Pingdom Check

Icelandair Class Up -ehdot & Ehdot

 1. Seuraavat käyttöehdot ("käyttöehdot") koskevat tarjousta ("tarjous"), jonka sinä ("matkustaja", "sinä") teet Icelandairille ("Icelandair", "me", "meidän") mahdollisuudesta korottaa palveluluokkaasi siitä, jonka ostit alun perin Icelandairilla matkustaaksesi, yhden tai kaksi palveluluokkaa korkeammaksi ("luokankorotus").
 2. Sinun on oltava laillisesti täysikäinen ja kyettävä solmimaan lainmukainen sopimus. Sinun oletetaan olevan valtuutettu toimimaan tarjouksessa mainittujen henkilöiden puolesta ja hyväksymään heidän puolestaan nämä käyttöehdot.
 3. Matkustajat voivat lähettää vain yhden tarjouksen per lento, joka vastaa ostettua lippua, ja tarjoukset on aina tehtävä ja maksettava luottokortilla tai Saga-pisteillä.
 4. Tarjous, joka on lähetetty liittyen Icelandairilta tehtyyn varaukseen, riippumatta siitä, onko se tehty suoraan Icelandairin kanssa tai epäsuorasti toisella tapaa, ja joka esitellään Icelandairille oikeuttaa henkilön tai henkilöt, jotka on mainittu tarjouksessa, näiden käyttöehtojen alaisesti, luokankorotukseen harkittaviksi.
 5. Icelandair varaa oikeuden, oman harkintansa mukaisesti, päättää hyväksyykö se tarjouksesi, eikä se tee huomautuksia kenenkään matkustajan luokankorotuksesta riippumatta siitä, onko istumapaikkoja saatavilla siinä palveluluokassa, jota varten tarjous tehdään.
 6. Voit muuttaa tai peruuttaa tarjoustasi milloin tahansa, kunnes aikataulun mukainen lähtöpäivä ja -aika on korkeintaan 3 arkipäivän päässä, jos Icelandair ei ole vielä hyväksynyt tarjousta eikä luottokorttiasi ole veloitettu tai Saga-pisteitä käytetty. Jos tarjous kuitenkin hyväksytään ennen kuin peruutat tai muutat tarjoustasi, sinun on lain mukaan maksettava hinta tai käytettävä alkuperäisessä tarjouksessasi mainittu Saga-pisteiden määrä.
 7. Tarjous, joka noudattaa näiden käyttöehtojen ehtoja, ("kelvollinen tarjous") on kelvollinen siitä asti, kun se lähetetään Icelandairille ja sen kelvollisuus päättyy aikataulun mukaisen lähtöpäivämääränä ja -aikana tai, jos lento on viivästynyt, silloin, kun lentokoneen ovet sulkeutuvat lähtöä varten. Jos peruutat tarjouksesi, tarjous ei myöskään enää ole kelvollinen tarjous.
 8. Jos Icelandair siirtää sinut toiselle Icelandair-lennolle kuin oletuslennollesi mistä tahansa syystä, mikä tahansa alkuperäiseen varaukseen tehty tarjous on siirrettävä uusille lennoille ja ne ovat päivitetyn luokan saatavuuden alaisia ja mahdollisia vain silloin, kun uusi lento on Icelandairin operoima.
 9. Icelandair voi hyväksyä tarjouksesi milloin tahansa sinä aikana, kun se on kelvollinen tarjous. Jos Icelandair hyväksyy tarjouksesi, luottokorttiltasi tai Saga Club -tililtäsi veloitetaan täysi summa heti hyväksynnän aikana ja Icelandair toimittaa sinulle uuden lipun, joka kuvastaa jokaisen alkuperäisen lentovarauksesi matkustajan luokankorotusta. Kokonaissumma, joka veloitetaan Saga-pisteinä tai käteisenä, sisältää kaikki soveltuvat luokankorotuksen ennakkoon maksettavat verot ja veloitukset (jos sellaisia on). Kokonaissumma, joka sinun on maksettava meille, ilmoitetaan ennen kuin lähetät tarjouksesi. Icelandairin antama luokankorotus voidaan vaihtaa tai siirtää vain soveltuvien hintasääntöjen ja matkustusehtojen mukaisesti.
