Pingdom Check

Villkor för koldioxidkalkylator

Klappir Green Solutions och Kolviður har tecknat ett samarbetsavtal som gör att Icelandair nu kan erbjuda sina passagerare möjlighet att koldioxidkompensera sina flygningar genom att använda Klappirs digitala lösningar.

Genom beräkningar som baseras på Icelandairs miljörapporter, som automatiskt genereras av Klappirs lösningar för miljöarbete, kan Icelandair i samarbete med Kolviður erbjuda passagerare att koldioxidkompensera på ett enkelt och effektivt sätt.

Kolviður arbetar med att binda kol i växter och mark för att minska mängden koldioxid (CO2) i atmosfären. Kolviður har planterat växter i Geitasandur och runt Úlfljótsvatn, och de nästkommande planerade planteringsområdena ligger i närheten av Skálholt och på Mosfellsheiði. Kolviður verkar under tillsyn av Islands Riksrevision och kolkompensationen mäts av ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt – Islands skogsbruk) som samlar in alla nödvändiga uppgifter om kolbindningen i skogen i enlighet med kriterierna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar.