Pingdom Check

Särskilda tjänster

Blinda passagerare med ledarhundar

En blind passagerare får åtföljas av en ledarhund i kabinen under förutsättning att hunden är korrekt kopplad och försedd med munkorg. Hunden får inte uppta en sittplats och får inte blockera gången. Tillstånd måste vid behov införskaffas för inresa till transit- och/eller destinationslandet. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om en ledarhund nekas inresa i eller passage genom något land.

Gravida kvinnor

Gravida kvinnor i sista månaden måste ta med läkarintyg som har utfärdats senast 72 timmar före resans påbörjande.

Rullstolstjänst

Icelandair ger service till passagerare med nedsatt rörlighet i enlighet med de kategorier som är godkända av IATA. De godkända kategorier som Icelandair tillhandahåller är följande:

 • WCHR (rullstol till ramp): Passageraren behöver rullstol för att ta sig till och från flygplanet och ingången, men kan ta sig upp och ner för trappor och kan röra sig till och från sittplatsen i kabinen.
 • WCHS (rullstol till trappa): Passageraren behöver rullstol för att ta sig till och från flygplanet och ingången, kan inte ta sig upp och ner för trappor och måste bäras upp till och ner från flygplanet. Passageraren kan emellertid röra sig till och från sittplatsen i kabinen.

Om passageraren behöver mer rullstolsassistans, kontakta då ditt närmaste Icelandair-försäljningsställe och ange omfattningen av den assistans som krävs, om passageraren reser med sin egen rullstol och om den är eldriven.

Bärbar syrekoncentrator (POC-system)

Icelandair tillåter följande syrekoncentrator-system (POC) ombord:

 • AirSep LifeStyle
 • AirSep Focus
 • AirSep Freestyle 5
 • Delphi RS-00400
 • DeVilbiss Healthcare Inc. iGO
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice Activox
 • International Biophysics Corporation Lifechoice / Inova Labs LifeChoice
 • Invacare SOLO2
 • Invacare XPO2
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics SimplyGo
 • SeQual Eclipse
 • SeQual Saros

Icelandairs allergipolicy

Icelandair kan inte garantera en allergenfri miljö ombord på våra flygplan. Därför uppmuntrar vi starkt passagerare med svåra allergier som kan resultera i anafylaxi att ta med en adrenalininjektor (EpiPen®) och andra mediciner som kan behövas.

Måltiderna som erbjuds på Icelandairs flyg innehåller inte jordnötter eller jordnötsprodukter, såsom jordnötssmör, även om spår från jordnötter kan återfinnas i måltider.

Dessutom kan nötter (t.ex. mandlar) finnas i måltider ombord, och fisk och skaldjur erbjuds ibland i Saga Class. Tyvärr är det inte möjligt att ta bort nötter, fisk eller skaldjur från kabinen.

När det gäller allvarlig jordnötsallergi kan vår kabinpersonal göra ett allergitillkännagivande ombord där vi ber andra passagerare på flyget att inte konsumera livsmedel som innehåller jordnötter. Vänligen kontakta Icelandairs kundsupport på +354 50 50 100 och lämna läkarintyg åtminstone 48 timmar före avresa för att begära ett allergitillkännagivande (observera att detta endast kan göras på vardagar).

Vi vill dock understryka att Icelandair inte på något sätt kan förhindra andra passagerare från att föra med sig eller konsumera sin egen mat på flygplanet och denna kan innehålla jordnötter eller andra allergener. Av den anledningen är det möjligt att finna spår av jordnötter på säteskuddar, armstöd, brickbord eller på andra ställen i kabinen.


Särskild assistans

Vi är glada över att kunna erbjuda passagerarassistans. Om du är i behov av särskild assistans för din resa, vänligen skicka oss din förfrågan via formuläret nedan eller ring 800-779-2899.

Särskild assistans inkluderar, men är inte begränsat till, rullstolsassistans, ledsagning för synskadade samt hjälp med utrustning och bagage.