Pingdom Check

Saga Club -jäsenyyden ehdot

Jäseneksi voivat liittyä vähintään 12-vuotiaat henkilöt. Yhtiöt, organisaatiot ja/tai muut entiteetit eivät voi liittyä jäseniksi. Jäsenyyttä  hakiessaan  hakija antaa Icelandairille luvan käyttää tallennettuja tietoja markkinointi- ja PR-tarkoituksiin. 

Hakijoiden on annettava  koko  nimensä osallistuakseen Saga Club -ohjelmaan. Koko nimi tarkoittaa etunimeä, toista nimeä tai sen alkukirjainta  (jos sellainen on) ja sukunimeä. Koko nimen täytyy olla sama kuin jäsenen passissa tai muissa voimassa olevissa matkustusasiakirjoissa oleva nimi (esim. viisumi, maassa vakinaisesti asuvan ulkomaalaisen kortti, jne.). 

Hakemus hyväksytään vain, jos se on täytetty kokonaan. Hakijan/jäsenen on allekirjoitettava kaikki hakemukset ja osoitteen muutosilmoitukset. Alle 18-vuotiailla henkilöillä täytyy olla vanhemman tai laillisen holhoojan lupa ryhtyä Saga Club -jäseneksi, jotta he voivat käyttää kaikkia Saga Club -jäsenyyden tarjoamia etuja. Alle 18-vuotiaat henkilöt vahvistavat liittyessään, että heillä on vanhemman tai laillisen holhoojan lupa ryhtyä Saga Club -jäseneksi.

Jäsenillä saa olla vain yksi tili, jolle kertyy pisteitä. Jäsen voi koska tahansa irtisanoutua ohjelmasta lähettämällä kirjallisen ilmoituksen sekä kahtia leikatun jäsenkortin Icelandair Saga Clubille. Kaikki kertyneet pisteet peruutetaan sen jälkeen.  

Huomaa, että tiettyä sähköpostiosoitetta voi käyttää vain yksi jäsen. 

Pistepalkkiojärjestelmä 

  • Pisteitä on kahdenlaisia: Saga-pisteitä ja korttipisteitä. 
  • Saga-pisteillä voi hankkia matka-, majoitus- tai autonvuokrauspalkintoja. 
  • Korttipisteet määrittävät oikeuden Saga Silver- tai Saga Gold -jäsenyyteen. 
  • Lapsilipun päivittämisestä  pisteillä ei saa alennusta. 

Saga-kortit 

Saga Blue -kortti lähetetään jäsenelle sen jälkeen, kun Icelandairin lentotoiminta on ensimmäisen kerran rekisteröity Saga Club -tilille. Saga Club -jäsenet, jotka saavat 40 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, saavat Saga Silver -jäsenyyden. 

Saga Silver -jäsenten on saatava 30 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, jotta jäsenyys uusiutuisi. Saga Silver -jäsenet, jotka saavat 80 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, saavat automaattisesti Saga Gold -jäsenyyden. 

Saga Gold -jäsenten on saatava 70 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, jotta jäsenyys uusiutuisi. 

Nimen vaihtopyyntöjä ei käsitellä puhelimitse. Kopio oikeudellisista asiakirjoista (esim. tuomioistuimen määräys) on toimitettava faksilla/postitse ja ne vaaditaan kaikkiin nimen vaihtopyyntöihin. 

Pisteiden ansaitseminen 

Kaikki Icelandairin, Alaska Airlinesin ja JetBluen aikataulun mukaiset lennot antavat sekä Saga-pisteitä että korttipisteitä. Icelandairilla lentävä jäsen saa pisteitä siitä huolimatta,  kuka  lipun maksaa. Vain  sellaiset liput, joissa ilmoitetaan julkaistu hinta, antavat pisteitä. Päivityksen yhteydessä pisteitä annetaan varatun ja maksetun luokan perusteella, ei päivitetyn luokan perusteella. 

Pisteitä annetaan suoritetuista matkoista. Pisteitä ei anneta ostetuista lipuista, joita ei käytetä. 

Icelandair voi lisätä palvelukumppaneita ohjelmaan. Nykyisessä taulukossa ilmoitettujen kumppanien palvelut antavat Saga-pisteitä, mutta eivät korttipisteitä. 

Lisätietoa pisteiden saamisesta 

Periminen 

Saga-pisteitä ei voi periä eikä niitä voida siirtää, jos jäsen kuolee. Saga-pisteet  voidaan kuitenkin siirtää yhden laillisen perijän tilille, jos tietyt ehdot täyttyvät. Kopio oikeudellisista asiakirjoista on toimitettava faksilla/postitse Icelandairin arvioitavaksi ja ne ovat pakollisia kaikkiin tällaisiin tapahtumiin liittyen. 
 
Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot: 

  • Molempien jäsenien Frequent Flyer -numerot (kuolleen ja vastaanottavan jäsenen) 
  • Asianmukaisen viranomaisen vahvistus, jossa luetellaan kaikki lailliset perijät 
  • Muiden laillisten perijöiden allekirjoittama hyväksyntä 

Pistetilanne 

Jäsenet voivat katsoa pistetilanteensa verkkosivuillamme antamalla käyttäjänimensä ja salasanansa  sisäänkirjautumissivulla. 

