Villkor för Saga Club-medlemskap | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för Saga Club-medlemskap

Enskilda personer som är minst 12 år är berättigade till medlemskap. Företag, organisationer och/eller andra enheter är inte berättigade till medlemskap. Genom att ansöka om medlemskap ger den sökande Icelandair rätt att använda all lagrad information för marknadsförings- och PR-syften. 

Sökande måste uppge sitt fullständiga namn för att delta i Saga Club-programmet. Fullständigt namn betyder förnamn, mellannamn om sådana finns, och efternamn. Det fullständiga namnet måste vara samma som namnet på medlemmens pass eller annat giltigt resedokument (t.ex. visum, nummer på uppehållstillstånd osv.). 

En ansökan kommer endast att accepteras om den är fullständigt ifylld. Alla ansökningar och meddelanden om adress- eller namnändring skall vara undertecknad av den sökande/medlemmen. Personer under 18 år måste erhålla samtycke från en förälder eller en förmyndare för att bli medlem i Saga Club och utnyttja fördelarna med Saga Club-medlemskapet. Medlemmar under 18 år bekräftar att de har erhållit samtycke från en förälder eller en förmyndare när de går med i Saga Club.

Medlemmar får endast inneha ett poängkonto. En medlem kan när som helst utträda ur programmet genom att skicka ett skriftligt meddelande till Icelandair Saga Club tillsammans med sitt kort, ituklippt. Alla ansamlade poäng kommer då att annulleras.  

Lägg märke till att varje e-postadress endast kan tilldelas en medlem. 

Bonuspoängsystemet

  • Två typer av poäng ges: Saga-poäng och kortpoäng. 
  • Saga-poäng används för att få rese-, boende- och biluthyrningsförmåner. 
  • Kortpoäng avgör rätten till medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold. 
  • Det finns ingen rabatt för uppgradering av barnbiljett med hjälp av poäng. 

Saga-korten

Alla medlemmar i Saga Club får ett Saga Club-nummer när de registrerar sig till Saga Club. Saga Club-numret är 10 siffror långt och visas på framsidan av Saga Club-kortet tillsammans med kortinnehavarens namn. Det är bara kortinnehavaren som får använda kortet. Kortet är inte ett kreditkort. Kortet är Icelandairs egendom. 

Saga Blue-medlemmar kan köpa ett Saga Blue-kort online via sitt Saga Club-konto för en mindre avgift. Det är också möjligt att kontakta Icelandair för att beställa ett nytt Saga Blue-kort. 

Saga Silver-medlemmar behöver tjäna 30 000 Tier Credits inom en tolvmånadersperiod för att medlemskapet ska förnyas.​ Saga Silver-medlemmar som tjänar 80 000 Tier Credits inom en tolvmånadersperiod uppgraderas automatiskt till Saga Gold. 

Saga Gold-medlemmar behöver tjäna 70 000 Tier Credits inom en tolvmånadersperiod för att medlemskapet ska förnyas. 

Namnändringar kan inte behandlas över telefon.​ En kopia av stödjande juridisk dokumentation (t.ex. domstolsbeslut) måste lämnas in via ​e-post och krävs för en namnändring.

Samla poäng

Alla schemalagda flygningar med Icelandair, Alaska Airlines och JetBlue ger både Saga-poäng och kortpoäng. Den medlem som flyger med Icelandair tjänar poäng oavsett vem som betalar för biljetten. Endast biljetter där det anges ett offentliggjort pris ger poäng. Vid en uppgradering ges poäng baserat på den bokade och betalade klassen, inte den uppgraderade klassen. 

Poäng ges för slutförda resor. Inga poäng ges för biljetter som har köpts men inte använts. 

Icelandair kan lägga till tjänstepartners till programmet. De partnertjänster som anges i den aktuella poängtabellen ger Saga-poäng, men inte kortpoäng. 

Få reda på mer om att tjäna in poäng 

Arv

Saga-poäng är inte ärftliga och kan inte överföras i händelse av en medlems bortgång. Däremot kan en juridisk arvinge ansöka om att få Saga-poängen överförda till sitt konto om vissa villkor uppfylls. En kopia av stödjande juridiska handlingar måste skickas in via post för att granskas av Icelandair och kommer att krävas för varje arvstransaktion. 
 
Handlingarna måste innehålla följande: 

  • Båda medlemmars Saga Card-nummer (den bortgångna och mottagande medlemmen) 
  • Bekräftelse av lämplig myndighet med förteckning över alla juridiska arvingar 
  • Undertecknat godkännande av andra juridiska arvingar 

Poängutdrag

Medlemmar kan se sina poängutdrag på vår webbplats genom att ange sitt användarnamn och lösenord genom inloggningen. 

Om något är felaktigt registrerat eller saknas i ditt utdrag kan du skicka oss en kopia av din flygbiljett eller kopior av kvitton från våra tjänstepartners inom de närmaste 12 månaderna. Det är också klokt att spara alla flygbiljetter och boardingkort för att kunna göra anspråk på en korrigering. 

