Villkor för koldioxidkalkylator | Icelandair
Pingdom Check

Villkor för koldioxidkalkylator

Klappir Green Solutions och Kolviður har tecknat ett samarbetsavtal som gör att Icelandair nu kan erbjuda sina passagerare möjlighet att koldioxidkompensera sina flygningar genom att använda Klappirs digitala lösningar.

Genom beräkningar som baseras på Icelandairs miljörapporter, som automatiskt genereras av Klappirs lösningar för miljöarbete, kan Icelandair i samarbete med Kolviður erbjuda passagerare att koldioxidkompensera på ett enkelt och effektivt sätt.

Kolviður arbetar med att binda kol i växter och mark för att minska mängden koldioxid (CO2) i atmosfären. Kolviður har planterat växter i Geitasandur och runt Úlfljótsvatn, och de nästkommande planerade planteringsområdena ligger i närheten av Skálholt och på Mosfellsheiði. Kolviður verkar under tillsyn av Islands Riksrevision och kolkompensationen mäts av ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt – Islands skogsbruk) som samlar in alla nödvändiga uppgifter om kolbindningen i skogen i enlighet med kriterierna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Plantering
Plantering genomförs från maj till och med oktober. Klappirs programvara registrerar hela processen och håller reda på både växternas antal och plats. En grupp specialister från Kolviður väljer noggrant ut de växtarter och den typ av gödningsmedel som bäst passar platsen. Alla växter överlever inte denna process men Kolviður ersätter de som inte gör det genom en ytterligare plantering. Grundkriteriet är att ha 2 500 levande växter per hektar mark. Därefter har de upp till sextio år på sig att binda den uppskattade mängden av koldioxid.

Om Kolviður
Kolviður är en fond som verkar i enlighet med en förordning som utfärdades 2006 av den isländska regeringen. Fonden övervakas av Islands Riksrevision.

Grundarna av fonden är Islands skogsförening och Islands miljöorganisation med stöd av den isländska regeringen. Syftet med fonden är att arbeta för att binda koldioxid i växter och mark, och därigenom minska nivån av koldioxid i atmosfären. Fonden arbetar mot dessa mål genom att:
a. ge företag, organisationer och individer en möjlighet att bli koldioxidneutrala,
b. finansiera projekt för att binda kol i mark samt plantering av träd,
c. aktivt skydda mark och växtlighet,
d. öka både allmänhetens och företagens medvetenhet när det gäller utsläpp av växthusgaser,
e. minska utsläpp av växthusgaser på Island.

Íslensk skógarúttekt, med säte i Mógilsá, övervakar mätningen av den kolkompensation som utförs av Kolviður. En tredje parts revisionsföretag (i dag KPMG) verifierar att den nödvändiga planteringen verkligen har ägt rum samt att tillräckligt med finanser finns för att se till att processen slutförs.

Om Klappir
Klappir Green Solutions är ett banbrytande isländskt företag specialiserade på utvecklande av programvarulösningar, som hjälper företag och institutioner att implementera digitala lösningar som gör det både enkelt och lönsamt att på ett bättre sätt hantera miljöfrågor. Klappirs smarta lösningar för miljöarbete samlar in, bearbetar och överför miljödata. De gör så att både företag, institutioner samt lokala organ och nationella regeringar kan analysera sina utsläpp och sin energianvändning, sätta statistiska mål och få en omfattande översikt av alla förorenande faktorer i sin verksamhet.

Klappirs programvaror ger en helhetssyn på miljöredovisningen och är bland de första informationssystemen av sitt slag i världen. Klappir som nu expanderar på ett internationellt plan har redan byggt upp ett levande miljötänkande nätverk av fler än 200 företag på Island, inom mer än tio olika branscher, och hjälper både stora och små aktörer med ett smart miljöarbete samt att minimera deras avtryck på land, hav och i luften.