Notendaskilmálar | Icelandair
Pingdom Check

Notendaskilmálar

Öll viðskipti um vefsíðu Icelandair eru háð notenda- og samningsskilmálum (hér eftir "skilmálar") sem hér koma fram.

Vefsíða í skilningi þessara skilmála skal teljast vera upplýsingar sem dreift er á heimsvísu með Hyper Text Transfer Protocol (HTTP staðli) um Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) netið, sem jafnframt er nefnt Internetið.

EFTIRFARANDI SKILMÁLAR GILDA UM HEIMSÓKN ÞÍNA Á VEFSÍÐUNA OG ÖLL VIÐSKIPTI SEM ÞÚ KANNT AÐ GERA UM VEFSÍÐUNA, NÚ EÐA SÍÐAR.

Icelandair halda úti þessari vefsíðu og öðrum vefsíðum sem eru tengdar þessari vefsíðu og bera þess merki að vera eign Icelandair (hér eftir sameiginlega "vefsíða") og öllum upplýsingum, hugbúnaði, myndum, texta, tónlist, hljóðum, öllu öðru efni og þjónustu sem veitt er á þessari vefsíðu (hér eftir sameiginlega "efni") til afnota og aðgangs fyrir allan almenning, en einungis í þeim lögmæta tilgangi sem lýst er hér að neðan. Vakin er athygli á því að undir ofangreint fellur ekki sú þjónusta sem veitt er af Amadeus Global Distribution System S.A. (hér eftir "Amadeus") á vefsíðum Amadeus, eða annað sem þar kemur fram.

SAMÞYKKI ÞESSARA SKILMÁLA; LÖGSAGA

Fyrir að fá aðgang að þessari vefsíðu samþykkir þú að vera bundin(n) af þessum skilmálum og til að fara eftir öllum viðeigandi lögum og reglum. Þú ábyrgist að hafa heimild að lögum til að samþykkja þessa skilmála fyrir sjálfa(n) þig eða þann aðila sem þú kemur fram fyrir. Verði einstök ákvæði skilmála þessa lýst ógild, ólögmæt eða eigi verður unnt að leita fullnustu þeirra að einhverju leyti, skal það engin áhrif hafa á gildi, lögmæti og fullnustumöguleika annarra ákvæða skilmálanna. Hvers konar undantekningarnar og takmarkanir eiga aðeins við að því marki sem íslensk lög heimila.

Einstaklingum yngri en 18 ára að aldri, er óheimilt að nýta sér þjónustu Icelandair á vefsíðum félagsins, án samþykkis forráðamanns.

Þú ert vinsamlegast beðinn um að skoða ekki eða nota vefsíðuna ef þú samþykkir ekki þessa skilmála.

Þessari vefsíðu er haldið úti frá starfstöð Icelandair á Íslandi. Með því að fara inn á vefsíðuna samþykkir þú að íslensk lög gildi um vefsíðuna, efnið, aðgang þinn, skoðun og kaup á vefsíðunni, sem og að varnarþing vegna ágreiningsmála sé Héraðsdómur Reykjavíkur. Þeir sem fara inn á vefsíðuna og skoða það frá stöðum utan Íslands gera það á eigin ábyrgð. Icelandair taka ekki ábyrgð á því að efni vefsíðunnar sé hæft til aðgangs eða notkunar utan lögsögu Íslands og allur aðgangur frá ríkjum þar sem efni vefsíðunnar er ólögmætt að einhverju leyti er bannaður. Þú samþykkir að Icelandair eigi rétt á því að neita þér um aðgang að vefsíðunni hvenær sem er, án nokkurs fyrirvara, sem og til að stöðva tengingu þína eða aðgang að vefsíðunni.

AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM FARÞEGA Á LEIÐ TIL BANDARÍKJANNA

ÉG FELLST Á AÐ PERSÓNUUPPLÝSINGAR, SEM ICELANDAIR HAFA VERIÐ GEFNAR UPP VEGNA ÞESSARAR BÓKUNAR, MEGI AFHENDA STJÓRNVÖLDUM TIL NOTA VEGNA LANDAMÆRAVÖRSLU OG FLUGÖRYGGISMÁLA!

