Pingdom Check

Voorwaarden Pakketreizen

Icelandair boekingsvoorwaarden voor pakketreizen

1. Uw overeenkomst:

Na afronding van het boekingsproces bestaat er een bindende overeenkomst, die door ons wordt opgeslagen. Deze overeenkomst is gebaseerd op deze boekingsvoorwaarden, waarop Nederlands recht van toepassing is.

Bij het maken van een boeking garandeert de ‘hoofdboeker’ dat hij of zij de bevoegdheid heeft deze boekingsvoorwaarden namens het gezelschap te accepteren en deze ook daadwerkelijk accepteert. Zodra we uw boeking hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestigende factuur en de e-tickets van Icelandair. Meteen na ontvangst van de bevestiging dient u alle gegevens hierin nauwkeurig te controleren. Als er iets niet klopt, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen, omdat het naderhand misschien niet meer mogelijk is wijzigingen aan te brengen.

2. Prijzen en betalingsgegevens

De informatie en prijzen op deze website kunnen veranderd zijn op het moment dat u uw arrangement echt gaat boeken. De geadverteerde “vanaf”-pakketprijzen zijn gebaseerd op het beschikbare laagste vliegtarief en het goedkoopste seizoen. Wanneer het laagste vliegtarief uitverkocht is, veranderen de pakketprijzen op grond van het dan beschikbare laagste vliegtarief. Toeslagen voor het hoogseizoen, upgrades of extra faciliteiten kunnen ook van invloed zijn op de uiteindelijke prijs.

Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie en prijzen op onze website juist zijn, is er helaas af en toe sprake van vergissingen of wijzigingen. U dient daarom de prijs en alle andere gegevens van de door u gekozen arrangementen op het moment van boeken goed te controleren. Icelandair behoudt zich het recht voor haar prijzen op ongeacht welk moment te verhogen of te verlagen. Ook behouden wij ons het recht voor vergissingen in zowel aangeboden als bevestigde prijzen (zowel voordat als nadat uw bevestiging is verzonden) te corrigeren. Alle boekingen die online worden gemaakt, moeten op het moment van de boeking volledig worden betaald.

Creditcardfraude:

Indien u ons een onjuist factuuradres voor uw creditcard- of betaalpas en/of onjuiste pashouderinformatie opgeeft, kan dit tot vertraging in de levering van uw tickets en stijging van de totale kosten leiden. Wij behouden ons het recht voor uw vakantie te annuleren als de betaling wordt geweigerd of als u ons niet de juiste creditcardinformatie hebt verstrekt. Ook behouden wij ons het recht voor steekproefsgewijs controles te verrichten om creditcardfraude tot een minimum te beperken. Derhalve kunnen wij u, voordat wij de tickets uitgeven, vragen ons per fax of post een kopie te sturen van een bewijs van uw adres, een kopie van uw creditcard en een recent afschrift.

3. Paspoorten, visa, gezondheidsvereisten en reisdocumenten

Nederlandse staatsburgers hebben geen visum nodig voor IJsland. IJsland is een van de Schengenlanden.

Passagiers zijn er zelf voor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat zij vóór vertrek in het bezit zijn van alle benodigde reis- en medische documenten, waaronder een paspoort dat tot minimaal drie maanden na de datum van de terugreis geldig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u, als gevolg van uw verzuim om reis- en identiteitsdocumenten mee te nemen, de toegang tot een vervoermiddel of een land wordt geweigerd. Indien wij geconfronteerd worden met boetes, toeslagen of andere financiële maatregelen omdat u verzuimd hebt benodigde reis- of andere documenten mee te nemen, dient u deze aan ons te vergoeden. Indien wij op verzoek instemmen met het opnieuw uitgeven van verloren, vernietigde of gestolen tickets, komen eventuele kosten als gevolg daarvan voor uw rekening.

4. Verzekering

Wij beschouwen een toereikende reisverzekering als essentieel. Icelandair draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten van iemand uit uw gezelschap doordat u geen verzekering hebt afgesloten. U dient uw polis door te lezen en op uw reis mee te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u een verzekering kiest die uw specifieke behoeften in voldoende mate dekt. Als u tijdens uw reis een sport, watersport of wintersport wilt beoefenen, is het uw verantwoordelijkheid een toereikende verzekering daarvoor af te sluiten.

