Päästölaskurin käyttöehdot | Icelandair
Pingdom Check

Päästölaskurin käyttöehdot

Klappir Green Solutions ja Kolviður ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan, että Icelandair voi nyt tarjota matkustajilleen päästökompensaatiota Klappirin digitaalisten ratkaisujen avulla.

Perustaessaan laskelmat Icelandairin ympäristöselontekoihin, jotka Klappirin ympäristöratkaisujärjestelmä tuottaa automaattisesti, Icelandair voi tarjota matkustajille mahdollisuuden hyvittää hiilijalanjälkensä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla yhteistyössä Kolviðurin kanssa.

Kolviður pyrkii sitomaan kasvien ja maaperän hiilidoksidia vähentääkseen ilmakehän hiilidioksidin (CO2) määrää. Kolviður on tehnyt istutuksia Geitasandurissa ja Úlfljótsvatnin ympäristössä. Seuraavat nimetyt alueet sijaitsevat Skálholtin lähellä ja Mosfellsheiðissä. Kolviður toimii Islannin ylimmän tarkastusviranomaisen (Icelandic National Audit Office, INAO) valvonnassa, ja päästökompensaatiota mittaa ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt –– Islannin metsätalous), joka kerää kaikki pakolliset tiedot hiilen sitomisesta metsässä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen kriteereidn mukaisesti.

Istuttaminen
Istuttamista tehdään toukokuusta lokakuuhun. Klappirin ohjelmisto seuraa koko prosessia ja seuraa sekä kasvien lukumäärää että sijaintia. Kolviðurin asiantuntijaryhmä valitsee huolellisesti kasvilajit ja sijaintiin parhaiten soveltuvat lannoitetyypit. Kaikki kasvit eivät selviä prosessista, ja Kolviður istuttaa lisää taimia korvaamaan ne, jotka eivät selviä. Peruskriteerinä on istuttaa hehtaarille maata 2 500 elävää kasvia, jotka sitovat hiilidioksidien (CO2) arvioidun määrän 60 vuodessa.

Tietoa Kolviðurista
Kolviður on rahasto, joka toimii Islannin hallituksen vuonna 2006 antaman asetuksen mukaisesti. Rahastoa seuraa Islannin ylin tarkastusviranomainen (INAO).

Rahaston ovat perustaneet Islannin metsä- (IFA) ja ympäristöyhdistykset yhdessä Islannin hallituksen tuella. Rahaston tavoitteena on sitoa kasvien ja maaperän hiilidioksidia sekä vähentää ilmakehän hiilidioksidin määrää. Rahasto pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet:
a. antamalla yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden olla hiilineutraaleita,
b. rahoittamalla suunnitelmia maaperän hiilen sitomiseksi ja puiden istuttamiseksi,
c. suojaamalla aktiivisesti maaperää ja kasveja,
d. parantamalla sekä yleistä että yritysten tietoisuutta kasvihuonepäästöistä,
e. vähentämällä Islannin kasvihuonepäästöjä.

Íslensk skógarúttekt, jonka kotipaikka on Mógilsássa, valvoo Kolviðurin suorittamaa päästökompensaation mittausta ja kolmannen osapuolen tilintarkastustahot (tällä hetkellä KPMG) varmistavat, että vaadittu istutus on todella suoritettu ja että rahoitusta on riittävästi prosessin loppuun saattamista varten.

Tietoa Klappirista
Klappir Green Solutions on islantilainen uraauurtava ohjelmistoratkaisuyritys, joka kehittää ja auttaa yrityksiä ja instituutioita toteuttamaan digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat ympäristöasioiden parempaa ja tuottavampaa hallinnointia. Klappirin älykkäät ympäristöhallintaratkaisut keräävät, käsittelevät ja siirtävät ympäristötietoja, joiden avulla yritykset, instituutiot sekä paikalliset ja kansalliset hallitukset voivat analysoida päästöjään ja energiankulutustaan, asettaa tilastollisia tavoitteita ja saada kattavan yleiskuvan toimintansa saastuttavista tekijöistä.

Klappirin ohjelmistolla on kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristötilinpitoon ja se on yksi maailman ensimmäisistä laatuaan olevista tietojärjestelmistä. Tällä hetkellä kansainvälisesti laajentuva Klappir on jo rakentanut elinvoimaisen ympäristöverkoston, joka käsittää Islannissa yli 200 yritystä kymmenellä eri toimialalla ja joka auttaa sekä pieniä, että suuria toimijoita toteuttamaan älykästä ympäristöhallintaa ja minimoimaan jalanjälkensä maalla, merellä ja ilmassa.