Bandarísk lög skylda flugfélög sem fljúga til og frá Bandaríkjunum að veita bandarískum yfirvöldum aðgang að farþegaupplýsingum í bókunarkerfum þeirra. Markmið laganna er að auka flugöryggi. Samkvæmt þessum lögum eru upplýsingar sem við höfum um þig og ferðatilhögun þína aðgengileg bandarísku tolla- og innflytjendayfirvöldunum (U.S. Customs and Border Protection) frá og með 28. júlí 2004.

Spurningar og svör

Hvaða upplýsingar hafið þið um mig sem hægt er að fá aðgang að?

Við höfum þær upplýsingar um þig sem þú gefur upp við bókun og kaup á ferð þinni til Bandaríkjanna. Þar á meðal atriði sem þú vilt hugsanlega koma á framfæri um heilsufar þitt og/eða fötlun; upplýsingar um greiðslu; upplýsingar um hvar er hægt að hafa samband við þig; og/eða sérþarfir sem þú hefur.

Hvert fara upplýsingarnar, og hverjir aðrir hafa aðgang að þeim?

Upplýsingarnar eru veittar bandarísku stofnuninni sem annast tolla og innflytjendamál (U.S. Customs and Border Protection). Hún getur deilt þeim með öðrum öryggisstofnunum til þess að koma í veg fyrir hryðjuverk og annað glæpsamlegt athæfi.

Hvað gerist ef ég vil ekki veita bandarískum yfirvöldum aðgang að upplýsingum um mig?

Þá getum við ekki flutt þig til Bandaríkjanna.

Til hvers verða upplýsingarnar notaðar?

Upplýsingarnar eru notaðar til löggæslu, meðal annars til þess að bera kennsl á hugsanlega hryðjuverkamenn og verjast öðrum ógnum við öryggi bandaríska ríkisins og þegna landsins; til þess að auðvelda yfirvöldum að skipuleggja vinnu sína og þar með auka þægindi venjulegra ferðamanna.

Eru kreditkortaupplýsingar veittar?

Já, ef greitt hefur verið með kreditkorti eru upplýsingar um það aðgengilegar bandarískum yfirvöldum.

Hversu lengi verða þessar upplýsingar aðgengilegar bandarískum yfirvöldum?

Eins lengi og þau telja nauðsynlegt.

SENDING UPPLÝSINGA, VINNSLA ICELANDAIR Á UPPLÝSINGUM SEM ÞÚ GEFUR OG ÁBYRGÐ Á ÞEIM UPPLÝSINGUM SEM ICELANDAIR GEFA

Þú samþykkir að veita Icelandair fulla og ótakmarkaða heimild til að nota allar þær upplýsingar sem þú sendir til vefsíðunnar, án nokkurs endurgjalds, þó þannig að skráning eða notkun upplýsinganna sé eðlilegur þáttur í starfsemi Icelandair Þá skal Icelandair vera heimilt að nota slíkar upplýsingar í markaðsstarfsemi félagsins. Skal tilkynning þessi um slíka vinnslu persónuupplýsinga jafngilda viðvörun um slíka vinnslu. Nánari upplýsingar um vinnubrögð, vinnuferli og annað sem lýtur að vinnslu persónuupplýsinga fæst á skrifstofu Icelandair, nánar tiltekið:

Icelandair Aðalskrifstofur
Markaðsdeild - Internet
Reykjavíkurflugvöllur
101 Reykjavík

Þér er óheimilt að senda til vefsíðunnar upplýsingar sem geta talist ólögmætar eða fela í sér refsivert brot eða brot gegn einkaréttarlegum hagsmunum.

Í upplýsingunum felst ekki sölutilboð eða leit eftir kauptilboðum í nein verðbréf, og ekki ber að reiða sig á þessar upplýsingar í tengslum við neins konar fjárfestingaráform.

Upplýsingarnar sem hér eru birtar hafa verið teknar saman af Icelandair og eru sóttar til félagsins sjálfs og utan þess. Engin ábyrgð er hins vegar tekin á því hvort upplýsingarnar séu réttar eða tæmandi, enda engin yfirlýsing gefin um slíkt. Einkum ber að gæta þess að upplýsingar þessar kunna að vera ófullkomnar, í þeim kunna að leynast villur og þær kunna að hafa úrelst. Því er rétt að sannreyna upplýsingar sem fengnar eru á þessari vefsíðu áður en ráðstafanir eru gerðar á grundvelli þeirra með því að hafa samband við næstu skrifstofu Icelandair, umboðsaðila Icelandair eða ferðaskrifstofu, eftir því sem við á. Icelandair bera enga bótaábyrgð vegna hvers kyns tjóns eða miska er kann að stafa af því að aðgangur fékkst eða fékkst ekki að vefsíðu þessari eða vegna þess að treyst var á einhverjar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu þessari.

