Villkor för Icelandairs presentkort | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för Icelandairs presentkort

Alla Icelandairs presentkort:

  • är giltiga i fem år från och med inköpsdatum
  • gäller som betalning för alla Icelandairs flygningar. Begränsningar gällande restid och vistelsens längd baseras på regler som gäller för den köpta biljetten
  • gäller som betalning för skatter och andra avgifter
  • är inte återbetalningsbara och har inget kontantvärde
  • är inte förhandlingsbara och kan inte förlängas
  • kan inte säljas eller lösas in mot kontanter
  • kan endast användas för de ändamål som beskrivs på presentkortet

All vidareförsäljning av Icelandairs presentkort, genom andra lojalitets- eller belöningsprogram, är strängt förbjudet utan medgivande från Icelandair.