 10. Kun Icelandair on hyväksynyt tarjouksesi ja luottokorttiasi on veloitettu tai Frequent Flyer -pisteitäsi on käytetty, hintaa ei palauteta, hyvitetä tai vaihdeta, paitsi seuraavien ehtojen mukaisesti:
  1. Lento, jolle tarjouksesi hyväksyttiin ja jossa sinulle oli luokankorotus, peruutettiin, ja Icelandair siirsi sinut toiselle lennolle, mutta alkuperäisen varauksesi palveluluokkaan. Siinä tapauksessa luokankorotuksesta maksettu käteissumma tai Saga-pistemäärä palautetaan Saga Club -tilille tai maksukortille, jota käytettiin luokankorotuksen maksamiseen eikä Icelandairilla ole enää vastuita sinua kohtaan.
  2. Tarjouksesi on hyväksytty ja sinulle on myönnetty luokankorotus, mutta et päässyt koneessa korkeampaan palveluluokkaan Icelandairista riippuvista syistä, joihin kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaluston muutos, aiemman lennon viivästys, jonka takia et ehtinyt jatkolennolle, jolle luokankorotus oli myönnetty. Pois lukien syyt, joiden voidaan nähdä johtuvan omasta toiminnasta, joihin kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, lentojen vaihtaminen omasta halustasi, lennolta myöhästyminen.
  3. Olet oikeutettu palautuksiin, hyvityksiin tai vaihtoihin soveltuvien matkasääntöjen ja/tai matkustusehtojen mukaisesti.
 11. Jos palautukset hyväksytään, ne käsitellään samalla valuutalla, jolla luokankorotussumma veloitettiin. Jos luokankorotus maksettiin Saga-pisteillä, pisteet palautetaan Saga Club -tilille, jota maksuun käytettiin.
 12. Luokankorotukset maksetaan aina luottokortilla tai Saga-pisteillä. Kahden tai useamman maksutavan yhdistelmiä ei hyväksytä. Kun tarjous on hyväksytty, matkustaja ei voi vaihtaa maksutapaa. Yleiset Saga Club -käyttöehdot koskevat Saga-pisteiden käyttöä.
 13. Hintaehdot, kuten peruutuskäytännöt ja muutosmaksut, eivät muutu, kun matkustajan luokankorotuspyyntö hyväksytään. Matkustaja ei saa lisää Saga-pisteitä, kun Class Up hyväksytään. Matkatavaroiden sallittu lisämäärä koskee vain sitä osaa matkasta, jolle luokankorotus saadaan.     
 14. Jos matkustaja muuttaa lippunsa, Icelandairilla ei ole velvoitetta asettaa heitä päivitettyyn palveluluokkaan, elleivät he maksa luokankorotuksesta lentoyhtiön yleisten muutosmenettelyiden ja alkuperäisen lipun hintaluokkaan liittyvien menettelyiden ja ehtojen mukaisesti.
 15. Icelandair ei takaa tiettyjä istuinpaikkoja matkustajille, joiden tarjoukset on hyväksytty ja joilla on luokankorotus.
 16. Icelandair varaa oikeuden muokata ja muutoin muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti. Muussa tapauksessa kuin edeltävässä lauseessa mainituissa tapauksissa näiden käyttöehtojen korjaukset, muutokset tai luopumiset eivät ole Icelandairin kohdalla sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja valtuutetun Icelandairin edustajan allekirjoittamia.
 17. Nämä käyttöehdot tulee lukea yhdessä Icelandairin matkustusehtojen, verkkosivuston käyttöehtojen ja tietosuoja- ja yksityisyysmenettelyiden kanssa, jotka löytyvät osoitteesta www.icelandair.com.