TAKMÖRKUN Á NOTKUN ÞINNI Á VEFSÍÐU OG EFNI

Leyfilegur aðgangur þinn að vefsíðunni er bundinn við aðganginn sem slíkan, skoðunar vefsíðunnar og til kaupa á vefsíðunni. Leyfilegur aðgangur þinn nær ekki til annarrar notkunar á efni eða vefsíðu. Þér er óheimilt að tengja vefsíðuna við aðra vefsíðu, eða gera vefsíðuna hluta af annarri vefsíðu án skriflegs samþykkis Icelandair Öll notkun hugbúnaðar er óheimil að öðru leyti en nauðsynleg er vegna leyfilegra athafna þinna. Leyfi þitt fellur sjálfkrafa niður ef þú brýtur einhver atriði þessara skilmála.

ENDURSKOÐUN

Icelandair er heimilt að endurskoða, breyta eða fella út efni hvenær sem er án fyrirvara. Icelandair geta hvenær sem er endurskoðað og breytt þessum samningsskilmálum. Með samþykkt þessara skilmála samþykkir þú að vera bundin(n) af öllum slíkum breytingum.

SÍÐUR SEM TENGDAR ERU VEFSÍÐUNNI OG ER EKKI HALDIÐ ÚTI AF ICELANDAIR

Icelandair taka enga ábyrgð á þeim vefsíðum sem tengdar eru vefsíðunni en er ekki haldið út af Icelandair. Icelandair ráða ekki efni eða fyrirkomulagi á öðrum vefsíðum en sínum eigin og geta ekki borið ábyrgð á þeim eða hverjum þeim viðskiptum sem kunna að vera gerð í gegnum slíkar síður.

Í vissum tilfellum er eða verður hægt kaupa vörur og þjónustu á vefsíðum samstarfsfyrirtækja Icelandair og öðlast með þeim hætti ferðapunkta í Vildarpunktakerfi Icelandair Um leið og þú kaupir vörur og þjónustu með þeim hætti samþykkir þú að Icelandair sendi þér tölvupóst með upplýsingum um framboð á vörum og þjónustu hjá slíkum samstarfsfyrirtækjum Icelandair, þó þannig að þú átt þess kost að óska eftir því að Icelandair sendi þér ekki slíkan póst. Slíkum beiðnum skal komið á framfæri á ofangreint heimilisfang. Þessi málsgrein notenda- og samningsskilmála takmarkar ekki heimildir Icelandair til að senda þér annan tölvupóst.

VÖRUMERKI O.FL.

Vörumerki, þjónustumerki og viðskiptaheiti sem birt eru á vefsíðu þessari njóta verndar á Íslandi og alþjóðlega. Hvers kyns notkun þeirra er óheimil nema að fenginni skriflegri heimild fyrirfram frá Icelandair eða þeim samstarfsaðila sem um ræðir, nema í þeim tilgangi einum að tilgreina vörur eða þjónustu fyrirtækisins.

FLUTNINGUR, ÖNNUR ÞJÓNUSTA OG VÖRUR

Flutningur farþega, farangurs og farms með flugi er háður flutningsskilmálum viðkomandi flytjenda, sem í tilviki Icelandair má kynna sér með því að hafa samband við miðasöluskrifstofu eða sölustað Icelandair Önnur þjónusta og vara sem lýst er á þessari vefsíðu er einnig háð skilmálum og skilyrðum, en upplýsingar um slíka skilmála og skilyrði má nálgast hjá viðkomandi söluaðila sem tilgreindur er á vefsíðunni. Jafnframt er vakin athygli á því að þjónusta eða vara annarra aðila en Icelandair sem boðin er á vefsíðu Amadeus er á ábyrgð viðkomandi aðila.

Í ár er verið að koma fyrir um borð í öllum vélum Icelandair nýjum og betri sætum með meira rými fyrir hvern og einn og nýju afþreyingarkerfi. Áður en þessu verki er að fullu lokið mega farþegar gera ráð fyrir að ferðast með vél sem ekki er búið að breyta. Við biðjum farþega vinsamlegast að sýna okkur biðlund á meðan breytingarnar standa yfir.