5. Wijziging of annulering van uw boeking

U, of iemand uit uw gezelschap, kan uw reis op elk moment annuleren. Daartoe dient de hoofdboeker of uw reisagent namens u een schriftelijke kennisgeving per post, fax of e-mail naar ons kantoor te sturen. Boekingen bij Icelandair Holidays kunnen in geval van annulering door de klant of reisagent niet terugbetaald worden. Indien de reden voor uw annulering onder de voorwaarden van uw verzekering valt, kunt u deze kosten wellicht vergoed krijgen door uw verzekeringsmaatschappij.

Indien een boeking door de klant wordt geannuleerd, gelden de volgende annuleringskosten:

Annulering tot 30 dagen vóór vertrek: 10%

Tussen 29 en 15 dagen vóór vertrek: 30%

Tussen 14 en 7 dagen vóór vertrek: 50%

Tussen 6 en 1 dagen vóór vertrek: 80%

Op de dag van vertrek 100%

a) Wijziging van pakket, hotel, kamertype, reisdata of verblijfsduur

Om technische redenen kunnen wij een boeking niet wijzigen, maar moet er een nieuwe boeking worden gemaakt.

Wij vragen u een nieuwe boeking te maken, waarna Icelandair de oude boeking annuleert en het totale bedrag van de oude/geannuleerde boeking terugbetaalt, na aftrek van genoemde annuleringskosten.

b) Wijziging van passagiersnaam

Een passagier die verhinderd is om te reizen, kan de reis laten omboeken naar een andere persoon, mits die andere persoon aan de voorwaarden van de boeking voldoet. De oorspronkelijke klant en de nieuwe zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder een bedrag van € 50 aan administratiekosten per persoon. Wijziging van een passagiersnaam is mogelijk tot 32 dagen vóór vertrek.

c) Indien iemand op de eerste vlucht niet verschijnt, kan Icelandair de andere diensten niet handhaven en wordt de reis automatisch geannuleerd (retourvlucht, hotel en alle andere onderdelen van de pakketboeking). Als een klant niet op de oorspronkelijke vertrektijd verschijnt, worden niet-genoten diensten (vluchten, hotelovernachtingen, excursies, transfers, enz.) niet terugbetaald. Indien een klant te laat komt met extra kosten voor Icelandair tot gevolg, zoals kosten voor het organiseren van een nieuwe transfer, worden die kosten aan de klant doorberekend.

6. Wijzigingen of annuleringen door Icelandair

Het is onwaarschijnlijk dat wij uw boeking na bevestiging moeten wijzigen. Soms doen zich echter wel wijzigingen voor, maar dat zijn dan meestal kleine wijzigingen waarover u zo snel mogelijk en indien mogelijk vóór uw vertrek wordt geïnformeerd. Indien er grote wijzigingen noodzakelijk zijn, zullen wij er alles aan doen om u vóór uw vertrek te informeren. Wanneer zich grote wijzigingen voordoen (zoals wijzigingen van vluchttijden van meer dan 12 uur of een minder luxe accommodatie) hebt u de keus om deze wijzigingen te accepteren, een andere reis bij ons te boeken (met terugbetaling van het verschil in prijs als de nieuwe reis goedkoper is), of uw reis te annuleren met volledige terugbetaling (met uitzondering van wijzigingskosten). Het is mogelijk dat er een vergoeding wordt betaald, tenzij de reden voor de annulering of grote wijziging gelegen is in overmacht (zie hierna).

Op grond van EU-Verordening 2111/2005 zijn wij verplicht u te informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht/aansluitende vlucht/transfer verzorgt. Dit doen wij door de (waarschijnlijk) te gebruiken luchtvaartmaatschappijen als volgt te noemen:

Icelandair

Over eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij nadat u uw tickets hebt ontvangen, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd, in elk geval bij het inchecken of bij de gate. Zo’n wijziging wordt beschouwd als kleine wijziging.

In uw belang behouden we ons het recht voor trips te annuleren of een alternatieve accommodatie aan te bieden, indien de vakantie naar onze mening dan schade zou lijden of op enige wijze onuitvoerbaar zou zijn. Behalve in geval van overmacht zullen wij uw vakantie nooit minder dan acht weken vóór de geplande vertrekdatum annuleren. Indien wij niet in staat zijn de geboekte vakantie te leveren, zullen wij u alle betaalde bedragen (exclusief wijzigingskosten) terugbetalen of een alternatieve vakantie van vergelijkbaar niveau aanbieden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, zonder volledig te zijn: oorlog, oorlogsdreiging, opstand, burgerlijke onrust, arbeidsconflicten, terroristische activiteiten, natuur- of kernrampen, brand of ongunstige weersomstandigheden, en epidemische of pandemische ziekten.

