Hyvitykset ja peruuttaminen | Icelandair
Pingdom Check

Hyvitys peruutetuista matkalipuista

Jos et pysty hyödyntämään aiemmin ostettua lentolippua ja sinun täytyy peruuttaa se, saatat olla oikeutettu hyvitykseen. Matkalippujen hyvittämistä koskevia sääntöjä sovelletaan tiettyihin hintatyyppeihin, mutta erikoistilanteissa saatetaan soveltaa erilaisia sääntöjä. 

HUOMAA: Näitä ehtoja sovelletaan ainoastaan Icelandairin lentoihin. Jos matkalippusi on varattu kolmannen osapuolen, kuten OTA:n tai ulkoisen edustajan kautta, muita ehtoja sovelletaan. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Peruutusturva

Icelandairin asiakkaille tarjotaan ostohetkellä mahdollisuus ostaa peruutusturva.

Jos asiakas ei pääse matkalle ja hänellä on peruutusturva, hänelle maksetaan takaisin Icelandairille maksettu osuus lentolipusta, jota ei voida hyvittää muulla tavalla. Jos matkustaja ei pääse matkalle, Icelandair hyvittää lipun hinnan. Jos matkustaja joutuu muuttamaan matkasuunnitelmiaan matkan alkamisen jälkeen, Icelandair hyvittää vastaavan matkalipun hinnan (käyttämättömän matkalipun osuus) tai muutoskulut (mutta ei hintaeroa).

Lääkärin allekirjoittama lääkärinlausunto on vaatimus, ja läheisen perheenjäsenen kuolemantapauksessa kuolintodistus on vaatimus. Lääkärinlausunto/kuolintodistus ei takaa hyvitystä, jos peruutusturvaa ei ole ostettu. Jos matkustaja menehtyy, maksamme kuitenkin hyvityksen kyseisen matkustajan matkalipusta, kun kuolintodistus esitetään.

Peruutusturva ei tarjoa hyvitystä muista palvelumaksuista, kuten varausmaksuista ja muista lisämaksuista. Peruutusturva kattaa vain Icelandairille maksettujen lippujen peruutuksen. Se ei kata esimerkiksi www.icelandair.comin kautta varattujen hotellien ja vuokra-autojen kustannuksia.

Peruutusturvan voidaan ostaa varauksen yhteydessä tai 36 tunnin sisällä ostosta linkin kautta, joka sisältyy e-lipun vahvistusviestiin.

Takaisinmaksu

Peruutusturvamaksun maksaminen varmistaa matkalipun sen osuuden takaisinmaksamisen, joka on maksettu ja jota ei voida maksaa takaisin muulla tavalla, kun asiakas ei pääse suunnitellulle matkalle seuraavista syistä:

a) kuolema, äkillinen vakava sairaus tai onnettomuus, joka vaatii asiakkaan itsensä tai asiakkaan avio- tai avopuolison, lasten, lastenlasten, vanhempien, appivanhempien, isovanhempien tai sisarusten sairaalahoitoa;

b) asiakkaan kotiin tai yksityiseen yritykseen kohdistuneet merkittävät aineelliset vahingot, joiden vuoksi asiakkaan läsnäoloa paikan päällä vaaditaan (poliisin esitutkintapöytäkirjan tulee olla saatavilla).

Edellä mainittujen olosuhteiden tulee olla luonteeltaan sellaisia, että aiemmin tehdyn tilauksen peruuttaminen on välttämätöntä. Peruutusturvamaksua ei missään olosuhteissa makseta takaisin.

Peruutusturva ei kata mahdollista lentolippujen hintojen erotusta, jos lennon päivämäärä muuttuu matkan alkamisen jälkeen.

Voimassaoloehdot

Oikeus takaisinmaksun saamiseen edellyttää seuraavaa:

  1. Peruutusturvamaksu on maksettu.
  2. Asiakas ei ole peruutusturvan maksamishetkellä tietoinen takaisinmaksuun oikeuttavasta vahingosta, menetyksestä tai kyvyttömyydestä eikä hänellä ole epäilystä sellaisesta.

Oikeus takaisinmaksuun on voimassa peruutusturvamaksun kuitissa mainitusta hetkestä lähtöön asti.