Jos jotain on kirjattu väärin tai jätetty huomioimatta pistetiedoissasi, voit lähettää meille kopion lentolipustasi tai kopioita palvelukumppanien antamista kuiteista  seuraavien  12 kuukauden aikana. On suositeltavaa säilyttää kaikki lentoliput ja maihinnousukortit,  jotta  korjausta voidaan vaatia. 

Saga-pisteiden lunastaminen 

27. helmikuuta alkaen 2018,  pisteet ja maksaminen  ovat ainoat lentojen lunastusalustamme. Palkintovaraus on käytettävissä vain jäsenille, jotka käyttävät American Express- tai Arion  Banki  -kumppanilippua. Soita asiakaspalvelun numeroon +354 5050 100 tällaisen lipun varaamiseksi. 

Saga-pisteillä   päivittäminen 

Icelandairin lennoilla Icelandair Saga Club -jäsenillä on mahdollisuus päivittää istumapaikka ja palvelut   tietyissä matkustusluokissa Saga-pisteillä. Economy Flex -luokassa matkustavat voivat päivittää Saga Premium -luokkaan. 

Kun jäsenet  päivittävät  Saga-pisteillä,  he päivittävät palvelut ja istumapaikan ja saavat kaikki päivitetyn matkustusluokan palveluedut. Jäsenet saavat Saga-pisteitä kuitenkin maksetun hinnan perusteella. On mahdollista pyytää päivitystä vain osalle lennoista, esimerkiksi vain yhteen suuntaan. 

Lisätietoa Saga-pisteillä päivittämisestä  

Saga-pisteiden ostaminen ja jakaminen 

Jäsenet voivat  ostaa Saga-pisteitä itselleen tai antaa niitä  lahjaksi,  ja he voivat jakaa Saga-pisteitä Saga Club -tilien välillä.Jokaiseen tapahtumaan lisätään kauppatapahtumamaksu. 

Pisteiden vanhentuminen 

Saga-pisteet ovat voimassa neljä vuotta, eli sen kalenterivuoden, jolloin kyseinen lento tehdään, ja seuraavat kolme vuotta. Jos jäsen ei ole  käyttänyt  pisteitä palkintolentoihin tai muihin palveluihin siihen mennessä, kaikki ensimmäisenä vuotena kertyneet pisteet vanhenevat 31. joulukuuta. Toisen vuoden aikana saadut käyttämättömät pisteet vanhenevat seuraavan vuoden lopussa. Kaikki korttipisteet vanhenevat yhden vuoden jälkeen. 

Saga Club -kumppanit 

Kaikki tiedot pisteiden kertymisestä ja lunastamisesta Icelandair Saga Club -kumppaneiden liittyen löytyvät Saga Club -tietosivuiltamme. 

Sekalaiset 

Icelandair pidättää oikeuden lopettaa Frequent Flyer -ohjelmansa tai Icelandair Saga Clubin tai muuttaa niitä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä sisältää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, jäsenopasta, pisteohjelmaa, lunastusehtoja ja kortin myöntämisehtoja tai lopettaa ne kokonaan. Jos ohjelma lopetetaan, kaikki kertyneet pisteet peruutetaan. Icelandair pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan jäsenille, jos ohjelma päätetään lopettaa. 
 
Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sääntöjen muutoksista tai ohjelman lopettamisesta. Kaikki näiden ehtojen muutokset tulevat jäsenille voimaan 30 vuorokauden kuluttua muutosilmoituksesta. Jäsenen, joka ei voi hyväksyä muutosta, on palautettava kortti kahteen osaan leikattuna Icelandairille 30 päivän kuluessa muutosilmoituksesta. Jäsenen katsotaan hyväksyneen muutokset,  kun hän  käyttää korttia tai  tilaa tai käyttää tarjottuja palkintoja tai etuja. 
 
Palkintolentoja ei saa missään tapauksessa myydä. Icelandair pidättää oikeuden peruuttaa palkintolennot, jotka on hankittu laittomasti. 
 
Vastahakoisuus noudattaa näitä ja muita Icelandair Saga Clubin ehtoja voi johtaa jäsenen kortin takavarikointiin ja pisteiden peruuttamiseen. 
 
Kaikki lento- ja palvelupalkinnot tarjotaan muutosten ja saatavuuden mukaan. Joissakin tapauksissa  Icelandair on  tehnyt järjestelyitä  muiden osapuolien kanssa tiettyjen palveluiden tarjoamiseksi jäsenille, kuten lentoyhtiön kumppanit, autonvuokraus ja hotellit. Nykyiset osapuolet (kumppanit) ovat: Alaska Airlines, Finnair ja Air Iceland  Connect. Icelandair Saga Shop ja Saga Kitchen, Hertz-autonvuokraus ja  Sixt -autonvuokraus. Radisson BLU- ja Park Inn -hotellit. Radisson® ja Park Plaza®, Icelandair-hotellit,  HiltonHonors  ja Points.com. Icelandair voi lisätä tiettyjä kumppaneita ohjelmaan ja/tai   peruuttaa nykyisen kumppanuuden. 

Icelandair pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että nämä palvelut ovat  jäsenten saatavilla, mutta  ei takaa niiden saatavuutta. 

Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen kumppaneiden  palveluiden tarjoamisesta tai tarjoamatta jättämisestä. Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat jommankumman osapuolen vetäytymisestä ohjelmasta. 

Palkintolentoihin liittyvät käyttöehdot