Pingdom Check

De Annuleringsbescherming

Klanten van Icelandair krijgen de mogelijkheid om een ​​optionele Annuleringsbescherming te kopen.


De Annuleringsbescherming zorgt voor de terugbetaling van dat deel van een reissom dat aan Icelandair is betaald en niet op een andere manier kan worden terugbetaald als een klant de beoogde reis niet kan maken. Als de passagier niet in staat is om de reis te maken, betaalt Icelandair het ticket terug. Als de passagier zijn reisplan moet wijzigen na aanvang van de reis, betaalt Icelandair het relevante reisticket (een deel van het ticket dat niet is gebruikt) of wijzigt de kosten (maar niet het tariefverschil).

Documentatie in de vorm van een medisch certificaat ondertekend door een arts zal vereist zijn. Een medische certificaat geeft u geen recht op een terugbetaling als de Annuleringsbescherming niet is aangeschaft.

De Annuleringsbescherming kan alleen worden gekocht op het moment dat de reissom of bevestigingskosten worden betaald.


Ticketannulering/-wijziging voor vliegtickets

1. Algemeen

Op het moment dat een reissom of een bevestigingstoeslag wordt betaald, wordt een klant uitgenodigd om speciale annuleringskosten te betalen, die geldig zijn voor tickets voor reizen die aan Icelandair op de desbetreffende factuur zijn betaald.

Als de passagier niet in staat is om de reis te maken, betaalt Icelandair het ticket terug, als de passagier zijn reisplan moet wijzigen na aanvang van de reis, retourneert Icelandair het relevante reisticket (deel van het ticket dat niet is gebruikt) of wijzigt de kosten (maar niet het tariefverschil) in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden.

De annuleringskosten bieden geen compensatie voor verschillende andere servicekosten, namelijk reserveringskosten, kosten van leningen en terugbetalingskosten. De Annulerings dekt alleen annulering van tickets betaald aan Icelandair. Het biedt bijvoorbeeld geen dekking voor de kosten van hotels en huurauto's die worden geboekt op www.icelandair.com, enz.

Documentatie in de vorm van een medisch certificaat ondertekend door een arts zal vereist zijn. Een medisch certificaat, zonder aankoop van een annuleringsbescherming, geeft geen recht op terugbetaling.

2. Terugbetaling

2.1 Betaling van een annuleringsheffing zorgt voor de terugbetaling van het deel van een reissom dat is betaald en dat niet op een andere manier kan worden terugbetaald, in geval van:

a) overlijden, plotselinge ernstige ziekte of ongeval waarbij de ziekenhuisopname van hemzelf, zijn partner, in het geval van een partner door een huwelijk of door samenwoning, kinderen of kleinkinderen van een klant, zijn ouders of schoonouders, zijn grootvader, grootmoeder of broers en zussen vereist is;

b) aanzienlijke materiële schade aan zijn huis of bij een particulier bedrijf, op grond waarvan zijn aanwezigheid nodig (een proces-verbaal moet beschikbaar zijn).

2.2 De aard van de hierboven genoemde omstandigheden moet zodanig zijn dat het onvermijdelijk is om een ​​eerder gemaakte bestelling te annuleren.

2.3 Een annuleringsheffing is in geen geval terugbetaalbaar.

2.4 Deze annuleringskosten dekken niet het eventuele verschil in het tarief als gevolg van de wijziging van de vluchtdatum na het begin van de reis.

3. Geldigheid van omstandigheden

3.1 Het is een voorwaarde voor het recht op terugbetaling dat:

a) een annuleringsheffing wordt betaald;

b) een klant niet op de hoogte is van de schade, het verlies of de onbekwaamheid, en ook niet bewust is van dreigende schade, verlies of onbekwaamheid, waardoor op het moment van betaling van de annuleringskosten een recht op terugbetaling ontstaat.

3.2 Het recht op terugbetaling is geldig vanaf het tijdstip aangegeven op het ontvangstbewijs voor de betaling ervan en tot het tijdstip van vertrek.

4. Uitgesloten risico's

4.1 Een recht op terugbetaling is niet vastgesteld in de volgende gevallen van schade, verlies of onbekwaamheid

a) onbekwaamheid die tot stand komt als gevolg van opzettelijke zelf toegebrachte verwondingen;

b) onbekwaamheid die het gevolg is van een ziekte die verband kan houden met het gebruik van alcoholische dranken of drugs, anders dan geneesmiddelen die onder medisch advies worden genomen, met uitzondering van geneesmiddelen die worden gebruikt bij medische behandelingen die het gevolg zijn van het gebruik van verslavende en illegale drugs;

c) onbekwaamheid, verlies of schade als direct of indirect gevolg van nucleaire reacties, ioniserende straling, besmetting door radioactieve stoffen, splijtstoffen en nucleaire afvalstoffen, of als gevolg van oorlog, militaire invasiemaatregelen, burgerlijke onrust, oproer, oproer, of soortgelijke acties. Hetzelfde geldt voor onbekwaamheid, verlies of schade die direct of indirect het gevolg is van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines of andere natuurrampen;

d) schade of verliezen die voortvloeien uit de annulering of vertraging van gepland vervoer;

e) onbekwaamheid, verlies of schade die het gevolg is van ziekten die de klant leed op het moment waarop de annuleringskosten werden betaald, of van zijn behandeling daarvoor: zie 3.1.b hierboven;

4.2 De annuleringskosten dekken niet de terugbetaling van servicekosten, te weten boekingskosten, lening, enz.…..’.

5. Procedures in geval van schade–vergoedingen

5.1 Een vordering in geval van verlies wordt onmiddellijk gemeld en een officieel ziekenhuisopnamecertificaat of een politieverslag wordt samen met de kwitantie voor het vliegticket verstrekt.

5.2 Terugbetaling dient te geschieden binnen 45 dagen na ontvangst van volledige en bevredigende bewijzen van de verplichting van Icelandair’om terug te betalen, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en vanaf het moment waarop het mogelijk is het bedrag van de terugbetaling te bepalen. De persoon in kwestie moet op eigen kosten certificaten en andere documentatie overleggen, die Icelandair mogelijk nodig heeft om zijn verplichting tot terugbetaling te kunnen beoordelen.

5.3 Als een klant ook een actueel recht heeft op compensatie van de verzekering voor hetzelfde geval van verlies, zal Icelandair alleen een proportionele vergoeding betalen.

6. Fraude – foutieve informatie

Als een klant een frauduleuze beschrijvingen of informatie of verbergt gebeurtenissen of omstandigheden, Als een klant frauduleuze beschrijvingen of informatie verstrekt of gebeurtenissen of omstandigheden verbergt die relevant zijn voor de verplichting van Icelandair’ van terugbetaling, ziet hij af van zijn rechten met betrekking tot het bedrijf.

7. Adres en maatschappelijke zetel

Het adres en maatschappelijke zetel van Icelandair is in Reykjavik. Alle gevallen die zich kunnen voordoen met betrekking tot terugbetaling in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de plaatselijke rechtbank van Reykjavik.