Päästölaskurin käyttöehdot | Icelandair
Pingdom Check

Päästölaskurin käyttöehdot

Klappir Green Solutions ja Kolviður ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan, että Icelandair voi nyt tarjota matkustajilleen päästökompensaatiota Klappirin digitaalisten ratkaisujen avulla.

Perustaessaan laskelmat Icelandairin ympäristöselontekoihin, jotka Klappirin ympäristöratkaisujärjestelmä tuottaa automaattisesti, Icelandair voi tarjota matkustajille mahdollisuuden hyvittää hiilijalanjälkensä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla yhteistyössä Kolviðurin kanssa.

Kolviður pyrkii sitomaan kasvien ja maaperän hiilidoksidia vähentääkseen ilmakehän hiilidioksidin (CO2) määrää. Kolviður on tehnyt istutuksia Geitasandurissa ja Úlfljótsvatnin ympäristössä. Seuraavat nimetyt alueet sijaitsevat Skálholtin lähellä ja Mosfellsheiðissä. Kolviður toimii Islannin ylimmän tarkastusviranomaisen (Icelandic National Audit Office, INAO) valvonnassa, ja päästökompensaatiota mittaa ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt –– Islannin metsätalous), joka kerää kaikki pakolliset tiedot hiilen sitomisesta metsässä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen kriteereidn mukaisesti.