Villkor för Icelandairs presentkort | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för Icelandairs presentkort

Alla Icelandairs presentkort:

  • är giltiga i fem år från och med inköpsdatum.
  • är giltiga för betalning av alla reguljära flygningar och paket med Icelandair. Begränsningar i resperiod och längd är baserade på reglerna för den köpta biljetten.
  • gäller som betalning för skatter, andra avgifter och extra tjänster ombord (inklusive extra bagage, val av sittplats och ändringsavgifter/prisskillnader).
  • är inte återbetalningsbara och har inget kontantvärde.
  • kan användas i kombination med Saga Poäng och/eller pengar för betalning av biljetter.
  • är föremål för icke förhandlingsbara villkor och kan inte förlängas.
  • kan inte säljas eller lösas in mot kontanter
  • kan endast användas för de tjänster som anges på presentkortet.

All vidareförsäljning av Icelandairs presentkort, genom andra lojalitets- eller belöningsprogram, är strängt förbjudet utan medgivande från Icelandair.