Pingdom Check

Kampanjakoodiehdot

Käyttämällä kampanjakoodia hyväksyt seuraavat ehdot.

 • Kampajakoodia voidaan käyttää vain lippuihin, jotka ostetaan Icelan-dairin verkkosivustolta www.icelandair.com ja kelvollisiin varauksiin. Kampanjakoodi lunastetaan kirjoittamalla se asianmukaiseen kohtaan, kun kelvollinen varaus tehdään verkos-sa.
 • Kampanjakoodi koskee vain lipun perushintaa, eikä se koske polttoa-inelisämaksuja, lentokenttämaksuja tai lisämaksuja. Polttoainel-isämaksu, lentokenttämaksut tai lisämaksut jäävät edelleen mat-kustajan maksettavaksi.
 • Kampanjakoodien voimassaolo riippuu lippujen saatavuudesta, eikä kampanjakoodin olemassaolo takaa, että lippuja on saatavilla.
 • Kampanjakoodia ei voida vaihtaa rahaksi tai muiksi eduiksi, kuten lahjakorteiksi (niihin rajoittumatta).
 • Kampanjakoodia ei voida yhdistää toiseen kampanjakoodiin.
 • Kampanjakoodi voidaan käyttää vain uudessa kelvollisessa varauksessa, eikä sitä voida käyttää aiemmin tehtyyn varaukseen.
 • Jos peruutat varauksen tai jätät sen käyttämättä, et ole oikeutettu alennuksen hyvitykseen tai kampanjakoodin palautukseen.
 • Jos olet oikeutettu korvaukseen (tässä korvauksella tarkoitetaan hyvitystä kokonaan tai osittain tai jotakin muuta korvausta) varauksesta, tällainen korvaus ei sisällä kampanjakoodin alen-nusta.
 • Jos muokkaat varausta, et ole oikeutettu kampanjakoodilla saadun alennuksen hyvitykseen.
 • Kampanjakoodi on voimassa rajoitetun ajan. Kunkin kampanjakoodin vanhenemispäivä on määritetty erikseen.
 • Icelandair pidättää oikeuden muokata kampanjakoodia tai peruuttaa sen milloin tahansa. Icelandair pidättää oikeuden peruuttaa kam-panjan ja/tai hylätä kampanjakoodin lunastamisen, kun jo lu-nastettujen kampanjakoodien arvo ylittää tietyn rahallisen sum-man tai rajoitetun määrän.