Icelandairs trafikktall for oktober fortsetter i positiv retning | Icelandair
Pingdom Check
02/15/2013 | 12:00 AM

Icelandairs trafikktall for oktober fortsetter i positiv retning

Oktober måned var ingenunntakelse i forhold til de foregående månedene. Passasjertallet steg med 18% sammenlignet med oktober 2011. I konkrete tall var passasjertallet i oktober 2012, 172.015, mot 146.213 i oktober 2011.

- Antall passasjerersteg med 18% i oktober 2012 i forhold til oktober 2011

- Antall passasjereri oktober 2012 var 172.015 mot 146.213 i oktober 2011

- Antall passasjereri januar – oktober 2012 var 1.769.887 mot 1.539.455 i samme periode 2011

Med Anchorage, Alaska, i nettverket fra mai 2013 åpner Icelandair sin 10. Nord –Amerikanske destinasjon. Icelandair har åpnet fire Nord – Amerikanske destinasjoner siden 2009 og flyr n

åtil New York, Boston, Washington D.C, Orlando, Minneapolis, Denver, Seattle og Anchorage i USA og Toronto og Halifax i Canada.

Icelandair samarbeider med Frontier Airlines i Denver, Alaska Airlines i Seattle og Jet Blue i New York og Boston, og kan dermed tilby sine kunder et meget stort antall destinasjoner i USA og Canada.