icelandair-flyg, eller om Icelandair inte kan erbjuda ett passande alternativt flyg, så kommer den förköpta extra väskan att återbetalas.

(II) Om du tidigare köpt ett avbeställningsskydd från Icelandair för respektive resa vid tidpunkten för ditt biljettköp, täcker avgiften den förköpta extra väskan. Läs om villkor och bestämmelser.

(III) Om en förköpt extra väska tappas bort av Icelandair kommer denna att återbetalas. För återbetalning om en förköpt extra väska är borttappad av Icelandair vänligen kontakta Icelandairs servicecenter.

4. Berättigade passagerare

Förköp av extra väska/väskor är inte tillgängligt i förväg:

(I) om du redan har checkat in för din flygning på flygplatsen, på din mobiltelefon eller online.

(II) för flygningar som sker med annat bolag (såsom codeshare- eller interline-flygningar vilka inte har något Icelandair-flygnummer (FI))

(III) om du flyger med en Icelandair-charterflygning (FI)

(IV) för handbagage

(V) för passagerare på standby och väntelistor