Voorwaarden van deze website | Icelandair
Pingdom Check

Voorwaarden van deze website

Alle transacties via de website van Icelandair zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

Voor het doel van deze Algemene&Voorwaarden, betekent een "website" informatie die wereldwijd wordt verspreid of verzonden via Hyper Text Transfer Protocol (HTTP-standaard) via Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP) net, ook wel het internet.

LEES DEZE ALGEMENE & VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT EN, IN HET BIJZONDER, VOORDAT AANKOPEN WORDEN GEDAAN. DIT ZIJN DE ALGEMENE & VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE EN ALLE TRANSACTIES DIE U DOET VIA DE SITE, NU OF OP EEN LATER TIJDSTIP.

Icelandair onderhoudt deze website en andere websites die aan deze website zijn gekoppeld en onderhevig zijn aan het eigendom van Icelandair (gezamenlijk, de "Site"), evenals alle informatie, software, foto's, tekst, muziek, geluiden en andere materialen en services die op de site (gezamenlijk "Inhoud") worden weergegeven, voor het gebruik van leden van het publiek, maar alleen voor de wettelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Let op dat het bovenstaande niet geldt voor de geleverde diensten door Amadeus Global Distribution Systems S.A. (hierna "Amadeus") op Amadeus websites, of enig ander materiaal op Amadeus websites.

AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE &VOORWAARDEN; RECHTSGEBIED

In ruil voor toegang tot en gebruik van de Site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene& Voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U verklaart en garandeert dat u de juridische bekwaamheid hebt om deze Algemene &Voorwaarden te aanvaarden namens uzelf of een partij die u wettelijk vertegenwoordigt. Als een bepaling van deze Algemene&Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar wordt geacht, heeft die ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Algemene& Voorwaarden. Alle uitzonderingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de IJslandse wet.

Gebruik of browse niet op de Site als u niet akkoord gaat met deze Algemene& Voorwaarden.

De Site wordt beheerd vanuit de Icelandair-kantoren in IJsland. Door de Site te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van IJsland van toepassing zijn op de Site, de Inhoud, uw toegang tot, het gebruik van en het bladeren op de Site en alle transacties via de Site, en gaat u ermee akkoord dat elk geschil of rechtszaak onderhevig zal zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Reykjavík, of het Hooggerechtshof van Ijsland in geval van een hoger beroep. Degenen die de Site openen vanuit andere locaties, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Icelandair garandeert niet dat de Inhoud op de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties dan IJsland en alle toegang tot de Site vanuit staten of gebieden waar de Inhoud op enige wijze, illegaal is. U erkent dat Icelandair zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, op elk moment uw toegang tot de Site te weigeren of te beëindigen, zonder kennisgeving vooraf.

TOEGANG TOT INFORMATIE OVER PASSAGIERS DIE NAAR DE VERENIGDE STATEN REIZEN

IK GA ERMEE AKKOORD DAT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS, DIE ZIJN VERSTREKT AAN ICELANDAIR IN VERBAND MET DEZE RESERVERING, KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN AAN DE OVERHEIDSAUTORITEITEN VOOR GRENSCONTROLES EN LUCHTVAARTBEVEILIGINGSDOELEINDEN!

Icelandair en andere luchtvaartmaatschappijen zijn in de Verenigde Staten wettelijk verplicht om de Amerikaanse douane- en grensbewaking toegang te geven tot hun boekings- en reisinformatie. Dienovereenkomstig kunnen alle gegevens die we over u hebben en uw reisarrangementen vanaf 28 juli 2004 aan de Amerikaanse autoriteiten worden bekendgemaakt. Het doel van deze vereiste is beveiliging.

Vragen & antwoorden

Welke gegevens hebt u over mij die toegankelijk zijn?

We bewaren gegevens over u die we nodig hebben om zaken met u te kunnen doen. Dit kan details omvatten die u ons hebt verteld over eventuele medische, invaliditeits- of gezondheidstoestanden; betalingsdetails; contactgegevens; en, eventuele speciale vereisten die u hebt opgegeven.

Aan wie geeft u de gegevens door en met wie zullen ze deze delen?

De gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse douane- en grensbeschermingsautoriteiten. Zij kunnen het met andere handhavingsautoriteiten delen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en andere ernstige strafbare feiten.

Wat als ik weiger om toestemming te geven om mijn gegevens vrij te geven aan de autoriteiten?

Dan kunnen wij u niet vervoeren naar de Verenigde Staten.

Waar gebruiken de autoriteiten de gegevens voor?

Gegevens worden gebruikt voor handhavingsdoeleinden, waaronder gebruik in dreigingsanalyses om potentiële terroristen en andere bedreigingen voor de nationale en openbare veiligheid te identificeren en te voorkomen; en om overheidsmiddelen te concentreren op zorgen met een hoog risico, waardoor bonafide reizigers worden ondersteund en beschermd.

