Pingdom Check

Resa med begränsad rörlighet

Om du behöver ytterligare tjänster eller särskild assistans hjälper vi gärna till.

Vi gillar att hjälpa våra passagerare. Om du behöver särskild assistans på din resa bör du kontakta vårt servicecenter minst två arbetsdagar före avgång för att lägga till det i din bokning. 

Rullstolstjänst

Vi tillhandahåller service till passagerare med nedsatt rörlighet, i enlighet med de kategorier som är godkända av IATA. De godkända kategorier som vi tillhandahåller är:

WCHR (rullstol till ramp) Passageraren behöver rullstol för att ta sig från ingången och till och från flygplanet, men kan ta sig upp och ner för trappor och kan röra sig till och från sittplatsen i kabinen.
WCHS (rullstol till trappa) Passageraren behöver rullstol för att ta sig till och från flygplanet och ingången samt kan inte ta sig upp och ner för trappor och måste bäras upp till och ner från flygplanet. Passageraren kan emellertid röra sig till och från sittplatsen i kabinen.
WCHC
(rullstol till plats)
Passageraren saknar rörelseförmåga. Kräver rullstol till/från flygplanet/lounge och måste bäras upp/ner för trappor och till/från sittplatsen i flygplanet.

Om du reser med en permobil (elrullstol) bör du kontakta oss minst 2 arbetsdagar innan avresan för att lägga till information om vikt och batteri på din rullstol i din bokning. Permobilens mått får inte överstiga följande: 889 mm hög (35") och 1 219 mm bred (48").

Observera att litiumbatterier på din permobil inte får överstiga 300 Wh, eller på en enhet som innehåller 2 batterier får inte vart och ett av batterierna överstiga 160 Wh.

I kabinen får endast max. 1 reservlitiumbatteri som inte överstiger 300 Wh, eller 2 reservbatterier som inte överstiger 160 Wh vardera, medtas.

Kontakta vårt servicecenter om du behöver ytterligare assistans gällande rullstolstjänster. 

Synskadade passagerare med ledarhund

En synskadade passagerare kan åtföljas av en ledarhund i kabinen förutsatt att hunden är ordentligt kopplad och försedd med munkorg. Hunden får inte ta upp ett säte och får inte blockera gången.

Tillstånd måste vid behov erhållas för inresa i transitlandet och/eller destinationen.

För mer information om att resa med ledarhund klicka här

Icelandair accepterar endast 1 ledarhund i passagerarkabinen per flyg. Kontakta Icelandair minst 2 arbetsdagar före avgång för att boka plats för ditt ledardjur.

Husdjur måste bokas i förväg i passagerarens bokning. Icelandair kan inte bekräfta djur som reser på flygningar med andra flygbolag.