Pingdom Check

Skadat, försenat eller försvunnet bagage

Om något oförutsett eller olyckligt har hänt med ditt bagage på din resa med oss, ber vi om ursäkt om ditt bagage inte hanterats på rätt sätt och för de eventuella olägenheter som detta kan ha förorsakat. Skicka oss mer detaljerad information om din situation, så kommer vi att ta hand om det omedelbart.

Du kan också försöka hitta ditt bagage via World Tracer

Hitta min bagage