Pingdom Check

Immigration och inreseregler

Vi vill inte att du ska behöva tillbringa semestern på flygplatsen i ett främmande land med att lösa problem med resedokumentationen. Ägna därför en stund åt att läsa denna information om tull- och immigrationsrelaterade frågor.

Krav för amerikanska och kanadensiska medborgare som reser till ett europeiskt land i Schengenområdet - Turist eller affärsresenär

 • Amerikanskt eller kanadensiskt pass - giltigt minst 3 månader utöver avsedd vistelsetid
 • Biljetter och dokumentation för returresa eller fortsatt resa
 • Inget visum krävs för vistelser upp till tre månader (högst tre månaders sammanlagd vistelse under en sexmånadersperiod i Schengenländerna)
 • Vaccination: Krävs inte

Schengen-samarbetet består för närvarande av 26 medlemmar. Alla EU-länder är medlemmar, utom Storbritannien, Irland, Rumänien, Kroatien och Bulgarien. EES-medlemmarna Island, Schweiz och Norge är också medlemmar i Schengen.

Krav för amerikanska och kanadensiska medborgare som reser till ett europeiskt land som inte ingår i Schengenöverenskommelsen - Turist eller affärsresenär

 • Amerikanskt eller kanadensiskt pass - giltigt minst 3 månader utöver avsedd vistelsetid
 • Biljetter och dokumentation för returresa eller fortsatt resa
 • Inget visum krävs för vistelser upp till sex månader
 • Vaccination: Krävs inte

Den som söker arbete eller planerar att studera i Europa bör kontakta närmaste ambassad eller konsulat.

Krav för icke-immigranter som reser till USA - Turist eller affärsresenär

 • Pass plus giltigt visum - giltigt minst 6 månader utöver avsedd vistelsetid
 • Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter din vistelse i USA – förutom medborgare från länder som tillhör den sk. ”Six-Month Club”, som endast behöver ett giltigt pass under själva vistelseperioden.
 • Vaccination: Krävs inte

Visum krävs inte för den som reser under US Visa Waiver Program och uppfyller följande villkor:

 • Från och med den 26 oktober 2004 innehar ett maskinläsbart pass (Machine Readable Passport, MRP)
 • Endast reser för nöje eller i affärer
 • Är en icke-immigrant
 • Ska stanna i högst 90 dagar
 • Uppfyller alla villkor i US Visa Waiver Program
 • Innehar returbiljett eller biljett för fortsatt resa

För mer information, besök US Customs Service.

Sammanfattning av inresekrav under Visa Waiver Program (VWP)

För att resa in under VWP behöver resenärer:

 • Vara en medborgare i ett godkänt land
 • Ha ett giltigt maskinläsbart pass (e-pass) utfärdat av det godkända landet
 • Begära tillträde för en begränsad vistelse i högst upp till 90 dagar i affärssyfte eller för turism.

Vistelsen för VWP-resenärer kan inte förlängas utöver 90 dagar och kan inte heller adderas till en annan vistelseperiod.

Ytterligare information finns på det amerikanska utrikesdepartementets webbplats.

Passagerare som inte uppfyller ovanstående krav kommer att behöva ett icke-immigrationsvisum för att komma in i USA eller riskera att nekas tillträde eller snabb avvisning redan vid ankomsten och åläggas att betala ett betydande bötesbelopp.