Lösa in Saga-poäng

Från och med den 27 februari har 2018, Poäng och betalning tagit över som vår enda inlösenplattform för flygningar. Bokning av bonusresor kommer endast att vara tillgängligt för medlemmar som använder sin American Express- eller Arion Banki- kompanjonsbiljett. För att boka sådana biljetter ring vårt Servicecenter +354 5050-100. 

Uppgraderingar med hjälp av Saga-poäng

Vid resor med Icelandair, har medlemmar av Icelandair Saga Club möjlighet att uppgradera sin plats och service i vissa reseklasser med hjälp av sina Saga-poäng. Passagerare som reser på Economy Flex-biljetter kan uppgradera till Saga Premium. 

När medlemmar uppgraderar med hjälp av Saga-poäng, uppgraderar de servicen och platsen och får alla serviceförmåner som finns tillgängliga för deras uppgraderade reseklass. Medlemmarna tjänar emellertid Saga-poäng enligt betalt biljettpris. Det är möjligt att ansöka om en uppgradering på delar av flygningar, till exempel bara utresan. 

Få reda på mer om att uppgradera med hjälp av Saga-poäng 

Köpa och dela Saga-poäng

Medlemmar kan köpa Saga-poäng åt sig själva eller för att ge bort som  gåva, och dela Saga-poäng mellan olika Saga Club-konton. En transaktionsavgift läggs till varje transaktion.

Även om medlemmar i Saga Club kan dela Saga-poäng mellan olika konton, så kan medlemmar inte köpa eller sälja Saga-poäng i kommersiellt syfte eller annonsera offentligt för att köpa eller sälja Saga-poäng utan medgivande från Icelandair. Vidare är all typ av marknadsföring kring Saga-poäng förbjuden utan medgivande från Icelandair. Icelandair förbehåller sig rätten att ogiltigförklara överförande av Saga-poäng enligt ovannämnda aktiviteter och kan utan förvarning säga upp konton till medlemmar i Saga Club på grund av detta.

Poängavskrivningar

Saga-poäng är giltiga upp till fyra år, det vill säga det kalenderår då den aktuella flygningen görs och de tre följande åren. Om en medlem inte har använt sina poäng för en bonusresa eller andra tjänster vid den tidpunkten, förfaller alla poäng som ansamlats det första året den 31 december. Oanvända poäng som tjänats under det andra året förfaller i slutet av följande år. Alla kortpoäng blir ogiltiga efter ett år. 

Saga Club-partners

All information om ansamling och inlösning av poäng hos Icelandair Saga Club-partners finns på våra informationssidor om Saga Club. 

Diverse

Icelandair förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra sitt bonusprogram och Icelandair Saga Club när som helst, med eller utan förvarning. Detta innefattar rätten att ändra eller säga upp dessa villkor, medlemsguiden, poängstrukturen, villkoren för inlösen och kortutgivningsförfarande. Om programmet avslutas kan alla tjänade poäng komma att annulleras. Icelandair kommer att göra rimliga insatser för att informera medlemmarna om man beslutar sig för att avsluta programmet. 
 
Icelandair kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador till följd av sådana förändringar i regler eller uppsägning av programmet. Varje ändring av dessa villkor ska vara bindande för medlemmen 30 dagar från besked om förändring. En medlem som inte kan acceptera ändringen skall returnera kortet, ituklippt, till Icelandair inom 30 dagar från beskedet av förändringen. Medlemmen anses ha accepterat ändringarna när han/hon använder kortet, eller beställer eller använder en bonus eller förmån som erbjuds. 
 
Bonusresor kan under inga omständigheter säljas. Icelandair förbehåller sig rätten att ställa in bonusresor som har erhållits felaktigt. 
 
Ovilja att följa dessa villkor, samt andra Icelandair Saga Club-villkor, kan leda till att en medlems kort förverkas och poängen annulleras. 
 
Alla rese- och tjänstebonusar erbjuds med reservation för ändringar och hänsyn till tillgänglighet. I vissa fall har Icelandair gjort en överenskommelse med andra parter för att erbjuda vissa tjänster till medlemmar, som t.ex. flygbolagspartners, biluthyrningar och hotell. Aktuella partners är: Alaska Airlines, Finnair och Air Iceland Connect. Icelandair Saga Shop och Saga Kitchen, Hertz biluthyrning och Sixt biluthyrning. Radisson BLU- och Park Inn-hotell. Radisson® och Park Plaza®, Icelandair Hotels, HiltonHonors och Points.com. Icelandair kan lägga till partners till programmet och/eller avbryta ett nuvarande partnerskap. 

Icelandair kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tjänster kommer att vara tillgängliga för medlemmar, men garanterar inte deras tillgänglighet. 

Icelandair är inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakats av att dess partners tillhandahåller eller inte tillhandahåller sina tjänster. Icelandair är inte ansvarigt för förlust eller skada på grund av att någon av dessa parter från lämnar programmet. 

Villkor för bonusresor