Algemene voorwaarden voor CO2-calculator | Icelandair
Pingdom Check

Algemene voorwaarden voor CO2-calculator

Klappir Green Solutions en Kolviður hebben een gezamenlijke overeenkomst getekend waarin wordt beschreven dat Icelandair haar passagiers nu hun vluchten kunnen compenseren via digitale oplossingen van Klappir.

Door de berekeningen te baseren op de milieuverklaringen van Icelandair, die automatisch gegenereerd worden door het systeem voor milieu-oplossingen van Klappir, kan Icelandair in samenwerking met Kolviður haar passagiers aanbieden hun vlucht op een eenvoudige en effectieve manier te compenseren.

Kolviður heeft als doel om koolstof in beplanting en de bodem op te nemen om de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Kolviður heeft beplanting gerealiseerd in Geitasandur en rondom Úlfljótsvatn en de volgende aangewezen gebieden zijn in de buurt van Skálholt en op Mosfellsheiði. Kolviður werkt onder toezicht van The Icelandic National Audit Office en de CO2-uitstoot wordt gemeten door ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt––Staatsbosbeheer van IJsland), dat alle vereiste gegevens verzamelt over de opname van koolstof door het bos volgens de criteria uiteengezet in het klimaatverdrag van de Verenigde Naties.

Planten
Van mei tot en met oktober worden de bomen geplant. De Klappir-software bewaakt het hele proces en houdt het aantal geplante gewassen en de locatie van de bomen bij. Een team specialisten van Kolviður kiest de juiste plantensoort en de mestsoort die het best in dat gebied gebruikt kan worden. Niet alle beplanting overleeft het proces en Kolviður zorgt voor extra beplanting om diegenen het niet redden te vervangen. Het basiscriterium is om 2500 stuks levende gewassen per hectare grond te hebben, die vervolgens 60 jaar de tijd krijgen om de geschatte hoeveelheid CO2 op te nemen.

Over Kolviður
Kolviður is een fonds dat opereert volgens de wetgeving die in 2006 door de IJslandse regering is ingevoerd. Het fonds staat onder toezicht van The Icelandic National Audit Office.

De oprichters van het fonds zijn The Icelandic Forestry Association en The Icelandic Environment Association, met steun van de IJslandse regering. Het fonds heeft als doel om koolstofdioxide op te nemen in beplanting en de bodem en de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer te verminderen. Het fonds probeert deze doelen te bereiken door:
a. bedrijven, organisaties en individuen de kans te bieden CO2-neutraal te worden,
b. plannen te financieren om koolstof in de bodem op te nemen en bomen te planten,
c. de bodem en beplanting actief te beschermen,
d. mensen en bedrijven bewust te maken van de uitstoot van broeikasgassen,
e. de uitstoot van broeikasgassen in IJsland te verminderen.

Íslensk skógarúttekt, gevestigd in Mógilsá, controleert de metingen van de CO2-neutralisatie die door Kolviður worden uitgevoerd, en een extern accountantsbureau (momenteel KPMG) controleert of de beplanting daadwerkelijk is gerealiseerd en er voldoende gelden beschikbaar zijn om het proces te kunnen voltooien.

Over Klappir
Klappir Green Solutions is een baanbrekend IJslands bedrijf dat software-oplossingen ontwikkelt en ondernemingen en instellingen helpt bij het implementeren van digitale oplossingen die het eenvoudiger en lucratiever maken milieuproblemen te beheren. De slimme milieubeheeroplossingen van Klappir verzamelen, verwerken en versturen milieugegevens, zodat bedrijven, instellingen en lokale en nationale overheden hun uitstoot en energieverbruik kunnen analyseren, statistische doelen kunnen stellen en een duidelijk beeld kunnen krijgen van alle vervuilende factoren binnen hun organisatie.

De Klappir-software benadert verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu op een holistische manier en is een van de eerste informatiesystemen in zijn soort. Klappir breidt momenteel wereldwijd uit en heeft al een uitgebreid milieunetwerk opgebouwd van meer dan 200 bedrijven in IJsland binnen 10 verschillende sectoren, en helpt kleine en grote spelers om milieubeheer slim aan te pakken en hun voetafdruk te verminderen op het land, in de zee en in de lucht.