Refusioner og afbestilling | Icelandair
Pingdom Check

Refusion af aflyste billetter

Du kan måske få en refusion i tilfælde af, at du ikke er i stand at gøre brug af en allerede købt flybillet og skal aflyse den. Regler for refusion af flybilletter er forbundet til bestemte rejsetyper, men i specielle tilfælde kan andre regler gælde. 

BEMÆRK VENLIGST: Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende for Icelandair-flyvninger. Hvis din billet blev booket via en tredjepart, såsom en OTA eller en ekstern agent, vil andre vilkår og betingelser gælde. Kontakt venligst den pågældende tredjepart for mere information.

Afbestillingsforsikring

På købstidspunktet tilbydes Icelandair-kunder af købe en afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen sikrer en tilbagebetaling af den del af rejsen, der er blevet betalt til Icelandair, og kan ikke tilbagebetales på nogen anden måde, hvis kunden ikke kan rejse alligevel. Hvis passageren ikke rejser, tilbagebetaler Icelandair billetten. Hvis passageren har brug for at ændre hans/hendes rejseplaner efter påbegyndelse af rejsen, vil Icelandair tilbagebetale den relevante rejsebillet (den del af billetten, der ikke er blevet benyttet) eller ændringsgebyrer (men ikke rejsedifferencen).

Dokumentation i form af en lægeerklæring underskrevet af en læge er påkrævet, og i tilfælde af dødsfald i familien er en dødsattest påkrævet. En lægeerklæring/dødsattest garanterer ikke en refusion, hvis afbestillingsforsikringen ikke blev tilkøbt. Hvis den rejsende passager dør, udsteder vi dog en refusion af passagerens billet, når der fremvises en dødsattest.

Afbestillingsforsikringen udgør ikke en kompensation for andre servicegebyrer, herunder bookinggebyr eller tilkøb. Afbestillingsforsikringen dækker kun afbestilling af billetter betalt til Icelandair. Den dækker eksempelvis ikke omkostninger til hotel eller udlejningsbiler på www.icelandair.com m.v.

Afbestillingsforsikringen kan kun tilføjes, når du booker din flyrejse eller op til 36 timer efter købet via et link fra din bekræftelses-e-mail som du modtager sammen med din e-billet.

Tilbagebetaling

Betaling af afbestillingsforsikringen sikrer en tilbagebetaling af den del af rejsen, som er betalt og ikke kan udbetales på nogen anden måde, hvis en kunde ikke kan foretage den pågældende rejse grundet:

a) dødsfald, pludselig, alvorlig sygdom eller tilskadekomst, der kræver indlæggelse af ham/hende selv, hans/hendes partner uanset om det er ægtefælle, samlever, børn eller børnebørn til en kunde, hans/hendes forældre eller svigerforældre, hans/hendes mormor, morfar, farmor, farfar eller søskende;

b) betydelig materiel skade i hans/hendes hjem eller private virksomhed, hvilket gør hans/hendes tilstedeværelse nødvendig (en politianmeldelse bør være tilgængelig).

Omstændighederne for forholdene angivet ovenfor bør være således, at det er uundgåeligt at afbestille en tidligere foretaget ordre. En afbestillingsforsikring kan på ingen måde tilbagebetales.

Denne afbestillingsforsikring dækker ikke nogen rejsedifference grundet ændring af flydato efter påbegyndelse af rejsen.

Gyldighedsbetingelser

Det er en betingelse for retten til tilbagebetaling, at:

  1. et afbestillingsgebyr er blevet betalt;
  2. a kunden ikke er klar over skaden, tabet eller inhabilitet samt ikke har mistanke om kommende skade, tab eller inhabilitet, der giver retten til tilbagebetaling, på det tidspunkt hvor afbestillingsforsikringen betales.

Retten til en tilbagebetaling er gyldig fra den tid, der er angivet på kvittering for betaling og indtil afgangstidspunktet.