Pois suljetut riskit

Oikeutta takaisinmaksun saamiseen ei synny seuraavanlaisten vahinkojen, menetysten tai kyvyttömyyksien tapauksessa:

  1. kyvyttömyys, joka aiheutuu tahallisista itse aiheutetuista vammoista;
  2. kyvyttömyys, joka aiheutuu sairaudesta, joka saattaa liittyä alkoholin tai huumausaineiden käyttöön, pois lukien lääkärin ohjeistuksesta otetut lääkkeet (paitsi lääkkeet, joita käytetään riippuvuutta aiheuttavien ja laittomien huumausaineiden käytöstä johtuvassa lääkinnällisessä hoidossa);
  3. kyvyttömyys, menetys tai vahinko, joka johtuu välittömästi tai välillisesti ydinreaktioista, ionisoivasta säteilystä, radioaktiivisten aineiden, ydinpolttoaineen tai ydinjätteen aiheuttamasta kontaminaatiosta tai sodasta, sotilaallisesta hyökkäyksestä, levottomuuksista, kapinasta, mellakasta tai vastaavista toimista. Sama koskee kyvyttömyyttä, menetystä tai vahinkoa, joka johtuu välittömästi tai välillisesti maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta, tulvasta, lumivyörystä tai muista luonnonkatastrofeista;
  4. vahinko tai menetys, joka johtuu suunnitellun kuljetuksen peruutuksesta tai viivästymisestä;
  5. kyvyttömyys, menetys tai vahinko, joka aiheutuu peruutusturvan maksuhetkellä asiakkaalla olleista sairauksista tai niiden hoidosta: katso kohta 3.1.b yllä;

Peruutusturva ei korvaa palvelumaksujen takaisinmaksua, kuten varausmaksuja jne. 

Menettelytapa vaatimusten tapauksessa – takaisinmaksu

Menetyksen sattuessa tulee esittää vaatimus välittömästi, ja virallinen todistus sairaalahoidosta tai poliisin esitutkintapöytäkirja sekä kuitti lentolipusta tulee toimittaa.

Takaisinmaksu suoritetaan 45 päivän kuluessa siitä, kun Icelandair on vastaanottanut täydelliset ja tyydyttävät todisteet näiden ehtojen mukaisesta takaisunmaksuvelvoitteesta ja siitä kun takaisinmaksusumma on mahdollista määrittää. Matkustajan tulee omalla kustannuksellaan hankkia todistukset ja muut asiakirjat, joita Icelandair saattaa vaatia takaisinmaksuvelvoitteen arvioimista varten.

Jos asiakkaalla on myös oikeus vakuutuskorvaukseen samasta menetyksestä, Icelandair maksaa vain siihen suhteutetun korvauksen.

Petos – virheelliset tiedot

Jos asiakas antaa virheellsiä kuvauksia tai tietoja tai salaa Icelandairin takaisinmaksuvelvoitteen kannalta olennaisia tapahtumia tai olosuhteita, hän menettää oikeutensa yhtiöön nähden.

Osoite ja kotipaikka

Icelandairin osoite ja kotipaikka ovat Reykjavikissa. Näiden ehtojen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät mahdolliset kanteet käsitellään Reykjavikin tuomioistuimessa.

https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/cancellation-terms/

Aikataulumuutos

Aikatauluissa näkyvät lentoajat voivat muuttua julkaisupäivän ja matkustajan oikean matkapäivän välillä.​ ​Lentoyhtiö ei takaa niitä matkustajille ja ne eivät muodosta osaa matkustajan ja lentoyhtiön välisestä sopimuksesta.

​Ennen kuin lentoyhtiö hyväksyy matkustajan varauksen, se ilmoittaa voimassa olevasta lentoajasta, joka tulee näkymään matkalipulla. ​Jos matkustaja toimittaa oikeat yhteystiedot, lentoyhtiö pyrkii ilmoittamaan matkustajalle tällaisista muutoksista. Jos lipun ostamisen jälkeen tapahtuu aikataulumuutos, joka viivästyttää lentoa vähintään viidellä tunnilla alun perin ajoitetusta ajasta, eikä tämä aikataulumuutos ole matkustajan mielestä hyväksyttävä, hänellä on oikeus palautukseen alla olevan artikkelin mukaisesti.

​Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, ei onnistu suorittamaan lentoa kohtuullisesti aikataulun mukaisesti, ei onnistu laskeutumaan matkustajan määränpäähän tai välilaskupaikkaan tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkolennolta, johon tällä on varaus samassa matkalipussa, hyvityksen määrä on;

a) kokonaan käyttämättömästä lipusta maksettu hinta (tämä ei sisällä varausmaksua, jota ei hyvitetä)

​b) jos lippu on osittain käytetty, hyvitys on lipun kokonaishinnan ja käytettyjen lento-osuuksien hinnan välinen erotus

Yleiset ehdot

Matkalippu muodostaa ratkaisevan todisteen lentoyhtiön ja matkalippuun merkityn matkustajan välisestä sopimuksesta. Lentoyhtiö voi antaa hyvityksen ainoastaan matkalippuun merkitylle matkustajalle, ja matkustajaa voidaan pyytää esittämään asianmukaiset todisteet.

