Pingdom Check

Villkor för Saga Club-medlemskap

Enskilda personer som är minst 12 år är berättigade till medlemskap. Företag, organisationer och/eller andra enheter är inte berättigade till medlemskap. Genom att ansöka om medlemskap ger den sökande Icelandair rätt att använda all lagrad information för marknadsförings- och PR-syften. 

Sökande måste uppge sitt fullständiga namn för att delta i Saga Club-programmet. Fullständigt namn betyder förnamn, mellannamn om sådana finns, och efternamn. Det fullständiga namnet måste vara samma som namnet på medlemmens pass eller annat giltigt resedokument (t.ex. visum, nummer på uppehållstillstånd osv.). 

En ansökan kommer endast att accepteras om den är fullständigt ifylld. Alla ansökningar och meddelanden om adress- eller namnändring skall vara undertecknad av den sökande/medlemmen. Personer under 18 år måste erhålla samtycke från en förälder eller en förmyndare för att bli medlem i Saga Club och utnyttja fördelarna med Saga Club-medlemskapet. Medlemmar under 18 år bekräftar att de har erhållit samtycke från en förälder eller en förmyndare när de går med i Saga Club.

Medlemmar får endast inneha ett poängkonto. En medlem kan när som helst utträda ur programmet genom att skicka ett skriftligt meddelande till Icelandair Saga Club tillsammans med sitt kort, ituklippt. Alla ansamlade poäng kommer då att annulleras.  

Lägg märke till att varje e-postadress endast kan tilldelas en medlem.