Ekskluderede risici

En ret til tilbagebetaling er ikke angivet i følgende tilfælde af skade, tab eller inhabilitet:

  1. inhabilitet når det opstår som et resultat af bevidste, selvpåførte skader;
  2. inhabilitet når det opstår som et resultatet af sygdom, som kan være relateret til indtagelsen af alkoholiske drikke eller stoffer, undtagen stoffer som tages efter lægeligt råd, med undtagelse af stoffer brugt i medicinsk behandling som stammer fra brugen af afhængighedsskabende og ulovlige stoffer;
  3. inhabilitet, skade eller tab som direkte eller indirekte resultat af atomreaktioner, ioniserende stråling, forurening af radioaktive stoffer, atombrændstof eller atomaffald, eller som resultat af krig, militærinvasioner, civil uro, oprør, optøjer eller lignende handlinger. Det samme gælder for inhabilitet, tab eller skade som direkte eller indirekte resultat af jordskælv, vulkansk udbrud, oversvømmelser, laviner eller andre naturkatastrofer;
  4. skade eller tab som stammer fra afbestilling eller forsinkelse af planlagte transportmuligheder;
  5. inhabilitet, tab eller skade som resultat af sygdom, som kunden har lidt af på det tidspunkt, hvor afbestillingsgebyret blev betalt eller af hans/hendes betaling for disse: se 3.1.b ovenfor;

Afbestillingsforsikringen dækker ikke tilbagebetaling af servicegebyrer, herunder bookinggebyrer med videre. 

Fremgangsmåde i sager ved krav - tilbagebetaling

Et krav i forbindelse med et tab skal angives øjeblikkeligt og et officielt indlæggelsesdokument eller en politianmeldelse skal indsendes sammen med kvitteringen for flybilletten.

Tilbagebetalingen vil ske indenfor 45 dage efter modtagelse af fuldstændig og tilfredsstillende beviser efter Icelandairs forpligtelse overfor tilbagebetaling i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser samt fra tidspunktet, hvor det er muligt at bedømme beløbet til tilbagebetaling. Den pågældende person må for egne udgifter fremvise attester eller anden dokumentation, som Icelandair kan kræve for at kunne vurdere dens forpligtelse om tilbagebetaling.

Hvis en kunde også har en ret til en kompensation fra forsikringsselskabet for samme tabssag, vil Icelandair kun betale en forholdsmæssig kompensation.

Svig - fejlagtig information

Hvis en kunde angiver svigagtige beskrivelser eller information eller dækker over begivenheder eller forhold, som er relevant til Icelandairs forpligtelse til tilbagebetaling, giver han/hende afkald på sine rettigheder i forhold til firmaet.

Adresse og registreret kontor

Icelandairs adresse og registrerede kontor er i Reykjavík. Enhver sag, der kan opstår i forbindelse med tilbagebetaling i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, skal bringes for den lokale domstol i Reykjavík.

https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/cancellation-terms/

Planlagt ændring

De flyvetider, der er vist i tidsplanerne, kan ændre sig mellem nu og datoen for passagerens rejser. Flyselskabet garanterer dem ikke for passagererne, og de udgør ikke en del af passagerernes kontrakt med flyselskabet.

Inden flyselskabet accepterer passagerernes booking, meddeler det den planlagte flyvetid, der er gældende fra det tidspunkt, og det vises på billetten. Hvis passagereren leverer korrekte kontaktoplysninger, vil flyselskabet bestræbe sig på at underrette passagereren om sådanne ændringer. Hvis der, efter at passageren har købt biletten, sker en ændring, der forsinker flyet med mindst 5 timer fra den oprindeligt planlagte tid, og denne ændring i planen ikke er acceptabel for passageren, vil han/hun være berettiget til en refundering i overensstemmelse med nedenstående artikel.

Hvis luftfartsselskabet annullerer en flyvning, undlader at gennemføre en flyvning med rimelighed i henhold til planen, ikke stopper ved passagerens destination eller stopover, får passageren til at gå glip af en flyforbindelse, hvor han/hun holder en reservation i den samme billet, skal størrelsen af refusionen være;

a) Hvis der ikke er brugt nogen del af billetten, et beløb svarende til den betalte billet (dette inkluderer ikke bookinggebyret, som ikke kan refunderes);

b) Hvis en del af billetten er brugt, vil refusionen ikke være mindre end forskellen mellem den betalte billet og den gældende billetpris for rejse mellem de steder, som billetten er brugt til.

