Pingdom Check

Betingelser og vilkår for Carbon Calculator

Klappir Green Solutions og Kolviður har underskrevet en samarbejdsaftale, der betyder, at Icelandair nu kan tilbyde deres passagerer at kompensere deres CO2-forbrug ved at bruge Klappir digitale løsninger.

Ved at basere beregningerne på Icelandairs miljøerklæringer, som genereres automatisk ved hjælp af Klappirs miljøløsningssystemer, kan Icelandair tilbyde passagerer at udligne deres CO2-forbrug på en enkel og effektiv måde i samarbejde med Kolviður.

Kolviður stiler efter at isolere kulstof i planter og jord for at reducere mængden af kvælstof (CO2) i atmosfæren. Kolviður har plantet i Geitasandur og Úlfljótsvatn, og de næste områder er planlagt i nærheden af Skálholt og Mosfellsheiði. Kolviður arbejder under overvågning af The Icelandic National Audit Office og CO2-kompensationen er udregnet af ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt – The Icelandic Forestry), som indsamler obligatorisk data på isoleringen af kulstof i skoven i overensstemmelse med det kriterium, der er udstukket af FN's rammekonvention om klimaforandringerne (UNFCCC).