Matkalippu ei ole siirrettävissä.

Joitain matkalippuja myydään alennettuun hintaan, jolloin matkalippu voi olla osittain tai kokonaan hyvityskelvoton. Matkustajan on valittava omiin tarpeisiinsa sopiva matka. Matkustaja voi myös halutessaan varmistaa asianmukaisen vakuutuksen matkalipun peruutustilanteen varalle.

Mikäli matkustaja haluaa muuttaa jotain matkan osa-aluetta, hänen on otettava etukäteen yhteyttä lentoyhtiöön. Uuden matkan kustannukset lasketaan hintasäännösten mukaan ja matkustajalle annetaan mahdollisuus hyväksyä uusi hinta tai pitää alkuperäiseen matkalippuun merkityn matkansa. Jos matkustaja ei tee muutosta tai käytä matkalippuun merkittyjä lentoja kyseisessä järjestyksessä, katsotaan, että matkustaja ei ole saapunut paikalle ja kaikki loput lennot peruutetaan ja matkalippu mitätöidään.

Henkilö, jolle hyvitys maksetaan

Lentoyhtiö hyvittää matkalipun tai sen käyttämättömän osuuden kyseisen lipun hintasäännön mukaisesti seuraavasti:

Ellei tässä artiklassa toisin mainita, lentoyhtiö maksaa hyvityksen henkilölle, joka on maksanut lentolipun esitettyään riittävän todistuksen tällaisesta maksusta.

Jos lentolipun on maksanut joku muu kuin lentolippuun merkitty matkustaja ja siihen ostettuun hintaan liittyy korvauksiin liittyviä rajoituksia, lentoyhtiö maksaa hyvityksen ainoastaan lentolipun maksaneelle henkilölle.

Kadonnutta lentolippua lukuun ottamatta, hyvitykset maksetaan ainoastaan lentolippua ja kaikkia käyttämättömiä lentolippukuponkeja vastaan.

Tahattomat hyvitykset

Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, ei onnistu suorittamaan lentoa kohtuullisesti aikataulun mukaisesti, ei onnistu laskeutumaan matkustajan määränpäähän tai välilaskupaikkaan tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkolennolta, johon tällä on varaus samassa matkalipussa, hyvityksen määrä on;

maksettua hintaa vastaava määrä, jos matkalippu on kokonaan käyttämättä;

vähintään maksetun hinnan ja käytettyyn matkaan sovellettavan matkahinnan välisen erotuksen suuruinen, jos osa matkalipusta on käytetty.

Tahalliset hyvitykset

Jos matkustaja on oikeutettu matkalipun hyvitykseen jostain muusta kuin aiemmissa artikloissa esitetyistä systä, hyvityksen määrä:

määräytyy hintamääräysten mukaan vähennettynä palvelu- ja peruutusmaksuilla, jos matkalippu on kokonaan käyttämättä;

on maksetun hinnan ja käytettyyn matkaan hintamääräysten mukaan sovellettavan matkahinnan välisen erotuksen suuruinen, jos osa matkalipusta on käytetty.

Oikeus kieltäytyä hyvityksestä

Lentoyhtiö voi kieltäytyä maksamasta hyvitystä, jos pyyntö on tehty matkalipun voimassaolon päättymisen jälkeen.

Lentoyhtiö voi kieltäytyä maksamasta hyvitystä matkalipusta, joka on esitetty lentoyhtiölle tai hallituksen virkamiehille todisteena aikomuksesta poistua kyseisestä maasta, ellei matkustaja osoita lentoyhtiölle, että hänellä on lupa jäädä maahan tai että hän lähtee maasta toisen lentoyhtiön tai toisen kulkuvälineen kuljettamana.

Valuutta

Kaikkiin hyvityksiin sovelletaan hallituksen lakeja, sääntöjä ja määräyksiä tai sen maan määräyksiä, josta matkalippu on alun perin ostettu ja jossa hyvitys maksetaan. Jollei edellä esitetystä määräyksestä muuta johdu, hyvitykset maksetaan normaalisti samalla tavalla ja samalla valuutalla, jolla matkalippu on maksettu, mutta kuljetusyhtiö voi kuitenkin käyttää toista valuuttaa kohtuullisen harkintansa mukaan.

Matkalipun hyvityksen maksaja

Tahalliset hyvitykset maksetaan ainoastaan matkalipun alkuperäisesti myöntäneen lentoyhtiön tai sen valtuuttaman edustajan toimesta.