Generelle bestemmelser

Billetten udgør et konklusivt bevis på en transportkontrakt mellem luftfartsselskabet og passageren navngivet i billetten. Luftfartsselskabet vil kun udføre transport for passageren navngivet i billetten, og det kan kræves, at passageren fremviser passende identifikation.

Billetter kan ikke overføres.

Nogle billetter sælges med rabat, og disse kan muligvis helt eller delvist ikke-refunderes. Passageren bør vælge den billet, der passer bedst til hans/hendes behov. Passageren kan ønske at sikre, at han/hun har tilstrækkelig forsikringsdækning for rejsen, hvis det er nødvendigt at aflyse billetten.

Hvis passageren ønsker at ændre ethvert aspekt af transporten, skal han/hun kontakte luftfartsselskabet på forhånd. Billetten for den nye transport vil blive udregnet i overensstemmelse med rejsereglerne, og passageren får muligheden for at acceptere den nye pris eller fastholde den originale transport fra billetten. Hvis passageren ikke foretager ændringen eller ikke gør brug af flyvningen vist på billetten, vil passageren blive registreret med manglende fremmøde, hvorved alle resterende flyvninger vil blive aflyst, og billetten vil være ugyldig.

Den person, som refunderingen vil blive udbetalt til

Luftfartsselskabet refunderer en billet eller en ubrugt del af den i overensstemmelse med de gældende billetregler eller satser som følger:

Medmindre andet er angivet i denne artikel, skal luftfartsselskabet tilbagebetale den person, der betalte for billetten, efter fremlæggelse af et tilfredsstillende bevis for en sådan betaling.

Hvis en billet blev betalt af en anden person end den nævnte passager på billetten, og billetten angiver, at der er en begrænsning for refunderingen, skal luftfartsselskabet kun tilbagebetale den, der betalte for billetten.

Bortset fra i tilfælde af en tabt/mistet billet vil refunderinger kun blive godkendt hvis billetten og alle uudnyttede flykuponer tilbageleveres til luftfartsselskabet.

Ufrivillige refusioner

Hvis luftfartsselskabet aflyser en flyvning, ikke kan varetage flyvningen rimeligt i overensstemmelse med tidstabellen, ikke stopper ved passagerens destination eller mellemlanding, forårsager at passageren ikke når en flyforbindelse, som han/hun har en reservation på, på samme billet, skal refusionsbeløbet være:

Hvis ingen del af billetten er blevet benyttet, et beløb svarende til den betalte rejse;

Hvis en del af billetten er blevet benyttet, skal refusionen ikke være mindre end differencen mellem den betalte rejse og den gældende rejse mellem de punkter, hvor billetten er blevet benyttet.

Frivillige refusioner

Hvis passageren er berettiget til en refusion af en billet af andre årsager end anført ovenfor, skal refusionsbeløbet være:

Hvis ingen del af billetten er blevet benyttet, skal refusionen være i overensstemmelse med rejsereglerne med fradrag af gebyrer eller afbestillingsgebyr;

Hvis en del af billetten er blevet benyttet, skal refusionen være lig med differencen mellem den betalte rejse og den gældende pris for den brugte rejse i overensstemmelse med rejsereglerne med fradrag af servicegebyrer eller afbestillingsgebyrer.

Retten til at afvise refusion

Luftfartsselskabet kan afvise en refusion, når ansøgninger er lavet efter udløb af billettens gyldighed.

Luftfartsselskabet kan afvise en refusion af en billet, som er blevet præsenteret for luftfartsselskabet eller embedsmænd som bevis for en intention om at forlade landet, medmindre passageren tilfredsstillende beviser overfor luftfartsselskabet, at han/hun har tilladelse til at opholde sig i landet eller at han/hun vil forlade landet med et andet luftfartsselskab eller anden transportmulighed.

Valuta

Alle refusioner vil være underlagt regerings love, regler og reguleringer i det land, hvor billetten originalt blev købt samt det land, hvor refusionen udstedes. Underlagt føromtalte bestemmelser vil refusioner typisk blive udstedt på den samme måde og i samme valuta, som billetten blev betalt for, dog kan den foretages i en anden valuta efter luftfartsselskabets rimelige skøn.

Hvor kan billetten refunderes fra

Frivillige refusioner foretages kun af det luftfartsselskab, der originalt udstedte billetten, eller af dets autoriserede agenter.