Villkor för prenumeration på nyhetsbrev | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för prenumeration på nyhetsbrev

Följande villkor gäller för prenumeration på nyhetsbrev:

  • Individer som är minst 12 år får prenumerera på nyhetsbrev från Icelandair.
  • Genom att ansöka om medlemskap ger den sökande Icelandair rätt att använda all lagrad information för marknadsförings- och PR-syften.
  • Den sökande måste ange sitt fullständiga namn för att kunna prenumerera. Fullständigt namn betyder förnamn och efternamn.
  • Individer under 18 år måste bekräfta att de har erhållit samtycke från en förälder eller en förmyndare när de prenumererar.
  • Notera att varje e-postadress endast kan tilldelas en individ.