Pingdom Check

Villkor för förköpta måltider

1. Förköpta måltider

1.1. Måltider kan förköpas upp till 48 timmar före varje planerad avgång som trafikeras av Icelandair.

1.2. Förköp av måltider är endast möjligt om ditt flyg trafikeras av Icelandair och har ett Icelandair-flygnummer (FIXXX).

1.3.Måltider kan endast förköpas om biljetten är ett Icelandair-dokument där biljettnumret börjar med ”108”.

1.4. Måltider kan inte förköpas för flygningar med gemensam linjebeteckning och interline-flyg som trafikeras av andra flygbolag.

2. Villkor som gäller för förbetalda måltider

2.1. Måltider kan förköpas, inom ovan nämnda tidsram, på Icelandairs webbplatser.

a) Individer* kan förköpa sina måltider när de bokar sin resa i bokningsflödet eller genom att ange sin bokning under ”Mina resor”.

b) Grupper** kan förköpa sina måltider från 30 dagar före avresa på en särskild förköpssida på Icelandairs webbplatser.

2.2 Måltider kan också förköpas på Icelandair Service Center och på Icelandairs försäljningskontor. Samma tidsram gäller.

2.3. Man bör beställa varje måltid för varje passagerare om det är fler än en passagerare i bokningen.

2.4. En förköpt måltid är alltid kopplad till din flygbiljett och kan inte överföras till en annan passagerare. Namnändringar är inte tillåtna.

2.5. Det är ditt ansvar att säkerställa att samtliga uppgifter som ges vid förköp av måltider är korrekta och återspeglar resplanen som anges på din biljett.

2.6. Vid serveringen under din flygresa kan du behöva visa antingen en kopia av inköpskvittot som du fick via e-post eller en e-postbekräftelse på din mobiltelefon, som ett inköpsbevis för din måltid. För grupper är gruppledaren ansvarig för att uppvisa ett inköpsbevis för gruppen.

2.7. Vid frivilligt byte av datum till samma destination (dvs. en ändring som gjorts av dig), kommer din(a) förbetalda måltid/måltider att flyttas till den nya flygresan utan extra kostnad, förutsatt att ändringen görs minst 48 timmar före planerad avgång av en flygresa som trafikeras av Icelandair och att du ber att en försäljningsagent specifikt flyttar din(a) förbetalda måltid/måltider.

2.8. I händelse av en frivillig ändring av rutt till en annan destination (dvs. en ändring som gjorts av dig), kan din(a) förbetalda måltid/måltider tyvärr inte flyttas till den nya rutten. Förköpta måltider som du har köpt återbetalas därför inte och nya måltider måste förköpas.

2.9. När det gäller passagerare med matallergier kan vi tyvärr inte garantera att vissa ingredienser (exempelvis jordnötter eller jordnötsderivat) kommer att uteslutas från vår catering.

2.10. Priser i utländsk valuta beräknas med priset i ISK som bas. Priser kan därför ändras på grund av ändringar i valutakurser. Förköpsrabatten kan därför variera.

2.11. I händelse av att menyn har ändrats sedan du förköpte din måltid, och din måltid inte är tillgänglig, kommer din beställning fortfarande att gälla, men din måltid kan variera från den ursprungliga beställningen.

3. Återbetalningar

3.1. Förköpta måltider återbetalas inte. När en måltid har bokats kan den inte tas bort från bokningen och betalningen återbetalas inte. Ingen återbetalning är därför tillgänglig för köpta måltider som inte används.

Undantag:

(I) I händelse av en ofrivillig ändring av flygschema, kan Icelandair tyvärr inte garantera att man kan tillgodose din förbetalda måltid och den kommer därför att återbetalas.

(II) Om du tidigare har köpt avbeställningsskydd från Icelandair för din respektive resa vid tidpunkten för biljettköpet, täcker skyddet även de förköpta måltiderna. Läs om villkoren för avbeställningsskydd.

4. Förköpta måltider är inte tillgängliga:

(I) inom mindre än 48 timmar före planerad avgång på en flygning som trafikeras av Icelandair

(II) för flyg som trafikeras av ett annat flygbolag, exempelvis gemensam linjebeteckning och interline-flyg

(III) om du flyger med ett Icelandair (FI) charterflyg

(IV) för standby-passagerare eller passagerare på väntelista

*Individer definieras som högst 9 passagerare med samma bokningsreferens (RLOC)**Grupper definieras som minst 10 passagerare med samma bokningsreferens (RLOC)