Vilkår og betingelser for Carbon Calculator | Icelandair
Pingdom Check

Betingelser og vilkår for Carbon Calculator

Klappir Green Solutions og Kolviður har underskrevet en samarbejdsaftale, der betyder, at Icelandair nu kan tilbyde deres passagerer at kompensere deres CO2-forbrug ved at bruge Klappir digitale løsninger.

Ved at basere beregningerne på Icelandairs miljøerklæringer, som genereres automatisk ved hjælp af Klappirs miljøløsningssystemer, kan Icelandair tilbyde passagerer at udligne deres CO2-forbrug på en enkel og effektiv måde i samarbejde med Kolviður.

Kolviður stiler efter at isolere kulstof i planter og jord for at reducere mængden af kvælstof (CO2) i atmosfæren. Kolviður har plantet i Geitasandur og Úlfljótsvatn, og de næste områder er planlagt i nærheden af Skálholt og Mosfellsheiði. Kolviður arbejder under overvågning af The Icelandic National Audit Office og CO2-kompensationen er udregnet af ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt – The Icelandic Forestry), som indsamler obligatorisk data på isoleringen af kulstof i skoven i overensstemmelse med det kriterium, der er udstukket af FN's rammekonvention om klimaforandringerne (UNFCCC).

Plantning
Plantningen foretages fra maj til og med oktober. Klappir-softwaren overvåger hele processen og holder styr på både antallet og placeringen af planterne. Et team af specialister fra Kolviður udvælger nøje plantearterne og den type gødning, der er bedst egnet til lokationen. Ikke alle planter overlever processen, og Kolviður planter yderligere frø for at erstatte dem, der ikke overlever. Basiskriteriet er at have 2.500 levende planter pr. hektar land. Planterne har herefter så 60 år til at isolere den estimerede mængde CO2.

Om Kolviður
Kolviður er en fond, der opererer i henhold til et regulativ, som blev implementeret af den islandske regering i 2006. Fonden overvåges af The Icelandic National Audit Office.

Grundlæggerne af fonden er The Icelandic Forestry Association og The Icelandic Environment Association med støtte fra den islandske regering. Målet med fonden er at isolere kvælstof i planter og jord og mindske mængden af kvælstof i atmosfæren. Fonden arbejder mod disse mål ved at:
a. give virksomheder, organisationer og individer muligheden for at blive kulstofneutrale,
b. finansiere planer om at isolere kulstof i jord og træplantning,
c. aktivt beskytte jord og planter,
d. øge både offentligt og virksomhedsmæssig opmærksomhed i henhold til udledelse af drivhusgasser,
e. reducere udledelse af drivhusgasser i Island.

Íslensk skógarúttekt, som ligger i Mógilsá fører tilsyn med udmålingen af CO2-kompensationen, hvilket foretages af Kolviður og tredjeparts regnskabsmyndigheder (i dag KPMG) bekræfter, at den nødvendige plantning faktisk har fundet sted, samt at der er tilstrækkeligt med finanser til at færdiggøre processen.

Om Klappir
Klappir Green Solutions er en fremadtænkende islandsk virksomhed, der leverer softwareløsninger, som udvikler og hjælper virksomheder og institutioner med at implementere digitale løsninger, der gør det både nemt og lukrativt at styre miljøproblemer på en bedre måde. Klappirs smarte miljøstyringsløsning indsamler, behandler og transmitterer miljødata, hvilket tillader virksomheder, institutioner samt lokale og nationale regeringer at analysere deres udledning og energiforbrug, opsætte statistiske mål og opnå et komplet overblik over alle forurenende faktorer i deres drift.

Klappirs software anlægger en holistisk tilgang til miljøregnskab og er blandt de første informationssystemer i verden af dens art. Klappir udvider pt internationalt, og de har allerede opbygget et levende, miljønetværk af mere end 200 virksomheder i Island på tværs af 10 forskellige industrier, og de hjælper både store og små spillere med at bruge smart miljøstyring og minimere deres CO2-udledning på land, hav og luft.