Als u, terwijl u in IJsland bent, excursies of bezichtigingen boekt of een auto huurt en deze daar betaalt, maakt dat geen deel uit van de pakketvakantie die Icelandair verstrekt. In dat geval hebt u een overeenkomst met de leverancier van de excursie of bezichtiging of met de autoverhuurder en is Icelandair niet verantwoordelijk voor het leveren van de excursie of bezichtiging of de verhuur van de auto, of voor wat er eventueel kan gebeuren tijdens de levering of verhuur door de exploitant. Wij wijzen u erop dat vluchttijden en luchtvaartmaatschappijen om operationele redenen gewijzigd kunnen worden. De definitieve details zijn te vinden op uw ticket.

7. Speciale wensen

Indien u speciale wensen hebt, zoals dieeteisen of hulp met een rolstoel, dient u dat bij de boeking te vermelden. Wij zullen trachten alle redelijke wensen door te geven aan de desbetreffende leverancier, maar wij kunnen niet garanderen dat aan die wensen wordt tegemoetgekomen en kunnen deze niet opnemen in onze overeenkomst. Het feit dat een speciale wens genoemd wordt in uw bevestigingsfactuur of in andere documenten of dat deze is doorgegeven aan de leverancier, is geen bevestiging dat aan de wens zal worden tegemoetgekomen. Indien wij niet aan speciale wensen tegemoetkomen, houdt dat geen schending van de overeenkomst door ons in, tenzij de wens uitdrukkelijk bevestigd is.

Het is ons een genoegen u te adviseren en assisteren bij het kiezen van een passende vakantie. Omdat het sommige beschreven accommodaties en resorts zelfs aan de meest elementaire faciliteiten ontbreekt, zoals rolstoelhellingen, liften, enz., is het van belang dat u ons bij het boeken op de hoogte brengt van eventuele handicaps en speciale eisen, om er zeker van te zijn dat de vakantie aan uw specifieke behoeften zal voldoen

Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat wij niet in staat zijn aan uw specifieke behoeften te voldoen, zullen wij de boeking niet bevestigen of deze, indien wij op het moment van boeking niet over alle details geïnformeerd zijn, annuleren zodra wij hiervan op de hoogte raken.

8. Gedrag

Als u bij Icelandair een vakantie boekt, is het uw verantwoordelijkheid dat u en uw gezelschap zich tijdens de vakantie behoorlijk gedragen. Indien wij of een andere bevoegde persoon in alle redelijkheid van mening zijn dat u of iemand uit uw gezelschap zich zodanig gedraagt dat hij of zij anderen (mogelijk) in gevaar brengt of ergert, of dat eigendommen worden beschadigd, hebben wij het recht de vakantie van de betrokken persoon of personen te beëindigen.

De betrokken persoon of personen dienen de accommodatie, vlucht of andere dienst te verlaten zonder dat wij enige verantwoordelijkheid jegens hen dragen, ook niet wat betreft het regelen van de terugreis. Er worden geen bedragen terugbetaald en wij vergoeden geen uitgaven of kosten die uit deze beëindiging voortvloeien.

U bent verantwoordelijk voor volledige betaling van eventuele schade of verliezen die u of iemand uit uw gezelschap tijdens uw vakantie hebben veroorzaakt. Betalingen moeten direct ter plaatse aan de betrokken dienstverlener worden voldaan, bij gebreke waarvan u verantwoordelijk bent voor eventuele claims die vervolgens als gevolg van uw handelen bij ons worden ingediend (alsmede voor de totale juridische kosten van onszelf en die van de andere partij).

9. Vakantie-informatie

Klimaat - IJsland

Het weer in IJsland kan erg veranderlijk zijn en reizigers moeten zich voorbereiden op verschillende weersomstandigheden in elk seizoen. Meer informatie is verkrijgbaar bij onze reserveringsmedewerkers. Veel bezichtigingen in deze brochure, zoals walvissen kijken en het noorderlicht, zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit houdt in dat bezichtigingen op korte termijn geannuleerd en trips gewijzigd kunnen worden.

