Pingdom Check

Vilkår og betingelser for karbonkalkulatoren

Klappir Green Solutions og Kolviður har signert en samarbeidsavtale som lar Icelandair tilby passasjerene sine muligheten til å  karbon-kompensere reisene sine gjennom Klappirs digitale løsninger.

Ved å basere kalkuleringene på Icelandairs miljøerklæring, automatisk generert gjennom Klappirs miljøløsningssystemer, kan Icelandair,  i samarbeid med Kolviður, gi passasjerer muligheten  til å kompensere for karbonavtrykket sitt på en enkel og effektiv måte.

Kolviður tar sikte på å binde karbon i planter og jord for å redusere mengden karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Kolviður har plantasjer  i Geitasandur og rundt Úlfljótsvatn. De neste målområdene er i nærheten av Skálholt og på Mosfellsheiði. Kolviður opererer under overvåking av Islands nasjonale revisjonskontor, og karbonavtrykket måles av ÍSÚ (Íslensk skógarúttekt – den islandske landsskog-takseringen), som samler inn alle obligatoriske data om binding av karbon i skogen i henhold til kriteriene fastsatt i klimakonvensjonen.