Pingdom Check

Skilmálar Hópadeildar Icelandair

Skilmálar þessir eiga alltaf við nema um annað sé samið sérstaklega og skal vera um það skriflegt samkomulag. Icelandair áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum án fyrirvara.

Til að teljast hópur verða 10 fullborgandi farþegar eða fleiri að ferðast saman.

Tilboð frá Hópadeild gildir í 5 virka daga. Innan þess tíma þarf að staðfesta hópinn við Hópadeild Icelandair (hopar@icelandair.is). Uppgefið verð við staðfestingu hópatilboðs er þó háð breytingu á:

a)erlendum gjaldmiðli vegna landþjónustu, framhaldsflugs eða annarrar þjónustu sem keypt er og skal gengi dagsins greitt er gilda.

b) fargjöldum,flugvallarsköttum,þjónustugjöldum og öðrum gjöldum.

Skila þarf nöfnum eigi síðar en 8 vikum fyrir brottför til Evrópu en 10 vikum fyrir brottför til Bandaríkjanna og Kanada. Fullnaðargreiðsla skal liggja fyrir eigi síðar en 6 vikum fyrir brottför. Sé bókun gerð innan þess tíma skal fullnaðargreiðsla fara fram við bókun. Gæta skal að nöfn farþega séu í samræmi vegabréf.

Öll hópafargjöld eru bundin við að hópurinn ferðist saman á útleið og heimleið. Heimilt er þó að breyta heimleið, áður en farseðill er útgefinn, gegn kr. 3.000- breytingargjaldi og mögulegum fargjaldamun. Heimilt er að gera breytingar eftir útgáfu farseðils gegn kr. 10.000.- breytingargjaldi og mögulegum fargjaldamun. Ekki er leyfilegt að breyta hópabókun í nýjan áfangastað eftir útgáfu farseðla. Ef erlend flugfélög eru með í bókun eru engar breytingar leyfðar á ferðatilhögun hópsins.

Staðfestingargjald skal greiða í samráði við Hópadeild.

Staðfestingargjald er óendurkræft.

Afsláttarmiðar með áætlunarflugi Icelandair eru gefnir með 21. hverjum fullborgandi farþega, en greiða þarf þó alltaf flugvallarskatta. Hámark 4 slíkir miðar á hvern hóp.

Félagar í Vildarklúbb Icelandair fá Vildarpunkta fyrir flug sín í hópferð.

Forfallagjald er 2.250 kr. og skal greiðast fyrir útgáfu farseðla.

Engar endurgreiðslur eru leyfðar nema greitt hafi verið forfallagjald og skilmálum þess fullnægt.