Villkor för förköpta måltider | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för förköpta måltider

Ta reda på när och hur du förbeställer måltider när du reser med Icelandairs flygningar.

1. Förköpta måltider

1.1. Måltider kan köpas fram till 48 timmar före varje avgång med Icelandair.

1.2. Förköp av måltider är endast möjligt om du flyger med Icelandair och har ett Icelandair-flygnummer (FIXXX).

1.3. Måltider kan endast förköpas om biljetten är ett Icelandair-dokument där biljettnumret börjar med ”108”.

1.4. Måltider kan inte förköpas för codeshare- och interline-flygningar som andra flygbolag står för.

2. Villkor som gäller förköpta måltider

2.1. Måltider kan förköpas, inom ovannämnda tidsgränser, på Icelandairs webbplats.

a) Personer* kan förköpa sina måltider när de bokar sin resa i bokningsflödet eller genom att ange bokningen under ”Min resa”.

b) Grupper** kan förköpa sina måltider från 30 dagar före avresa inom en särskild förköpsplats på Icelandairs webbplatser.

2.2 Måltider kan också köpas i förväg på Icelandair Service Center och på Icelandair Sales Offices. Samma tidsgränser gäller.

2.3. Separata måltider ska beställas för varje passagerare om det är fler än en passagerare i bokningen.

2.4. En förköpt måltid är alltid förknippad med din flygbiljett och kan inte överföras till en annan passagerare. Ändring av namn är inte tillåtet.

2.5. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att all information som lämnas när du köper måltider är korrekt och speglar resplanen som visas på din biljett.

2.6. Vid serveringen under din flygresa kan du behöva visa antingen en kopia av inköpskvittot som du fick via e-post eller en e-postbekräftelse på din mobiltelefon, som ett inköpsbevis för din måltid. För grupper är gruppledaren ansvarig för inköpsbevis för gruppen.

2.7. I händelse av frivillig ändring av datum till samma plats och/eller destination (det vill säga en ändring som görs av dig) kommer dina förköpta måltider att flyttas till det nya flyget utan extra kostnad, förutsatt att förändringen sker minst 48 timmar före planerad avresa med Icelandair-flygningen och att du specifikt ber en försäljningsagent att flytta dina förköpta måltider.

2.8. I händelse av frivillig ändring av rutt till en annan plats och/eller destination (det vill säga en ändring som görs av dig) kan dina förköpta måltider tyvärr inte flyttas till det nya flyget. Förköpta måltider som du har köpt återbetalas därför inte och nya måltider måste förköpas.

2.9. När det gäller passagerare med matallergier kan vi tyvärr inte garantera att vissa ingredienser (exempelvis jordnötter eller jordnötsderivat) kommer att uteslutas från vår catering.

2.10. Priser i utländsk valuta beräknas med hjälp av ISK-priset som bas. Priser kan därför ändras på grund av ändringar i valutakurser. Således kan förköpsrabatten variera.

2.11. Om menyn har ändrats sedan du köpte din måltid, och din måltid inte är tillgänglig, kommer din beställning fortfarande att tillhandahållas men din måltid kan skilja sig från den ursprungliga beställningen.

3. Återbetalningar

3.1. Förköpta måltider återbetalas inte. När en måltid har lagts till kan den inte tas bort från bokningen och betalningen kan inte återbetalas. Ingen återbetalning är därför tillgänglig för oanvänd del av köpta måltider.

Undantag:

(I) I händelse av ofrivillig schemaförändring kan Icelandair tyvärr inte garantera att vi kan tillhandahålla din förköpta måltid och den kommer därför att återbetalas.

(II) Om du tidigare köpt ett avbeställningsskydd från Icelandair för respektive resa vid tidpunkten för ditt biljettköp, täcker avgiften de förköpta måltiderna. Läs om villkoren för avbeställningsskyddet.

4. Förköpta måltider är inte tillgängliga:

(I) inom mindre än 48 timmar före den planerade avgången av Icelandair-flygningen

(II) för flygningar som sker med annat bolag, t.ex. codeshare- eller interline-flygningar

(III) om du flyger med en Icelandair (FI) charterflygning

(IV) för passagerare på standby och väntelistor

*Personer definieras som 9 eller färre passagerare som reser med samma bokningsreferens (RLOC)
*Grupper definieras som 10 eller fler passagerare som reser med samma bokningsreferens (RLOC)