Voorwaarden van deze website | Icelandair
Pingdom Check

Voorwaarden van deze website

Alle transacties via de website van Icelandair zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

Voor het doel van deze Algemene&Voorwaarden, betekent een "website" informatie die wereldwijd wordt verspreid of verzonden via Hyper Text Transfer Protocol (HTTP-standaard) via Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP) net, ook wel het internet.

LEES DEZE ALGEMENE & VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT EN, IN HET BIJZONDER, VOORDAT AANKOPEN WORDEN GEDAAN. DIT ZIJN DE ALGEMENE & VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE EN ALLE TRANSACTIES DIE U DOET VIA DE SITE, NU OF OP EEN LATER TIJDSTIP.

Icelandair onderhoudt deze website en andere websites die aan deze website zijn gekoppeld en onderhevig zijn aan het eigendom van Icelandair (gezamenlijk, de "Site"), evenals alle informatie, software, foto's, tekst, muziek, geluiden en andere materialen en services die op de site (gezamenlijk "Inhoud") worden weergegeven, voor het gebruik van leden van het publiek, maar alleen voor de wettelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Let op dat het bovenstaande niet geldt voor de geleverde diensten door Amadeus Global Distribution Systems S.A. (hierna "Amadeus") op Amadeus websites, of enig ander materiaal op Amadeus websites.