Pingdom Check

Begär återbetalning

Om du inte längre kan resa och måste avboka din biljett kan du begära återbetalning för resan upp till 7 dagar innan det bokade resedatumet. 

På grund av coronaviruset, kan resenärer till eller från Kina avboka sina flygningar och när som helst begära återbetalning, även efter att flyget har avgått. Detta gäller för flygningar som avgår före 1 april 2020.

Rätten till återbetalning baseras på de regler som gäller för den biljett du köpt. Du kan också vara berättigad till återbetalning om avbokningen sker på grund av: 

  • Schemaändringar (mer än två timmar)
  • Medicinska skäl (om avbeställningsskydd köpts från Icelandair)
  • Avbokningar inom 24 timmar efter köpet i enlighet med det amerikanska Departement of Transportation (gäller endast resor till/från USA). Alla dessa krav måste dock uppfyllas: bokningen måste ha gjorts tidigare än sju dagar innan avgång, bokningen inkluderar flyg till/från USA samt att den köpts på Icelandairs webbplats för USA i amerikanska dollar.

Observera att du måste kontakta relevant försäljningsställe för återbetalning av biljetter som köpts av en tredje part. Innan du begär återbetalning bör du noggrant läsa igenom reglerna för återbetalning av avbokade biljetter. 

Observera:

Du kan inte använda detta formulär för att begära återbetalning för flyg som redan avgått eller som har en avgångstid inom sju dagar eller färre. På grund av coronaviruset, kan resenärer till eller från Kina avboka sina flygningar och när som helst begära återbetalning, även efter att flyget har avgått. Detta gäller för flygningar som avgår före 1 april 2020.