Worden mijn creditcardgegevens opgenomen?

Als de betaling met een creditcard is gedaan en deze gegevens zijn opgenomen in uw passagiersdossier, kunnen de autoriteiten deze details bekijken.

Hoe lang zullen de gegevens worden bewaard?

De autoriteiten moeten de gegevens niet langer bijhouden dan nodig is.

INDIENEN VAN INFORMATIE, ICELANDAIR VERWERKING VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INFORMATIE DIE ICELANDAIR VERSTREKT.

U stemt ermee in om Icelandair een onbeperkte en volledige licentie te geven om alle gegevens die u naar de Site stuurt gratis te gebruiken, maar alleen voor zover de registratie en het gebruik van de gegevens een normaal onderdeel zijn van de activiteiten van Icelandair. Icelandair is bovendien gemachtigd om dergelijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken. Deze kennisgeving dient te worden beschouwd als een waarschuwing van die verwerking. Meer specifieke informatie over de modus operandi, werkprocedures en andere factoren die van toepassing zijn op de verwerking van de gegevens kan worden verkregen op het Icelandair-kantoor, d.w.z.:

Icelandair Head Offices
Afdeling Marketing (Marketing Department)
Reykjavikurflugvollur
101 Reykjavik
IJsland

Het is verboden om onwettig materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding kan geven tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet, naar de Site te verzenden.

De informatie bevat geen verkoopaanbod of verzoeken om overnamebiedingen voor effecten, en de informatie kan niet afhankelijk zijn van dergelijke investeringsplannen.

De hier gepubliceerde informatie is opgesteld door Icelandair en is afkomstig van Icelandair zelf en van andere bronnen. Echter, Icelandair biedt geen garanties en doet geen verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, en geen uitspraak is gedaan met betrekking tot dergelijke verklaring. In het bijzonder moet u zich ervan bewust zijn dat de informatie onvolledig is, dat er fouten in de informatie kunnen worden gevonden en dat de informatie mogelijk niet actueel is. Daarom is het raadzaam om alle informatie op deze Site te verifiëren voordat er afspraken op basis daarvan worden gemaakt door contact op te nemen met het dichtstbijzijnde Icelandair-kantoor, een agent van Icelandair of een reisbureau, afhankelijk van wat van toepassing is. Icelandair is niet aansprakelijk voor enige schade of niet-financiële schade die kan voortvloeien uit het feit dat toegang tot de Site werd verkregen of niet werd bereikt of omdat enige informatie die op de Site werd gepubliceerd, werd vertrouwd.

BEPERKINGEN BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD

Uw toestemming om toegang te krijgen tot de Site is uitsluitend beperkt tot de toegang zelf, om op de Site te bladeren en om via de Site te kopen. U hebt geen toestemming voor enig ander gebruik van de Inhoud of de Site. U mag de Site niet koppelen aan andere websites of de Site opnemen op een andere website zonder schriftelijke toestemming van Icelandair. Al het gebruik van andere software dan het gebruik noodzakelijk voor de toegestane toepassingen is verboden. Uw toestemming wordt automatisch beëindigd wanneer u inbreuk maakt op een bepaling van deze Algemene & Voorwaarden.

HERZIENINGEN

Icelandair kan de Inhoud geheel of gedeeltelijk op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien, wijzigen of intrekken. Icelandair kan op elk moment deze Algemene &Voorwaarden herzien en wijzigen. Door deze Algemene &Voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

SITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DE WEBSITE EN NIET BEHEERD WORDEN DOOR ICELANDAIR

Icelandair geeft geen enkele garantie over andere websites die u via de Site kunt bezoeken, maar niet door Icelandair worden beheerd. Icelandair heeft geen controle over de inhoud of regeling van websites dan zijn eigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke websites of transacties die kunnen worden uitgevoerd via dergelijke websites.

HANDELSMERKEN ETC.

Handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op de Site worden gepubliceerd, worden beschermd door de wet in IJsland en internationale wetten. Er mag geen handelsmerk, dienstmerk of handelsnaam van Icelandair worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Icelandair of de relevante partner, behalve met het enige doel de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

VERVOER, ANDERE DIENSTEN EN PRODUCTEN

Het luchtvervoer van passagiers, bagage en vracht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende vervoerder, die in het geval van Icelandair verkrijgbaar zijn bij agenten of verkoopkantoren van Icelandair. Andere diensten en producten beschreven op de Site zijn ook onderworpen aan de algemene & voorwaarden. Informatie over dergelijke algemene& voorwaarden is beschikbaar via de desbetreffende winkel die op de Site wordt geïdentificeerd. Houd er bovendien rekening mee dat Icelandair niet aansprakelijk is voor de diensten en producten van andere partijen dan Icelandair die worden aangeboden op de Amadeus website.