10. Onze aansprakelijkheid jegens u

Icelandair aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de door u geboekte vakantie overeenkomen met de beschrijving. Indien een onderdeel van uw arrangement niet conform de toezegging wordt geleverd door toedoen van onze medewerkers, agenten of leveranciers, betalen wij u een passende vergoeding indien dit uw reisgenot heeft beïnvloed. Behalve in geval van overlijden, letsel of ziekte, is de aansprakelijkheid van Icelandair jegens u nooit hoger dan twee keer de kosten van de vakantie (exclusief verzekeringspremies en wijzigingskosten) van de getroffen personen. Wanneer er diensten worden verleend door luchtvaartmaatschappijen of rederijen, worden de aansprakelijkheid en vergoedingen van Icelandair Holidays beperkt tot hetgeen is bepaald in het Verdrag van Montreal en het Verdrag van Athene en alle overige relevante internationale verdragen.

De meeste accommodatie en transport wordt geleverd door onafhankelijke leveranciers, waarvoor Icelandair verantwoordelijkheid draagt voor zover beschreven in deze boekingsvoorwaarden. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor overlijden, letsel of ziekte als gevolg van nalatige handelingen en/of nalatigheden van onze werknemers of agenten, of leveranciers en onderaannemers, terwijl zij handelen binnen het kader of bij de uitoefening van hun taken met het oog op het verstrekken van uw reisarrangementen. Wij zullen u de eventuele schadevergoeding betalen die in dergelijke omstandigheden op grond van Nederlands recht aan u kan zijn toegekend.

Wij zijn niet aansprakelijk indien het verzuim te wijten is aan: uw eigen handelingen en/of nalatigheden; die van een derde die geen relatie heeft met de levering van uw vakantie en die onvoorzienbaar of onvermijdelijk waren; of een gebeurtenis die noch door Icelandair, noch door haar leveranciers te voorzien was of voorkomen had kunnen worden, zelfs niet als alle zorg zou zijn betracht.

Mocht Icelandair in een van bovengenoemde omstandigheden betalingen verrichten aan iemand uit uw gezelschap, dan behouden wij ons het recht voor in uw plaats een claim in te dienen bij de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de ziekte, het letsel of het overlijden. Dit houdt in dat u ermee instemt die rechten aan Icelandair over te dragen. Tevens dient u Icelandair en haar verzekeraars uw medewerking te verlenen bij het indienen van zo’n claim. Icelandair dient onmiddellijk van alle claims op de hoogte te worden gesteld en deze dienen binnen 28 dagen schriftelijk te worden bevestigd.

5 Vervoersvoorwaarden

Op het reizen per vliegtuig, bus of schip zijn de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende bedrijven van toepassing, waarvan sommige de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Op die voorwaarden is het Verdrag van Montreal, het Protocol van Den Haag of het Verdrag van Athene van toepassing; exemplaren van de betreffende voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. Door uw vakantie te boeken bent u aan deze voorwaarden gebonden; wij verwijzen u naar de op uw ticket afgedrukte voorwaarden. Door deze overeenkomst met u gaat Icelandair geen overeenkomst voor luchtvervoer aan, maar verplicht zij zich slechts stoelen te reserveren in vliegtuigen die worden geëxploiteerd door een van de in deze brochure genoemde luchtvaartmaatschappijen of door daarvoor in de plaats tredende luchtvaartmaatschappijen.

11. Gegevensbescherming en privacy

Om uw boeking te verwerken en aan uw eisen te voldoen, dienen wij uw persoonlijke gegevens door te geven aan de desbetreffende leveranciers van uw reis. Voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Icelandair.

12. Correspondentie

Indien boekingen worden gemaakt via reisagenten, dient alle communicatie te verlopen via uw reisagent.

Voor directe boekingen vindt alle correspondentie met Icelandair plaats. Wij verzoeken u uw pakketbevestigingsnummer in al uw communicatie te vermelden.

Bagageregels

Alle Icelandair pakketreizen worden geboekt in Economy Standard tenzij anders wordt vermeld.

Voor nadere informatie verwijzen we naar de Icelandair bagageregels betreffende ruim- en handbagage, alsmede bagagebeperkingen (inclusief gewicht en afmetingen) en verloren, vertraagde of beschadigde bagage.